Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Gromy do weryfikacji

Fot. 17wbz.wp.mil.pl.
Fot. 17wbz.wp.mil.pl.

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy udzielił zamówienia na realizację usług w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia. Chodzi tu dokładnie o weryfikację rakiet przeciwlotniczych GROM, którą zajmie się Mesko. 

Usługa polega na przeprowadzeniu weryfikacji 121 rakiet przeciwlotniczych GROM oraz przekształceniu pewnej puli rakiet plot. GROM na zestawy Gabarytowo-Wagowe. Jak informuje 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, całkowita końcowa wartość zamówienia to ponad 716 tys. złotych brutto. 

Negocjacje dotyczące realizacji usługi prowadzono bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Wojsko wskazuje bowiem, że usługa może być zrealizowana tylko przez określonego oferenta z przyczyn związanych z ochroną wyłącznych praw.

Decyzja o udzieleniu zamówienia zapadła ostatecznie 5 lipca 2018 roku. Weryfikacją zestawów GROM zajmie się producent, czyli Mesko. 

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) GROM przeznaczony jest  do zwalczania wzrokowo obserwowalnych celów powietrznych, w tym samolotów, śmigłowców i innych celów emitujących promieniowanie z zakresu widmowego podczerwieni, lecących na kursach spotkaniowych oraz na kursach pościgowych. Jest szeroko używany w Wojsku Polskim, zarówno na wyrzutniach przenośnych, jak i jako uzbrojenie zestawów Biała czy Jodek-G. Weryfikacja dotyczy zapewne wcześniej dostarczonych pocisków. Jego rozwinięciem jest przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, przeznaczony na wyposażenie pododdziałów, które realizują zadania związane ze zwalczaniem środków napadu powietrznego, w tym zapewniających osłonę przeciwlotniczą stanowisk dowodzenia, konwojów wojskowych, baz lotniczych, a także innych kluczowych elementów ugrupowania bojowego w zasięgu strefy rażenia. Charakteryzuje się m.in.: zwiększonym zasięgiem, dokładnością naprowadzenia i trafienia celu oraz większą odpornością na zakłócenia termalne.

Na podstawie umowy z 2016 roku do armii ma trafić 420 mechanizmów startowych i 1300 pocisków Piorun, przeznaczonych zarówno dla wojsk operacyjnych, jak i jednostek obrony terytorialnej.

Reklama

Komentarze

    Reklama