Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Fabryka Broni szuka prezesa

Autor. FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK"

Fabryka Broni ŁUCZNIK – Radom Sp. z o.o. ogłosila rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu.

W postępowaniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Kandydat ma też posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, korzystać z pełni praw publicznych i posiadać obywatelstwo polskie.

Reklama

Dodatkowo pożądane jest, aby Kandydat posiadał doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa Spółka i posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne”. Kandydat nie posiadający takiego dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję.

Reklama

Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować: życiorys, list motywacyjny, oświadczenie o spełnieniu kryteriów Fabryki Broni, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz aktualne zaświadczenie lekarskie.

Czytaj też

Od listopada 2021 roku do czerwca 2024 roku prezesem Fabryki Broni był Wojciech Arndt. Obecnie obowiązki prezesa pełni Seweryn Figurski, a prowadzone postępowanie ma doprowadzić do powołania nowego prezesa tej należącej do PGZ spółki. Dostarcza ona różne typy broni strzeleckiej, w tym MSBS Grot, na rynki krajowe i zagraniczne.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama