Przemysł Zbrojeniowy

Leonardo podaje wyniki za 2020 rok. "Kluczowe zamówienia rządowe"

Fot. A. Hładij/Defence24.pl.
Fot. A. Hładij/Defence24.pl.

Koncern Leonardo przedstawił sprawozdanie finansowe za 2020 rok. W ubiegłym roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na kwotę 13,41 mld euro, zysk EBITA 938 mln euro i wynik netto w kwocie 243 mln euro. Wartość nowych zamówień zmniejszyła się o 2,5 proc. w stosunku do 2019 roku i osiągnęła ponad 13,75 mld euro. Jak podkreśla spółka, stosunkowo niski spadek wartości nowo zawieranych kontraktów pomimo kryzysu w sektorze cywilnym możliwy był dzięki zamówieniom rządowym i wojskowym.

Zarząd Leonardo zebrał się 9 marca br. pod przewodnictwem Luciano Carty i przeanalizował oraz jednogłośnie zatwierdził projekt sprawozdania skonsolidowanego Grupy oraz sprawozdania finansowego Leonardo S.p.A. z dnia 31 grudnia 2020 roku. Spółka podkreśla, że w obecnej formule zintegrowany raport ma na celu prezentowanie zarówno wyników finansowych, jak i informacji dotyczących czynników środowiskowych, w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego.

Raport pokazuje strategie rozwoju oraz uzyskane wyniki, kierunki badań, zaangażowanie w krajach w których koncern jest obecny, jak i to, jak Leonardo wykorzystuje cały swój kapitał, zarówno finansowy jak i nie-finansowy.

Uporaliśmy się z trudnym otoczeniem panującym w 2020 roku i uzyskaliśmy dobre wyniki, z zamówieniami o wartości 13,8 miliardów euro, przychodami w wysokości 13,4 miliardów euro, zyskiem EBITA w wysokości 938 milionów euro oraz FOCF (wolnymi operacyjnymi przepływami gotówkowymi - red.) w wysokości 40 milionów euro. Nasza prężna działalność w sektorze wojskowym i rządowym ma się dobrze, pozwalając nam uzyskać spodziewane wyniki pomimo wpływu Covid na działalność w sektorze cywilnym. Nasze silne podstawy oraz zasadnicze elementy naszej działalności napawają optymizmem zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i średnioterminowej. 

Alessandro Profumo, CEO Leonardo

Ponadto w raporcie podkreślono wysokość zysków netto w wysokości 243 mln. euro. W 2019 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 13,78 mld euro, więc spadek był stosunkowo niewielki (o 2,7 proc.). 

Włoski koncern podkreśla, że wolumen nowych zamówień również zmniejszył się w stosunkowo niewielkim stopniu, o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem 2019 (osiągając wartość 13,75 mld euro). Wynikało to z uzyskania dużych zamówień od krajowych klientów w sektorach wojskowych i rządowych. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku konsorcjum Leonardo i Iveco Defence Vehicles, nazwane Iveco-Oto Melara, podpisało m.in. kontrakt na dostawę dużej partii lekkich czołgów Centauro II. Portfel zamówień wyniósł 35,516 mld euro, co zapewnia utrzymanie produkcji na około 2,5 roku. 

Leonardo założyło również cele na 2021 rok. Do nich koncern zalicza między innymi utrzymanie silnego tempa sprzedaży, w tym realizację nowych zamówień, kontynuację stabilnych wyników finansowych (z przychodami w wysokości 13,8-14,3 mld euro) czy poprawę zysku EBITA (w wysokości 1,075-1,125 mld euro).

Komentarze