Reklama

Polityka obronna

Problem bezpieczeństwa granic w Europie kluczowy dla państw tworzących Forum Salzburg

  • Fot. fernandozhiminaicela/Pixabay
    Fot. fernandozhiminaicela/Pixabay

Minister Mariusz Błaszczak (MSWiA) przewodniczył Konferencji Ministerialnej Forum Salzburg (FS) i Grupy Przyjaciół FS, która miała miejsce w Warszawie w dniach 15-16 listopada br. Podstawowymi zagadnieniami spotkania były problemy funkcjonowania Strefy Schengen oraz kwestie bezpieczeństwa granic zewnętrznych, szczególnie w kontekście skutków kryzysu migracyjnego w Europie.

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą międzynarodową obejmującą obszar spraw wewnętrznych. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są obecnie: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja oraz Słowenia. Najważniejsze obszary współdziałania obejmują współpracę policyjną, współpracę w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, politykę migracyjną, a także wymianę poglądów w sprawach dotyczących funkcjonowania UE.

W 2006 roku przyjęto wspólną strategię zewnętrzną, w wyniku której w 2007 r. państwa członkowskie Forum Salzburg utworzyły tzw. Grupę Przyjaciół FZ, w skład której weszły kraje Bałkanów Zachodnich: Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Albania oraz Mołdawia. Konferencje Ministerialne Forum Salzburg organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie Forum Salzburg, sprawujące półroczne prezydencje. Polska przejęła prezydencję w FS w drugim półroczu 2017 r. zaś od stycznia 2018 r. prezydencję przejmie od naszego państwa Rumunia. 

Warszawskie spotkanie, pod przewodnictwem polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji. W jego trakcie omówiono przede wszystkim najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym UE, zabezpieczeniem granic zewnętrznych Unii oraz propozycjami reagowania na stale utrzymującą się presję migracyjną, a także podsumowano półroczną prezydencję Polski w FS.

W trakcie spotkania szef MSWiA podkreślił, że jednym z priorytetów powinno być utrzymanie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, tak aby państwa członkowskie nie musiały stosować mechanizmu przywracania kontroli na granicach zewnętrznych. Podano przykład Polski, która skorzystała z tego mechanizmu w ubiegłym roku, gdy w Warszawie organizowaliśmy Szczyt NATO, a w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Minister Mariusz Błaszczak pozytywnie ocenił również rok działania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) z rozszerzonym mandatem. – Jej ustanowienie to znaczący krok w kierunku wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych UE – powiedział minister.

Podkreślone zostało, że Polska wspiera obecnie działania na granicach zewnętrznych, w tym również na poziomie operacyjnym. W ocenie ministra M. Błaszczaka powinniśmy dążyć do tego, aby rozwijać umiejętności współpracy operacyjnej, które stanowią jeden z najważniejszych narzędzi wsparcia państw członkowskich w reagowaniu kryzysowym na zagrożenia pojawiające się na granicach zewnętrznych UE.

Ostatnie wydarzenia potwierdzają również, że skuteczna odpowiedź na stojące przed państwami członkowskimi wyzwania związane z nielegalną migracją, poza zapewnieniem bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej, wymaga również współpracy z kluczowymi  państwami pochodzenia i tranzytu. Polska strona podkreślała, że należy odejść od mechanizmu automatycznej relokacji. Albowiem jego stosowanie de facto przyciąga kolejne fale nielegalnych imigrantów.

W trakcie debaty pojawiła się propozycja reprezentanta Austrii, aby stworzyć bazę danych nielegalnych migrantów, która pozwoliłaby skuteczniej przeciwdziałać przedostawaniu się tych osób do Unii Europejskiej. – To niezwykle interesująca propozycja, która ułatwiłaby  prace służb odpowiedzialnych za zabezpieczanie granic – powiedział szef MSWiA, wskazując potrzebę rozważenia podjęcia prac eksperckich w sprawie założenia bazy danych nielegalnych imigrantów.

MSWiA/ JR

Reklama

Komentarze (1)

  1. PolExit

    Problemem nie jest nielegalna imigracja, ale imigracja jako taka. po prostu Europejki powinny rodzic dzieci. tylko tyle i az tyle.

Reklama