Powszechny obowiązek obrony i zobowiązania pracodawców wobec MON: nowe zasady

16 stycznia 2020, 10:09
Cyber chemia fabryka przemysł
Fot. Domena publiczna
Defence24
Defence24

Na posiedzeniu Senackiej Komisji Obrony Narodowej przedstawiono informację ministra Obrony Narodowej na temat projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, a także o programie mobilizacji gospodarki na wypadek zagrożenia państwa.

Przygotowywany projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony ma doprecyzować przepisy o wypłacie świadczeń dla pracodawców, których pracownicy są powołani do czynnej służby wojskowej, także na ćwiczenia i do terytorialnej służby wojskowej. W myśl obecnych regulacji rekompensata przysługuje, tylko jeśli pracownik ma status żołnierza rezerwy, tymczasem w WOT są ochotnicy, którzy nie służyli wcześniej w wojsku i nie są rezerwistami. Przygotowywany projekt ma pozwolić na wypłatę świadczeń pracodawcom, którzy od 2017 r. ponieśli koszty w związku z powołaniem pracowników do terytorialnej służby wojskowej.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia jednego spersonalizowanego dokumentu – wojskowej karty tożsamości - który zastąpi legitymację służbową, kartę tożsamości określona w konwencjach genewskich i przepustkę elektroniczną, będzie także zawierał informację o grupie krwi.

Zmiany w ustawie o organizacji zadań na rzecz obronności mają wskazać, kto, kiedy, w jakim zakresie podejmuje decyzje o uruchomieniu programu mobilizacji gospodarki, a także uregulować kwestie finansowe.

Projekt wskazuje szczegółowe zasady finansowania zadań obronnych, np. prac związanych z przygotowaniami w czasie pokoju do zadań mobilizacyjnych, np. utrzymania mocy produkcyjnych, usługowych i remontowych na rzecz wojska.

Według proponowanych zapisów przedsiębiorca musiałby występować do właściwego organu nadzorującego o zgodę, gdyby chciał zlikwidować przedsiębiorstwo, zbyć część majątku wykorzystywaną do zadań obronnych, musiałby te uzyskać zgodę w przypadku przeniesienia siedziby za granicę lub wykreślenia przedmiotu działalności.

Pracodawca ma być zobowiązany do przedstawiania półrocznych informacji na temat utrzymywania mocy produkcyjnych, usługowych i remontowych, posiadanych koncesji oraz sprawozdań o przychodach i kosztach. Przedsiębiorca, który otrzyma od państwa pieniądze na realizacje zadań obronnych, nie będzie mógł odmówić wypełniania tych zadań. Propozycja przewiduje kary pieniężne, gdyby przedsiębiorca nie wypełniał nałożonego zadania lub będzie się z niego wywiązywał niewłaściwie albo utrudniał kontrole.

PAP - mini

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 8
Reklama
Honor Ojczyzna a nie głupizna
sobota, 18 stycznia 2020, 12:13

Jakieś jak sobie robicie towarzysze. Pierwsze tekst wygląda jak tłumaczony przez Google dwa to co jest zawarte w tekście mówi o ubezwłasnowolnieniu przedsiębiorców. Jasne że powinien czy nawet niech będzie że musi poinformować odpowiednie WKU o likwidacji czy zmianie branży ale nie żeby pytał o zgodę. Paranoicy

Lopezik
piątek, 17 stycznia 2020, 18:21

To jest jakaś paranoja....

Logistyk
czwartek, 16 stycznia 2020, 20:52

Nie mam nic przeciwko powszechnemu obowiązkowi obrony, bo przecież kto jak nie MY, najlepiej jak tylko potrafimy, będziemy bronić swojego kraju, rodzin. Tylko jeden warunek! W razie wojny w kamasze idą wszyscy, także politycy i ich rodziny, samorządowcy i ich rodziny, rodziny wojskowych i innych wysoko postawionych. Czy wyrażam się dość jasno?

grgverfre
piątek, 17 stycznia 2020, 23:24

Możesz być pewien, że "politycy i ich rodziny, samorządowcy i ich rodziny, rodziny wojskowych i innych wysoko postawionych" w czasie wojny pójdą w kamasze. Jedyna różnica to taka, że podczas gdy Ty będziesz się chował w jakimś rowie na pierwszej linii oni będą popijać herbatę w mesie oficerskiej, a po wojnie zostaną awansowani jako kombatanci, a Tobie może skapnie jakaś renta za urwane nogi. A i medal jeszcze dostaniesz od nich za odwagę, nawet pośmiertnie.

bazaRP
piątek, 17 stycznia 2020, 18:43

Cłkowicie się zgadzam! W samo sedno trafione

Przedsiębiorca
czwartek, 16 stycznia 2020, 19:23

Już teraz przy przyjmowaniu do pracy pytają się czy kandydat należy do WOT, jeżeli tak to szans nie ma. Jak przedsiębiorcę zmuszą do pracy i utrzymania nierentownego zakładu? Państwo da pieniądze na realizację zadań - już mam tak teraz . Mam posiadać kasę fiskalną za 1300 zł dostaję zwrot nie więcej niż 700 zł. Mam zatrudnić asystenta dostaję mniej niż wynosi minimalna ustalona przez państwo pensja, mowy nie ma o zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Wygląda na to że polscy przedsiębiorcy niedługo będą mogli starać się o azyl za granicą.

O2
sobota, 18 stycznia 2020, 10:08

Ale właśnie ta ustawa ma dać rekompensaty dla pracodawców. Prawda jest taka że do armii chętnych brak więc trzeba jakoś szkolić rezerwy.

iras
sobota, 18 stycznia 2020, 21:38

Niech rezerwistom dadzą więcej kasy niż zarabiają w cywilu, to problem zniknie. Moi znajomi biorą przysługujące im urlopy na czas ćwiczeń. Ja jestem rolnikiem, więc proszę o ćwiczenia odbywające się w zimie. Tylko, że przy 5 tyś ze stopniem oficerskim, to jakoś jeszcze mi się chce. Za 3 tyś szeregowego, to nie wiem, czy by mi się chciało.

Tweets Defence24