Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Daglezje po przeglądzie w OBRUM

MS-20 Daglezja
Most towarzyszący na podwoziu kołowym MS-20 Daglezja
Autor. OBRUM

Jak poinformował Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM, zakończono pomyślnie przegląd połączony z opcjonalnymi naprawami wszystkich mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja jakie znajdują się na wyposażeniu SZ RP.

Łącznie serwis w gliwickich zakładach przeszło 12 Daglezji, a część wymagająca napraw została poddana odpowiednim zabiegom. Najstarsze egzemplarze znajdują się w służbie liniowej od 2012 roku. Z tego powodu pojazdy te wymagały skontrolowania i naprawy potencjalnych usterek wynikających z dotychczasowej eksploatacji. Zakres przeprowadzonych prac objął m.in. weryfikację i kontrolę układów hydraulicznych i automatyki, poprawność rozkładania przęsła, modyfikację stopy podporowej układacza oraz skorygowanie dystansu pomiędzy połówkami przęsła znajdującego się w pozycji transportowej. Równolegle zawarto także umowę na serwisowanie tych mostów przez kolejne dwa lata, co gwarantuje utrzymanie ich pełnej sprawności i gotowości.

Czytaj też

W Wojsku Polskim głównym zastosowaniem Daglezji jest umożliwienie pokonywania przeszkód wodnych i terenowych o szerokości do 20 metrów dla różnego rodzaju pojazdów. Pomimo wprowadzenia na wyposażenie Wojsk Inżynieryjnych wspomnianych 12 egzemplarzy MS-20 ich liczba nadal nie jest wystarczająca. Szacowane zapotrzebowanie pozwalające na kompleksowe zaspokojenie potrzeb armii szacuje się na 100-120 egzemplarzy samochodowych Daglezji i kilkadziesiąt szturmowych Daglezji-G. Mosty te mogą być jednak wykorzystywane także do prowadzenia akcji ratunkowych na dotkniętych zniszczeniem terenach w sytuacjach klęsk żywiołowych lub katastrof budowlanych. Co również warto odnotować MS-20 Daglezja zyskała także klienta eksportowego jakim jest Wietnam, który zdecydował się w kwietniu 2018 roku na zakup czterech egzemplarzy tych pojazdów, które zostały dostarczone do klienta w czerwcu 2021 roku.

Czytaj też

MS-20 Daglezja to polski most towarzyszący na podwoziu samochodowym opracowany i produkowany przez OBRUM Sp. z o.o. Składa się z ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43 z napędem 6 × 6, naczepy transportowej z napędem hydraulicznym 6 × 6, układacza mostowego oraz przęsła mostowego PM-20. Głównym przeznaczeniem tego systemu jest umożliwienie przeprawy przez przeszkody wodne lub terenowe o szerokości do 20 metrów wszystkim pojazdom klasy MLC70/110 (o masie do 63,5 tony), a w szczególnych sytuacjach nawet MLC80/120 (o masie do 72,6 tony). Obsługa systemu składa się z dwóch żołnierzy - kierowcy i operatora mostu. Masa całkowita mostu wynosi 47,9 tony (w wersji z opancerzoną kabiną odpowiednio 49,5 tony), a jego prędkość maksymalna wynosi 80 km/h. Długość samego mostu w wersji ze złożonym przęsłem wynosi 16,5 m, a w przypadku wersji z rozłożonym przęsłem i najazdami 42 m.

Reklama
Reklama