Reklama

Legislacja

Prezydent podpisał specustawę na szczyt NATO

Fot. NATO
Fot. NATO

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.

Podpisana ustawa wyłącza stosowanie do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie w roku 2016 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jednocześnie wprowadzając szczególne rozwiązania związane z udzielaniem powyższych zamówień - podaje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Podstawowe standardy obejmują: zobowiązanie zamawiającego do zapewnienia przejrzystości postępowania i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnienia okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Ponadto zamawiający został zobowiązany do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, a następnie informacji o udzieleniu zamówienia, wraz z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacji o nieudzieleniu zamówienia.

Ze względów bezpieczeństwa, zamawiający będzie mógł ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia - informuje BBN.

Czytaj też: Specjalny tryb zamówień na szczyt NATO. Przyjęto ustawę.

Reklama

Komentarze (1)

  1. niepelnosprawny,org

    wojsko potrzebuje inwestycje w nowe technologie, zaawansowany technologicznie sprzęt, edukacje, szkolenia,

Reklama