Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Promocja oficerska we Wrocławiu

ot. Sztab Generalny Wojska Polskiego
ot. Sztab Generalny Wojska Polskiego

W Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 11 lipca odbyła się uroczysta promocja absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Aktu promocji na stopień podporucznika Wojska Polskiego dokonali szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak, Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski oraz Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwracając się do bohaterów uroczystości podkreślił kilka słów, które powinny towarzyszyć oficerowi w całej służbie. "Zaufanie. Jest fundamentalne. Służba w siłach zbrojnych to praca zespołowa. Stawiamy na indywidualizm, podchodzimy do każdego z osobna, natomiast o naszej efektywności decyduje właśnie praca zespołowa. Chciałbym, żebyście pamiętali także o pokorze. O pokorze do wiedzy, zasad, standardów. O pokorze do tradycji Waszych jednostek, pododdziałów i związków taktycznych. Oficera XXI wieku, dzisiejszego absolwenta Akademii Wojsk Lądowych musi cechować pokora, przede wszystkim do wiedzy. Zawsze się jej kłaniajcie. Poświęcenie. To nie praca, to nie zawód, to służba. Oficer oznacza człowieka na służbie. Tego od Was oczekuję, a także oczekują tego Wasi podwładni. I aby Wasz rozwój intelektualny, wewnętrzny był możliwy, musicie się poświęcać" - podkreślił szef SGWP.

Promocję na I stopień oficerski otrzymało 130 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych, w tym 19 kobiet.

Prymusem została sierż. pchor. Mariola Myrta, którą Prezydent RP wyróżnił honorową bronią białą. Szablę Honorową Wojska Polskiego otrzymała z rąk gen. dyw. Andrzeja Reudowicza, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Z II lokatą studia zakończyła sierż. pchor. Żaneta Kołton, zaś na trzecim miejscu znalazł się sierż. pchor. Mateusz Antczak.

Za wysokie wyniki w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka troje najlepszych absolwentów wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów absolwentów, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa z Żagania i kompania honorowa Akademii Wojsk Lądowych.

image
Fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

Promocja oficerska została poprzedzona uroczystością wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP patenty oficerskie bohaterom uroczystości wręczyli 10 lipca Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Jacek Narloch oraz prorektor ds. dydaktycznych płk dypl. Krzysztof Grabowski.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Harnaś 14 kpchor 1978

    a strzelać z każdego rodzaju broni potrafią -- duża pętla taktyczna zaliczona .. alarmy wszelakie odbyte???????

Reklama