Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2021: Zdalne sterowanie i systemy szkoleniowe OBRUM

Wizualizacja z trenażera biurkowego. Fot. OBRUM
Wizualizacja z trenażera biurkowego. Fot. OBRUM

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego prezentuje trzy różne autorskie produkty opracowane z myślą o SZ RP oraz potencjalnych odbiorcach eksportowych. Wśród nich wymienić można wojskowe oprogramowanie szkolno-treningowe oraz do sterowania lądowymi bezzałogowcami.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

W Kielcach demonstrowane są trenażery biurkowe do szkolenia specjalistów wojskowych oparte o CBT (ang. Computer-Based Training). System ten został opracowany przez biuro Symulatorów OBRUM, które zajmuje się tworzeniem oprogramowania symulacji pozwalającego na realizacji szkoleń grupowych. Rozwój technologii informatycznych, wraz z odpowiednią wizją procesu szkolenia umożliwia tworzenie systemów szkoleniowych nowej generacji. Pozwalają one na równoczesne współdziałanie w wirtualnym środowisku operatorów maszyn (inżynieryjnych, mostów mobilnych czy robotów), załóg pojazdów bojowych, a także przedstawicieli dowództwa. Przy budowie tego systemu wykorzystano narzędzia bazujące na standardowych technologiach informatycznych oraz zaawansowaną grafikę komputerową 3D, wbudowaną w system symulacji czasu rzeczywistego.

Trenażery CBT połączone z odpowiednim osprzętem komputerowym, pozwalają na tworzenie kompleksowych systemów szkolenia – tzw. Laboratoriów symulacji (używane jest także określenie ang. Battle Labs). Ich możliwości szkoleniowe mogą zostać rozszerzone dzięki połączeniu z systemami symulacyjnymi innych szczebli i rozdzielczości (np. symulator JCATS bądź kompleksowe symulatory  np. BESKID 2M/K czy SJCL-6P). Integracja z innymi systemami symulacji jest możliwa dzięki temu, iż oprogramowanie symulacji jest kompatybilne z interfejsami HLA/DIS. OBRUM wykonał już dwa wdrożenia kompleksowego wyposażenia sal szkoleniowych przeznaczonych do szkolenia zespołów specjalistów wojskowych. Treningi z użyciem tego typu sprzętu umożliwiają szkolenia na poziomie plutonu, kompanii czy przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla załóg obsługujących różnego typu uzbrojenie.

Drugim z systemów szkoleniowych prezentowanych podczas MSPO 2021 jest aplikacja Trenażera Wirtualnego, zbudowana w oparciu o OBRTrain tj. autorski system OBRUM. Narzędzie to pozwala na tworzenie interaktywnych aplikacji/systemów do nauki budowy, obsługi oraz prezentacji danych technicznych sprzętu wojskowego (także w formie zdalnego dostępu), posiadające wbudowaną funkcje zarządzania cyklem szkoleń specjalistycznych. Wytwarzane w narzędziu OBRTrain trenażery wirtualne służą do szkolenia z zakresu obsług technicznych i napraw, a także aplikacji do nauki obsługi elementów interfejsów człowiek-maszyna (np. pulpitów sterowania, rozdzielni zasilania itp.) oraz diagnostycznych i serwisowych. Wszystkie powstałe w ten sposób oprogramowania są kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 8 (oraz nowszymi wersjami), a w wersji dla e-learning umożliwiają pracę z większością popularnych przeglądarek WWW.

Istnieje możliwość integracji trenażerów wirtualnych z platformą e-learningową, co pozwala użytkownikowi na prowadzenie kursów zdalnych. Za pośrednictwem komputera posiadającego dostęp do bazy danych, instruktor „przypisuje” wybrane obszary kursów do poszczególnych użytkowników, dzięki czemu szkolony w czasie trwania kursu przyswaja informacje zgodnie z przydzieloną kolejnością i zakresem. Każdy z pakietów szkoleniowych może być powiązany z obowiązkowym testem, bądź zadaniem weryfikującym aktualny stan wiedzy. System może generować oceny automatycznie, co pozwala odciążyć instruktora z czasochłonnych i monotonnych czynności sprawdzających. Instruktor posiada wgląd w wyniki kursantów w dowolnym momencie szkolenia, pod warunkiem bycia zalogowanym w systemie.

Podstawowymi elementami aplikacji zbudowanych z wykorzystaniem platformy OBRTrain są szczegółowo odwzorowane trójwymiarowe, wirtualne modele komponentów składowych. Istnieje możliwość przeprowadzania złożonych interakcji (np. czynności obsługowych) na wirtualnym urządzeniu lub maszynie. Geometria przestrzenna modeli wykorzystywanych w aplikacji jest odwzorowywana na poziomie szczegółowości umożliwiającym zapoznanie z budową urządzenia i jego podstawowymi funkcjonalnościami. Jakość wizualizacji modeli może zostać „pogorszona” wg. ustaleń z użytkownikiem (np. w celu ochrony własności intelektualnej „know-how”). Modele przestrzenne grupowane są w odpowiednie struktury i oprócz prezentacji graficznej, widoczne są także w postaci struktury drzewa, gdzie wyszczególnione są poszczególne podsystemy/zespoły składowe.

image
Karabin MSBS Grot w systemie OBRTrain. Fot. OBRUM.

Głównym założeniem szkoleń, prowadzonych z wykorzystaniem aplikacji szkoleniowych, jest zaznajomienie kursanta ze specyfiką obsługi i budowy sprzętu jeszcze przed pierwszym kontaktem z obiektem rzeczywistym. Pozwala to m.in. na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych czynności obsługowych oraz efektywności szkolenia przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów, niezawodności urządzeń, poprawnie obsługiwanych i naprawianych oraz atrakcyjności i przyswajalności prowadzonego szkolenia. Umożliwia też przeprowadzanie szkolenia wstępnego lub okresowego bez dostępu do rzeczywistych podzespołów.

W Kielcach gliwicka spółka prezentuje też system sterowania autonomicznego dla robota do dekontaminacji. OBRUM opracował i zintegrował elementy oprogramowania do sterowania robotami lądowymi w ramach projektu RobUV realizowanego ze spółką ZURAD. Układ sterowania robotem wykorzystuje odpowiednią konfigurację modułów oprogramowania w celu maksymalnego zwiększenia poziomu autonomii. Dzięki temu sterujący systemem może zautomatyzować proces dezynfekcji pomieszczenia poprzez wyznaczenie ścieżki przejazdu, którą robot powinien samodzielnie pokonać. Rola użytkownika ogranicza się do obserwacji postępów automatycznej jazdy oraz nadzoru podglądu z kamery, zabudowanej na pojeździe. 

image
Trasa autonomicznego przejazdu po ścieżce w systemie sterowania robota. Fot. OBRUM 

System sterowania w przypadku wykrycia przeszkody na trasie przejazdu informuje operatora o konieczności usunięcia zatoru lub wyborze autonomicznej drogi. Kontrolę nad robotem sprawuje się poprzez dedykowaną aplikację. Wytworzone elementy systemu autonomii są kompatybilne z systemem ROS. Aplikacji operatora może być  instalowana na urządzeniach mobilnych, oprogramowanie jest kompatybilne z systemem Android dla tabletów. Wśród zdolności tego oprogramowania wymienić można: tworzenie i zapis mapy otoczenia (budowana podczas przejazdów robota), definiowanie ścieżki przejazdu z możliwością jej edycji dla konkretnej mapy, autonomiczny przejazd robota po zdefiniowanej ścieżce, wykrywanie przeszkód oraz bezpieczne zatrzymanie, a także transmitowanie sygnału wideo do operatora. Samo oprogramowanie, w zależności z jakim przeznaczeniem jest tworzone, może być wykorzystane w SZRP m.in. w produktach zarówno do dekontaminacji wojskowych sal, magazynów czy portów lotniczych jak również w rozwiązaniach wspomagających misje ratunkowe. 

Artykuł przygotowany we współpracy z OBRUM Sp. z o.o.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Reklama

Komentarze

    Reklama