Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

14. Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO już w czerwcu

Fot. Balt Military Expo 2016/Facebook
Fot. Balt Military Expo 2016/Facebook

Ponad 120 firm z 15 krajów potwierdziło swój udział w 14. Bałtyckich Targach Militarnych, które odbędą się w Gdańsku w dniach 20-22 czerwca 2016 r. Targom towarzyszy Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO i - po raz pierwszy - wystawa Bezzałogowych Systemów Morskich, Powietrznych, Lądowych USEALS. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Targi BALT-MILITARY-EXPO są nierozerwalnie związane z morzem i wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, systemach obronnych i ratownictwa na morzu i lądzie. Organizowane są w ścisłej współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektoratem Marynarki Wojennej. W tegorocznej edycji udział biorą producenci i dostawcy najnowszej generacji uzbrojenia, sprzętu oraz wyposażenia z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Indonezji, Izraela, Kanady, Niemiec, Norwegii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii i Polski.

Tegorocznym targom BALT-MILITARY-EXPO towarzyszą konferencje i wystawy:

  • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”

Celem konferencji jest budowa platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich, a tematyką: rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu, w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego.

Tematyka ta wpisuje się w strategię Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą priorytetowych kierunków badań prowadzonych w resorcie w latach 2013-2022. Organizatorami konferencji są: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Marynarki Wojennej, Międzynarodowe Targi Gdańskie. Za współorganizację odpowiadają: Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Gdańska.

  • 3. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO

Celem projektu jest prezentacja najnowszych trendów i standardów postępowania podczas prowadzenia działań w ratownictwie i medycynie ratunkowej oraz wymiana wiedzy, doświadczeń i oczekiwań pomiędzy środowiskiem naukowym, producentami, dostawcami i użytkownikami sprzętu. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich podmiotów działających w sferze Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Tematem przewodnim RESCUE EXPO 2016 jest „Współdziałanie w ratownictwie i medycynie ratunkowej”. Imprezie towarzyszą ćwiczenia i pokazy ratownicze, certyfikowane warsztaty medyczne, prezentacje firm z zakresu bezpieczeństwa, wystawa służb ratowniczych oraz konkurs ratowniczy „Baltic Rescue Challange 2016”. Ratownicy medyczni będą mieli możliwość uzyskania 16 punktów edukacyjnych. Konferencja realizowana jest w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych.

  • Wystawa Bezzałogowych Systemów Morskich, Powietrznych, Lądowych USEALS (Unmanned Sea Air Land Systems)

BALT-MILITARY-EXPO to nie tylko targi, konferencje i wystawy, ale także widowiskowe pokazy działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Morskiego Portu Gdynia nieopodal Skweru Kościuszki. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się prezentacja dynamicznego abordażu płynącego statku. Celem akcji będzie odbicie z rąk porywaczy zakładników, przy użyciu łodzi bojowych i śmigłowca. Szczególnie efektowną i niecodzienną atrakcją będzie prezentacja jednostek pływających Królewskiej Marynarki Wojennej Szwecji, Marynarki Wojennej Estonii, Marynarki Wojennej RP i Morskiego Oddziału Straży Granicznej (na wodach Portu Gdańskiego przy nabrzeżu im. Tadeusza  Ziółkowskiego). 

Tradycyjnie już, targom towarzyszy Konkurs o Nagrodę Grand Prix im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, promujący produkty o najwyższej użyteczności dla Sił Zbrojnych RP i służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, charakteryzujące się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisja Konkursowa wyłoni laureata Grand Prix oraz zdobywców trzech równorzędnych nagród – Bursztynowych Medalionów Targów. Swoje nagrody przyznają również: Minister Obrony Narodowej, Inspektor Marynarki Wojennej, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.  

Targi BALT-MILITARY-EXPO wizytowane są przez kadrę dowódczą i korpus oficerski Wojska Polskiego, formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wysokiej rangi przedstawicieli zagranicznych, związanych z branżą militarną. Swoją obecność potwierdziły już m.in. delegacje szczebla ministerialnego z Indii, Rumunii, Szwecji, Niemiec, Estonii, Indonezji oraz attaché wojskowych akredytowanych w Polsce.

Reklama

Komentarze

    Reklama