Siły zbrojne

Półtora roku gen. Różańskiego. „Metamorfoza armii”

Fot. Defence24.pl.
Fot. Defence24.pl.

Generał broni Mirosław Różański odchodząc ze stanowiska Dowódcy Generalnego RSZ stwierdził, że rezygnuje ze stanowiska z uwagi na ocenę, iż nie będzie w stanie wykonać zadania przygotowania armii do przyszłych działań. W okresie służby gen. Różańskiego Dowództwo Generalne podjęło szereg działań w celu wzmocnienia gotowości obronnej kraju, obejmujących ćwiczenia z sojusznikami czy intensywniejsze szkolenia rezerwistów. Były Dowódca Generalny RSZ odniósł się też do odejść wysokich oficerów i zaapelował o uwzględnianie istniejących planów obronnych w rozwoju Sił Zbrojnych.

Gen. Różański objął stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ 1 lipca 2015 roku. Był odpowiedzialny za szkolenie i przygotowywanie Sił Zbrojnych do udziału w operacjach. W tym czasie zwiększyła się intensywność szkoleń i ćwiczeń w Wojsku Polskim, co miało związek ze wzmacnianiem gotowości obronnej kraju po wybuchu kryzysu na Ukrainie. Manewry realizowano z coraz większym udziałem sił sojuszniczych (przykładem są ćwiczenia Dragon 2015, czy ubiegłoroczna Anakonda). Gen. Różański zwracał uwagę między innymi na tworzenie silnych, międzynarodowych zgrupowań batalionowych.

W mojej ocenie dokonaliśmy wielu zmian. Dla mnie, co najważniejsze, zaczęliśmy mówić prawdę. Kończące się ćwiczenia zamykamy wnioskami, które wskazują, co należy zmienić, co należy poprawić

były Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański

Były Dowódca Generalny RSZ zwrócił uwagę na konieczność wyciągania wniosków z ćwiczeń, tak aby przyczyniały się one do realnego podwyższenia zdolności bojowej. W trakcie służby gen. Różańskiego zdecydowanie zwiększono też intensywność szkoleń rezerwistów, którzy byli włączani również w największe ćwiczenia – w tym wspominane manewry Dragon i Anakonda.

Czytaj więcej: Gen. Różański: Anakonda egzaminem dojrzałości Dowództwa Generalnego [Defence24.pl TV]  

W tym pierwszym ćwiczeniu po raz pierwszy od lat w szerokim zakresie uwzględniono udział rezerwistów, a także wielonarodowej, zmechanizowanej grupy bojowej, z udziałem m.in. żołnierzy polskich, brytyjskich i niemieckich. Natomiast Anakonda to największe od co najmniej kilkunastu lat ćwiczenia, z udziałem ponad 30 tys. żołnierzy, w tym około 14 tys. ze Stanów Zjednoczonych. Za te ostatnie manewry było odpowiedzialne Dowództwo Operacyjne kierowane przez gen. Tomaszyckiego, ale Dowództwo Generalne również wzięło bardzo szeroki udział w ich przygotowaniu i realizacji.

W 2016 roku według oficjalnej informacji DGRSZ przeszkolono około 10 tysięcy żołnierzy służby przygotowawczej i 13 tysięcy rezerwistów. Dla porównania, w 2014 roku szkolenia przeszło około 5000 rezerwistów. Gen. Różański zwrócił też uwagę na zwiększenie liczby godzin wylatanych przez pilotów czy skoków spadochronowych. W trakcie szkolenia były Dowódca Generalny RSZ kładł też nacisk na prowadzenie działań połączonych (różnych rodzajów sił zbrojnych), a także wraz z sojusznikami.

Czytaj więcej: Połączone ćwiczenia Dragon 2017. Gen. Różański: Odchodzimy od stereotypów

Armia na pewno może być powodem do dumy naszego społeczeństwa

były Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański

Gen. Różański pełnił służbę jako drugi z kolei Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, a wcześniej dowodził Grupą Organizacyjną DGRSZ. Bezpośrednio przed objęciem funkcji Dowódcy Generalnego gen. Różański sprawował stanowisko radcy-koordynatora w pionie sekretarza stanu w MON. W sierpniu 2015 roku otrzymał od prezydenta Bronisława Komorowskiego awans na stopień generała broni. Na stopień generała dywizji został awansowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku, a na stopień generała brygady - przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 2005 roku.

Generał Różański uczestniczył w przygotowywaniu wprowadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku reformy systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi. Od początku była ona krytykowana przez przedstawicieli obecnego kierownictwa MON, a obecnie planowane są zmiany w systemie dowodzenia, które wzmocnią rolę Sztabu Generalnego. Szef MON Antoni Macierewicz deklarował niedawno, że reforma przywróci „jedność zarządzania polską armią, skupioną wokół szefa Sztabu Generalnego”. W obecnej strukturze zdecydowana większość żołnierzy podlega w czasie pokoju właśnie Dowódcy Generalnemu.

Według doniesień medialnych jedną z przyczyn odejścia gen. Różańskiego mógł być spór o kształt systemu dowodzenia, czy też o niektóre decyzje MON – jak choćby przeniesienie z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej do 1. Brygady Pancernej batalionu czołgów Leopard 2A5. Gen. Różański dowodził „Czarną Dywizją” w latach 2009-2011.

Były Dowódca Generalny RSZ stwierdził, że złożył rezygnację z uwagi na fakt, iż nie będzie w stanie przygotować wojska do przyszłych zadań. Odniósł się też do odejść wysokich oficerów, którzy współpracowali z gen. Różańskim. 

1 lipca 2015 r. tutaj na tym placu deklarowałem, że przygotuję siły zbrojne do działań, które będą, nie do tych, które były. Oceniłem, że nie będę mógł wykonać tego zadania. Dlatego podjąłem decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska (…) Wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie zaufali mi, wykonywali ze mną zadania, dzisiaj znajdują się w rezerwie kadrowej, chcę powiedzieć: przepraszam.

były Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański

Gen. Różański wezwał też obecnych, a w szczególności nowo mianowanych oficerów do brania pod uwagę i prawidłowego stosowania dokumentów planistycznych, wynikających z obecnych przepisów. Przypuszczalnie ulegną one – w pewnej mierze – zmianie przy okazji reformy systemu dowodzenia. Wypowiedź gen. Różańskiego można odczytać jako apel o jak najszersze uwzględnienie prac podejmowanych do chwili obecnej (na bazie dotychczasowych przepisów).

Moim kolegom, generałom, szczególnie tym ostatnio mianowanym i awansowanym, oprócz instrukcji i regulaminów, rekomenduję lekturę konstytucji i ustaw, aby poznać, czym jest Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna, czym są plany reagowania obronnego czy program pozamilitarnych przygotowań obronnych (…) My żołnierze wiemy, że Moltke już powiedział, że każdy plan z chwilą podpisania jest już nieaktualny, ale działanie bez planu nie jest właściwe

były Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański

Gen. Różański poinformował prezydenta o złożeniu rezygnacji 12 grudnia 2016 roku, a formalnie został odwołany 31 stycznia br. Stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ objął gen. dyw. Jarosław Mika, który wcześniej dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.