Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Projekt #SekcjaDezynfekcja. PROobronni na froncie z COVID - 19

Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"

Obok wojska i innych instytucji prowadzących walkę z COVID-19 z kolejną, tym razem ogólnopolską inicjatywą rusza dziewięć organizacji społecznych we wszystkich, 16 województwach.

Projekt #SekcjaDezyfekcja, to rozwinięcie działań pomocowych organizacji społecznych, a zarazem nowy etap walki z wirusem. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert i poprzez społeczne zaangażowanie środowisk PROobronnych wspieranych przez Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Ponad 300 wolontariuszy realizuje działania mające na celu odkażanie obiektów przestrzeni publicznej narażonych na kontakt z wirusem, m.in.: poręcze, windy, domofony, ciągi komunikacyjne.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"


Obecnie organizacje działające w Porozumieniu Proobronnym z własnych środków zakupiły niezbędny sprzęt do zaangażowania 320 osób w 16 województwach, zapewniając między innymi kamizelki odblaskowe, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, opryskiwacze ciśnieniowe i ręczniki do samodezynfekcji.

Kilkuset proobronnych wolontariuszy dezynfekuje ośrodki pomocy społecznej, osiedla i miejsca użyteczności publicznej. Zaangażowanie to doceniają samorządy, rozumiejąc jak potrzebne są teraz takie działania. Wszystko co robią, realizują dobrowolnie i z poczucia patriotycznego obowiązku i pomocy swoim małym ojczyznom


Mateusz Józwiak
Szef Sztabu Oddziałów Terenowych Combat Alert

 
Realne działania

Pierwsze działania przeprowadzono m.in. 17 kwietnia na terenie gmin Wólka i Wąwolnica.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"


Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem społecznym, do tego stopnia że Fundacja planuje czterokrotnie rozszerzenie swojej działalności, pragnąc zaangażować ponad 1200 osób w przeciwdziałanie skutkom pandemii COViD-19. Coraz więcej instytucji i samorządów zwraca się do organizatorów akcji #SekcjaDezynfekcja, niestety mimo, że nowi wolontariusze codziennie deklarują gotowość do wsparcia potrzebujących, nie ma wystarczającej ilości środków do przeprowadzenia dezynfekcji na tak olbrzymią skalę.

W tym celu uruchomili zbiórkę publiczną: zrzutka.pl/sekcjadezynfekcja.

image
Grafika Combat Alert

Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego i czujemy się odpowiedzialni, za nasze lokalne społeczności. Środki pozyskane na realizację dotychczasowej działalności już wiemy, że są niewystarczające wobec rosnących potrzeb. Codziennie otrzymujemy telefony z prośbą o pomoc, chcemy pomagać tak długo jak to będzie potrzebne


Marcin Korowaj
Prezes Zarządu Fundacji Combat Alert

Zaangażowanie społeczne realizowane przez organizacje w całym kraju to odpowiedź na apel Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej w walkę z koronawirusem, które w strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialne jest również za współpracę ze stroną społeczną. To jedna z wielu akcji realizowanych przez organizacje w całej Polsce.

Od początku pandemii w Polsce proobronni włączają się w różne działania pomocowe. Są aktywni na terenie całego kraju, we wszystkich województwach. Szyją maseczki, drukują przyłbice, pomagają w szpitalach, oddają krew czy dostarczają zakupy, posiłki. Gotowość do wsparcia zadeklarowało ponad 4500 członków różnych organizacji i stowarzyszeń. Tym bardziej cieszą kolejne ochotnicze akcje członków organizacji w całym kraju, które podejmują próbę walki z COVID-19 na miarę swoich możliwości osobowych i oczywiście finansowych” 


gen. bryg Artur Dębczak
Dyrektor Biura ds. Programu
Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Reklama

Komentarze

    Reklama