Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Lotnicza Akademia Wojskowa i PZL Świdnik zacieśniają współpracę

Antonio Di Gennaro, Członek Zarządu PZL-Świdnik; Beata Stelmach, Prezes Zarządu PZL-Świdnik, Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk oraz Lucyna Pasternak, Dyrektor HR w PZL-Świdnik. Fot. PZL-Świdnik
Antonio Di Gennaro, Członek Zarządu PZL-Świdnik; Beata Stelmach, Prezes Zarządu PZL-Świdnik, Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk oraz Lucyna Pasternak, Dyrektor HR w PZL-Świdnik. Fot. PZL-Świdnik

Przedsiębiorstwo PZL-Świdnik, część koncernu Leonardo i jeden z największych pracodawców sektora lotniczego w Polsce oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie podpisały w dniu 2 kwietnia 2019 r. umowę o współpracy w zakresie uruchomienia w roku akademickim 2019/2020 studiów dualnych na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, na Wydziale Lotnictwa w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Umowę podpisali, ze strony uczelni jej rektor – komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, natomiast podpisy w imieniu PZL-Świdnik złożyli Beata Stelmach, Prezes Zarządu oraz Antonio Di Gennaro, Członek Zarządu.

Według informacji przekazanej mediom, celem nawiązania współpracy przez Lotniczą Akademię Wojskową i PZL-Świdnik jest dostosowanie programu nauczania studentów do potrzeb rynku pracy poprzez zwiększenie liczby staży w zakładach lotniczych, posiadających certyfikat PART-145 (certyfikat organizacji obsługowej). Programy staży zostaną opracowane wspólnie z PZL-Świdnik. Tak zorganizowane studia dualne będą łączyć naukę i praktykę, realnie przygotowując studenta przez cały okres studiów do wykonywania zawodu. Studia pozwolą na uzyskanie licencji obsługowej na poziomie B1 lub B2 - mechanika lotniczego lub awionika statku powietrznego - i na podjęcie pierwszej pracy w branży lotniczej.

Studia dualne I stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika będą trwać 7 semestrów i zakończą się egzaminem inżynierskim. W czasie studiów, w każdym roku student przez sześć miesięcy będzie uczestniczył w zajęciach w LAW i przez co najmniej trzy miesiące będzie odbywał płatny staż w PZL-Świdnik.

Wiedza i doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie studiów dualnych spełnią wymagania międzynarodowej instytucji lotniczej EASA, określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel obsługi technicznej, zapewniający nieprzerwaną zdatność statków powietrznych do lotu.

W trakcie studiów dualnych studenci będą mieli możliwość uzyskania na podstawie "Raportu uznania wiedzy" zaliczenia do licencji PART-66 (licencja na obsługę techniczną statku powietrznego) modułów objętych programem nauczania lub zdawania egzaminów w zakresie nieobjętym modułami. Absolwent studiów dualnych nabędzie umiejętności eksploatacji urządzeń i sprzętu lotniczego, pracy zespołowej, analizy wyników badań i obserwacji oraz formułowania opinii. Student zostanie przygotowany do samodzielnej pracy w wyuczonej specjalności, wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne, nabędzie też umiejętności zastosowania nowoczesnej technologii w przemyśle oraz praktycznej obsługi statku powietrznego, potwierdzonej wpisem do książki mechanika lotniczego.

Podpisując umowę Lotnicza Akademia Wojskowa dołącza do grona polskich uczelni wyższych - Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej - współpracujących z PZL-Świdnik.

Studia dualne w LAW zostaną uruchomione w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu "Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej".

Reklama

Komentarze (1)

  1. zxxc

    Miała być w Dęblinie europejska szkoła lotnicza dla Masterów. Włosi po dostarczeniu samolotów otworzyli sobie taka u siebie.

Reklama