Reklama

Geopolityka

Prezydenci Polski i Niemiec w szczecińskim Korpusie NATO. Berlin i Warszawa "bardzo blisko"

Fot. MNCNE
Fot. MNCNE

Prezydent Andrzej Duda wizytuje Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Spotkał się z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem, który przebywa z w Polsce. Obaj prezydenci zwrócili uwagę na znaczenie współpracy w zakresie obronności pomiędzy Polską a Niemcami.

Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie odwiedziły delegacje, którym przewodniczą prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Niemiec Joachim Gauck. Obaj prezydenci zwiedzili Dowództwo oraz sprawdzili stan przygotowań do podwyższenia gotowości bojowej jednostki, między innymi w celu umożliwienia szybszego przejęcia odpowiedzialności nad siłami wysokiej i bardzo wysokiej gotowości (tzw. szpicy) NATO.

Jednostka przygotowuje się do tego, aby osiągnąć status jednostki wysokiej gotowości. Trwają bardzo intensywne ćwiczenia, które (...) są prowadzone praktycznie codziennie

Prezydent RP Andrzej Duda

Jak podkreślił Andrzej Duda, jednostka bardzo dobrze funkcjonuje, świetnie wypełnia swoją rolę i jest coraz lepiej przygotowana do wykonywania zadań związanych z realizacją postanowień szczytów NATO: w Newport oraz w Warszawie. Dodał, że jednostka przygotowuje się także do koordynacji dowództwa sił szybkiego reagowania NATO. Nawiązał też do innych obszarów współpracy Polski i Niemiec w zakresie obronności, w tym modernizacji armii, również w kontekście kontraktu dotyczącego czołgów Leopard 2.

To są kwestie zawsze otwarte. To są kwestie procedur przetargowych. Jeżeli chodzi o te elementy modernizacyjne, to popatrzmy choćby na wojska pancerne, kwestie kontraktu związanego z Leopardami, a także modernizacji Leopardów, gdzie ta modernizacja między Polską a Niemcami jest bardzo skonkretyzowana i bardzo zaawansowana. Faktycznie także w dziedzinie sprzętowej ta współpraca jest. Wierzę w to, że ona będzie się zacieśniała

Prezydent RP Andrzej Duda

Duda przypomniał również o współpracy poszczególnych rodzajów wojsk - sił powietrznych, marynarek wojennych i wojsk lądowych obydwu krajów. Polski prezydent wskazał też na wspólne niemiecko-polskie centrum kierowania działaniami okrętów podwodnych na Bałtyku. 

Czytaj więcej: Polsko-niemiecki ośrodek kierowania działań okrętów podwodnych

Z kolei Joachim Gauck zwrócił uwagę na bliskość stanowisk Polski i Niemiec w kwestiach bezpieczeństwa.

Jestem pewien, że polityka Niemiec i polityka Polski w kwestiach obronności są bardzo blisko siebie (...) ten międzynarodowy Korpus odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasach, w których i politycy, i społeczeństwo mają obawy co do bezpieczeństwa w Europie

Prezydent RFN Joachim Gauck

Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód przeznaczony jest do wypełniania zadań wynikających z art. V Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o kolektywnej obronie w razie agresji (to zadanie jest priorytetem jednostki w związku z podwyższeniem gotowości). Sztab Korpusu jest też przygotowany do udziału w operacjach reagowania kryzysowego czy wsparcia pokoju (jak w Bośni czy Kosowie) jako dowództwo całej misji bądź komponentu lądowego wraz z podporządkowanymi jednostkami korpusu lub wyznaczonymi do danej misji przez inne państwa.

Ponadto Korpus przygotowany jest do wspierania posiadaną infrastrukturą dowodzenia misji humanitarnych, bądź operacji usuwania skutków katastrof naturalnych, które mogą wydarzyć się w różnych częściach naszego regionu. O każdym użyciu jednostek Korpusu decyzję podejmować będzie Komitet Korpusu, który tworzą przedstawiciele ministerstw obrony oraz dowództw wojsk lądowych z Polski, Danii i Niemiec. Żołnierze korpusu regularnie odbywają ćwiczenia.

Po wybuchu kryzysu ukraińskiego zdecydowano o znacznym podwyższeniu gotowości bojowej Korpusu, do jego zadań ma należeć między innymi prowadzenie działań z zakresu rozpoznania, nadzoru i wywiadu na flance wschodniej. W trakcie pokoju buduje zdolności do prowadzenia szerokiego spektrum operacji, ale ze szczególnym uwzględnieniem obrony kolektywnej. W sytuacji zagrożenia ma być odpowiedzialny za dowodzenie wojskami biorącymi udział w operacji obronnej, w tym (ale nie tylko) siłami natychmiastowego reagowania VJTF (tzw. szpicą NATO) czy innymi elementami Sił Odpowiedzi. Obecnie w Korpusie reprezentowane są 25 państwa, w tym USA, ale także Finlandia i Szwecja, niebędące członkami NATO.

Korpus ze Szczecina uzyska status Kwatery Wysokiej Gotowości Bojowej po pomyślnym ukończeniu ćwiczenia "Saber Strike 2017", zaplanowanym na czerwiec przyszłego roku.

KPRP/RS/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama