Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Kto będzie serwisował systemy dowodzenia OPL?

Dwa pojazdy Rega-1 (na pierwszym planie) oraz Łowcza-3 na podwoziu gąsienicowym i kołowym.fot. cslii.wp.mil.pl

2.Regionalna Baza Logistyczna opublikowała nowe ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym usługi wykonania serwisowania sprzętu wojskowego (SpW) dowodzenia i kierowania uzbrojeniem, a dokładniej systemów dowodzenia OPL ZWD Łowcza, Rega (1, 2, 3, 4, 5), WD – 95, Zenit, SAMOC (SDP – 10, SDP -20) oraz podzespołów i części do tych zestawów w latach 2023 – 2025.

Reklama

W ogłoszeniu opublikowanym na początku bieżącego miesiąca obecnego roku przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną na stronie TED (Tenders Electronic Daily), będącej suplementem do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej poświęconego europejskim zamówieniom publicznym, czytamy że jednostka poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia usługi serwisowania systemów dowodzenia OPL ZWD ŁOWCZA, REGA (1, 2, 3, 4, 5), WD – 95, ZENIT, SAMOC (SDP – 10, SDP -20) oraz podzespołów i części do tych zestawów w latach 2023 – 2025. Czas na składanie ofert trwa do 15 litospada 2022 r. do godz. 08:00.

Reklama

2.Regionalna Baza Logistyczna stawia pewne warunki, które wykonawca musi spełnić aby jego zgłoszenie zostało rozpatrzone. Zamawiający m.in. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich wykonawców występujących wspólnie oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

Czytaj też

Postępowanie to prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do specyfikacji warunków zamówienia. W ogłoszeniu czytamy, że rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będzie w PLN. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonym w ogłoszeniu.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Valdi

    Przypomnijmy Łowcza 3:to system baterii 🔋🔋🔋 osa kub i zu23mm zintegrowany z su22 Rozumiem że nie nadają się do przekazania,