Polska i USA zwiększają współpracę obronną. Umowa podpisana

15 sierpnia 2020, 11:17
Efc17zpXkAIgFuy
Fot. Kancelaria Prezydenta RP
Reklama

Zapisy zawartej 15 sierpnia br umowy przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej i Michaela Pompeo, sekretarza stanu USA potwierdzają wczorajsze doniesienia Defence24.pl. Są to stworzenie w Polsce Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu USA, możliwość dalszego zwiększania liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce oraz ustanowienie ram prawnych obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (Poland – United States Enhanced Defense Cooperation Agreement) to ukoronowanie polsko-amerykańskich negocjacji dotyczących zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce. Zakłada ona przede wszystkim stworzenie w Polsce w październiku 2020 r.  Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA, czyli jednostki, która będzie odpowiedzialna za dowodzenie Siłami Zbrojnymi USA znajdującymi się na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowódcą V. Korpusu został generał broni John Kolasheski. Umowa zakłada również możliwość dalszego zwiększania obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce oraz organizację większych niż dotychczas ćwiczeń wojskowych armii amerykańskiej. Dzięki infrastrukturze wojskowej, która zostanie przygotowana przez Polskę, w razie ewentualnego zagrożenia możliwy będzie natychmiastowy przerzut do naszego kraju dodatkowych sił, zapewniając łącznie obecność do 20 tysięcy żołnierzy USA.

Dodatkowo stworzyliśmy ramy prawne dla trwałej obecności sił zbrojnych USA w Polsce, zarówno w obecnie planowanej skali, jak i możliwego dalszego jej rozszerzenia, o czym mówił m.in. sekretarz obrony USA Mark Esper

Mariusz Błaszczak, MInister Obrony Narodowej

Ustalono również ramy prawne obecności wojsk USA w Polsce. Przyjęte zasady opierają się w dużym stopniu na regulacjach wspólnych dla wszystkich członków NATO, czyli umowy NATO SOFA z 1951 r., którą Polska przyjęła wraz z członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska w każdym przypadku, który uzna za szczególnie ważny będzie sprawować jurysdykcję karną nad personelem Sił Zbrojnych USA. Tak jak obecnie, zgodnie z Umową NATO SOFA z 1951 r., państwo wysyłające (w tym przypadku USA) zachowuje pierwszeństwo w sprawowaniu jurysdykcji karnej tylko w przypadku czynów lub zaniechań popełnionych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Razem z administracją amerykańską prostowaliśmy fake newsy, które pojawiły się w mediach w ostatnim czasie. Wyraźnie zaznaczam, że Polska w każdym przypadku, który uzna za szczególnie ważny, będzie sprawować jurysdykcję karną nad personelem sił zbrojnych USA. Jedyne odstępstwo dotyczy czynów lub zaniechań popełnionych w ramach wykonywania obowiązków służbowych

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

W porównaniu do obecnych zasad wprowadzono dodatkowe rozwiązania korzystne dla Polski, np. w przypadku prowadzenia postępowania przed sądem amerykańskim, USA ma obowiązek zapewnienia tych samych zasad traktowania osób poszkodowanych lub świadków jakie obowiązują w stosunku do obywateli USA.

Polska będzie określać, które części współużytkowanych baz wojskowych będą udostępnione żołnierzom USA, a zasady takiego użytkowania nie będą ograniczać polskiej suwerenności. Przedstawiciele polskich służb i straży będą mieli dostęp do obiektów współużytkowanych lub wyłącznie użytkowanych przez wojska USA, niezależnie od tego czy za kontrolę dostępu do części obiektów odpowiadać będą Amerykanie czy Polacy.

image
Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Oczywiście to Polska przygotuje infrastrukturę na potrzeby wojsk USA w Polsce. Musimy pamiętać, że to infrastruktura, która będzie wykorzystywana także przez polskich żołnierzy i będzie nam służyć, niezależnie od tego co wydarzy się w przyszłości.

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

Polska, podobnie jak inne państwa, które goszczą u siebie wojska amerykańskie, zapewni bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, corocznie określane ilości paliwa, a także wybrane elementy wsparcia w magazynowaniu sprzętu i uzbrojenia oraz obsłudze wykorzystywanej infrastruktury.

Podobnie, jak w przypadku innych państw, w których stale obecne są wojska USA, Polska zapewni bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, corocznie określane ilości paliwa, a także wybrane elementy wsparcia w magazynowaniu sprzętu i uzbrojenia oraz obsłudze wykorzystywanej infrastruktury. Łączny koszt tego wsparcia dla sił USA trwale obecnych w naszym kraju oszacowaliśmy na około 500 mln zł rocznie. Do tego należy dodać udział w kosztach ćwiczeń, których skala będzie określana z rocznym wyprzedzeniem

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

Szacunkowy koszt tych działań dla wojsk USA stale obecnych w Polsce wyniesie około 500 milionów złotych rocznie. Warto przypomnieć, że obecność wojsk USA w Polsce, oprócz korzyści związanych z bezpieczeństwem, niesie ze sobą także korzyści gospodarcze w postaci inwestycji w obiekty budowlane, nowe miejsca pracy czy wydatki na rynku lokalnym dokonywane przez żołnierzy amerykańskich.

Minister Błaszczak w swoim wystąpieniu po podpisaniu umowy przypomniał, że obecność wojsk USA niesie za sobą korzyści nie tylko w kwestii bezpieczeństwa. W samych tylko Niemczech 14 tys. obywateli znalazło zatrudnienie na rzecz amerykańskiej armii, a według szacunków, tamtejsza gospodarka zyskuje ok. 5 mld dolarów rocznie dzięki obecności żołnierzy USA. Podobnie sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie rynek zyskuje około 1,3 mld dolarów rocznie oraz w Hiszpanii, gdzie ta kwota wynosi około 600 mln euro.

W Polsce część inwestycji będzie służyć także budowie infrastruktury cywilnej lub cywilno-wojskowej. Dotyczy to np. lotnisk Kraków-Balice, Wrocław-Strachowice i Katowice-Pyrzowice, gdzie zwiększony zostanie potencjał transportowy oraz możliwości obsługowe. Umowa gwarantuje, że na potrzeby rozbudowy infrastruktury oraz wsparcia logistycznego w możliwie największym stopniu używane będą materiały i produkty z polski oraz usługi dostarczane przez polskie firmy.

"Patrząc na tę kwestie od strony czysto ekonomicznej, jest to inwestycja która bardzo szybko się nam zwróci" – zapewnił minister Błaszczak.

image
Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Podpisana dziś umowa, jest rozszerzeniem dwóch porozumień zawartych przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa w 2019 r. Zdecydowano wtedy o zmianie formuły stacjonowania wojsk USA w Polsce z rotacyjnej na trwałą. Liczba żołnierzy USA stacjonujących w Polsce zwiększy się o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys. Uzgodniono następujące lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych:

  • Poznań wyznaczono na siedzibę Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych.
  • Drawsko Pomorskie wyznaczono na główną siedzibę Centrum Szkolenia Bojowego do wspólnego wykorzystania przez Siły Zbrojne Polski i Stanów Zjednoczonych.
  • Wrocław-Strachowice wyznaczono na siedzibę bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
  • Łask wyznaczono na siedzibę eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
  • Powidz wyznaczono na siedzibę lotniczej brygady bojowej, batalionu bojowego wsparcia logistycznego oraz obiektu sił specjalnych.
  • Lubliniec wyznaczono na siedzibę kolejnego obiektu sił specjalnych.
  • Żagań/Świętoszów wyznaczono dla pancernej brygadowej grupy bojowej.
Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 193
Reklama
Marta
sobota, 13 lutego 2021, 13:25

super

Barbara
czwartek, 24 września 2020, 00:24

Dość, że ta umowa to niestety wyzbycie się suwerenności Polski na rzecz USA, to jeszcze za to solidnie zapłacimy, a USA nie straci ani dolara. Mam pytanie czy ktoś od prezydenta RP począwszy a na zwykłym pośle skończywszy, tą ustawę przeczytał.

Kiwi
czwartek, 10 września 2020, 13:20

A gdzie dyslokacje amerykańskie na wschód od Wisły? Tam też mieszkają miliony Polaków i nawet duża część stolicy.

fflyer
czwartek, 10 września 2020, 13:18

Dobrze, że mamy mocnego sojusznika i rząd dba o relacje, bezpieczeństwo itd, ale nie należy zapominać by 90% uwagi kierować na własną armię, na jej rozwój i wzrost siły zgodnie z żelazną zasadą; W razie zagrożenia jeśli chcesz liczyć na kogoś, najpierw licz sam na siebie.

Andrzej
piątek, 21 sierpnia 2020, 01:03

Dlaczego paliwo? Przecież już kupujemy z USA i druga sprawa. Wyżywienie? Czy ma ktoś informacje szczegółowe w tych dwóch elementach ?

andys
środa, 19 sierpnia 2020, 13:19

Tutaj jest tekst umowy z 1956 miedzy Polska i ZSRR w sprawie jurysdykcji. Mozna znaleźć w Internecie. Najwazniejszy jest " Artykuł 9 Zagadnienia jurysdykcji związane z pobytem wojsk radzieckich na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej reguluje się w sposób następujący: 1. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia popełnione przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich lub członków ich rodzin na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z reguły stosuje się prawo polskie i działają sądy polskie, prokuratura oraz inne polskie organy właściwe do ścigania przestępstw i wykroczeń. W sprawach o przestępstwa popełnione przez radzieckich żołnierzy właściwa jest prokuratura wojskowa i sądownictwo wojskowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie stosuje się: a) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich lub członków ich rodzin przestępstw lub wykroczeń tylko przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a także przeciwko osobom wchodzącym w skład wojsk radzieckich lub członkom ich rodzin; b) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich przestępstw lub wykroczeń przy wykonywaniu obowiązków służbowych. W sprawach określonych w podpunktach a) i b) właściwe są sądy radzieckie oraz inne organy, działające zgodnie z prawem radzieckim. 3. Właściwe organy polskie i radzieckie mogą wzajemnie zwracać się z prośbą o przekazanie lub przyjęcie jurysdykcji w stosunku do poszczególnych spraw, przewidzianych w niniejszym artykule. Prośby takie będą rozpatrywane w duchu życzliwości." Jak widać obie umowy Polski - z USA i ZSRR to niemal bliźniaczki. Podoba mi sie w tym układzie powołanie Komisji Mieszanej do prowadzenia spraw zwiazanych z realizacja konkretnych problemów, zwiazanych nie tylko z przestepstwami przeciw ludziom, ale i ze szkodami powodowanymi przez obie strony, nie dlatego , że jestem zwolennikiem biurokracji , ale dlatego , że był konkretny adresat wniosków , propozycji , uwag poszkodowanych . Nie wiem, czy taka komisja została powołana teraz.

70te lata których niechce
wtorek, 8 września 2020, 13:24

Tu masz racie. W latach 70tych mój kolega był w WSW i pewnego dnia byłem u niego kiedy pełnił dyżur. W pewnym momencie dostał telefon że rosyjski żołnierz uciekł z jednostki z pełnym ekwipunku bronią. Polskie WSW złapało i na miejscu przyjechały odpowiednie służby rosyjskie. W następnym dniu kiedy pytałem się mojego kolegi jak zakończyłem się ta sprawa odpowiedział mi że ten żołnierz został przetransportowany w skrzynce. Kiedy widział mój kolega moje zdziwienie odpowiedział mi - w ten sposób Rosja nie nie musza pisać nam żadnych protokołów i oświadczeń tylko " w czasie ucieczki użyto bron i kropka. Tak załatwili rosjanie w tamtych latach.

Gvalch'ca
czwartek, 20 sierpnia 2020, 03:31

Dodajmy też, że stalinowska konstytucja z połowy lat 30. była w swoich zapisach znacznie bardziej demokratyczna i sprawiedliwa niż np. amerykańska konstytucja - jak wiadomo praktyka nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko to, co kremlowscy partyjniacy zapisali w urzędowych dokumentach. A to że jeszcze przed końcem dekady wszyscy oni trafili do łagrów z których nigdy nie wrócili, to nie ma przecież znaczenia. Przeczytaj trollu Archipelag GUŁag a wówczas zrozumiesz ile warte były te zapisy o "stosowaniu prawa polskiego wobec żołnierzy Armii Czerwonej"

Patryk Patrykowicz
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 23:23

Nie życzę sobie wojsk USA w naszym kraju. Już dwie duże bańki rocznie nas kosztuje utrzymanie ich armii a gówno z tego mamy... Jak zwykle Polska wiernie służy tylko za same obietnice. Nas poślą na wojnę z Rosją i Polska przestanie istnieć... USA dogada się z Rosją i tak to się skończy. Tej ułomny rząd pod sąd!!!

Jan z Krakowa
wtorek, 18 sierpnia 2020, 16:44

Muszę stwierdzić: głupota nie jest grzechem. Ale szkodzi w życiu.

Gvalch'ca
czwartek, 20 sierpnia 2020, 03:34

Kolega Patryk może i jest głupi, ale przynajmniej zarabia - a jak stwierdził Łukaszenka, kto nie ma pracy ten ma kryminalny tatuaż i próbuje rozpocząć rewolucję - nie życzymy takich postaw koledze Patrykowi, bo jeszcze by go w tym Petersburgu OMON zamordował na jakimś moście albo przed wyjściem z bloku...

Młody Lach
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 21:05

Wkurwiam się chce gdy widzę, jak syjonistyczne władze, pchają nas w ręce okupanta. Mam 21 lat i krew mnie zalewa, gdy ten żydowski pis ściąga tutaj tą hołotę amerykańską. Wolność trzeba będzie sobie wywalczyć. W Polsce jedynie powinno być wojsko polskie, uzbrojone po zęby. Wszystkie pieniądze, które są nam wyłudzane za ten przestarzały sprzęt powinny być przeznaczone na rozwój armii. Młodzież obowiązkowo powinna być szkolona z korzystania z broni. W ogóle powinien być dostęp do broni, a każdy Polak powinien 2 lata służyć w wojsku polskim. Obowiązkowa służba wojskowa jest bardzo potrzebna. W Polsce tylko Wojsko Polskie i żadne inne. Reszta to okupacja i pewna wojna, której ameryka potrzebuje. ŚWO CWP.

Olej rustrolla
sobota, 29 sierpnia 2020, 09:42

Opinia wnerwionego cudaka, jakie władze syjonistyczne? Jakiego okupanta? Za dużo Sputnika i RT, lub wynik ruskich dotacji do ruchu narodowców, opinia idealnie wpisana w prokremlowską narrację czyli: powinniście być sami Paljaki, po co wam sojusznicy i amerykanie? rozdać wszystkim broń i czekać na wroga, to pomysł na przetrwanie wg. narodowca?

IrO
sobota, 22 sierpnia 2020, 08:02

Popieram .

wert
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 23:00

młody i zwyczajnie głupi

jaki mądry
wtorek, 18 sierpnia 2020, 01:47

argument...

Polski nie stać
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 21:00

Zamiast płacić milony rocznie na utzymanie obcego wojska, nie lepiej te miliomy inwestować w polską armię i sprzęt????

codybancks
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 13:05

Tu nie ma się nad czym zastanawiać , kiedyś podpisywano tylko umowy korzystne dla obu stron !!! Teraz może być tylko niekorzystna i nie ma co się zastanawiać , tam nie ma nic korzystnego dla Nas !!! Redakcja zadowolona i mocodawcy pewnie też !! Kasa szerokim korytem już płynie do redakcji !!!

Zielony
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 17:53

@codybanks, moja odpowiedź będzie krótka: +1. :-)

Burak
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 11:48

Och, jakie cudne ubranko założyła żorżeta! Tzw. polskojęzyczne elyty zawsze wpędzały i wpędzają naszą Ojczyznę w czarną dupę. Oni znają drogę przez Zaleszczyki, a my tu zostaniemy. -:(

wert
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 16:05

wróć na pole i dorośnij. Będzie jakiś pożytek

Willgraf
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 15:44

:) w samo sedno po kawaleryjsku

Observer
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 09:37

Ciekawe co z tego będzie. Może to serio dobra opcja. Jednak zastanawia mnie to: Indie kupują 464 T-90MS od Rosji za 1,9 miliarda . Rocznie płacimy 500 mln za zaangażowanie amerykańskie w naszą obronność. Na teraz nie wiem co bardziej wartościowe: czy bazy sojusznicze czy np. setki czołgów

Student
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 12:36

Zapomniałeś o walucie. Indie kupują czołgi od Rosji za 1.9mld USD a my płacimy 0.15mld USD za utrzymanie wojsk sojuszniczych na naszym terenie.

Observer
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 16:45

fakt. teraz ma to znacznie większy sens

Uważny czytelnik mediów
niedziela, 16 sierpnia 2020, 21:28

Ciekawe, kiedy takie "tuzy" jak goltar, tromp czy inni odszczekają swoje posądzanie autorów porozumienia EDCA o zdradę i sabotaż? Przypominam sławetny "artykuł" E.Żemła i brednie o rzekomej eksterytorialności baz USArmy w PL, o bezkarności żołnierzy amerykańskich i tym podobne bzdury. Rozumiem, że standardy byłej (na szczęście) rzeczniki MON i niedoszłego (również na szczęście) przyszłego niedoszłego wykluczają taką możliwość. Za to można twierdzić, że wydatki na utrzymanie USArmy w PL to "Koleje wydatki które zjedzą pieniądze potrzebne na modernizację SZ RP?" Do admina - proszę o puszczenie tego komentarza, dotyczy on niezwykle istotnych kwestii, ocierających się o działalność obecnie nazywaną wojną hybrydową, kiedyś zaś znacznie krócej i dosadniej...

CdM
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 19:56

1) Zapisy SOFA NATO: żołnierz podlega prawu oraz sądom kraju goszczącego, za wyjątkiem sytuacji, gdy przestępstwo popełni podczas pełnienia obowiązków służbowych, wobec innego żołnierza USA, albo wtedy, gdy USA złożą wniosek o zrzeczenie się przez kraj goszczący prawa do sądzenia, gdyż sprawa ma szczególne znaczenie dla USA, i wniosek zostanie on przyjęty. 2) Zapis umowy Polska-USA: "Rzeczpospolita Polska [...] niniejszym zrzeka się pierwszeństwa Rzeczpospolitej Polskiej w sprawowaniu jurysdykcji karnej zgodnej z art VII ust 3c SOFA NATO. W przypadkach o szczególnym znaczeniu dla Rzeczpospolitej Polskiej, władze Rzeczpospolitej Polskiej mogą wycofać to zrzeczenie poprzez wystosowanie do właściwych władz wojskowych USA pisemnego oświadczenia [...]" ----------------- Zatem regułę SOFA NATO w naszej umowie zamieniamy na dokładnie odwrotną (ponieważ sytuacje wyjątkowe są, no cóż, wyjątkowe). Tyle w kwestii dementowania fake newsów. Niech sam oceni na ile one są fake, a na ile nie. Ale niech nikt mi nie wmawia, że to jest zapis bez znaczenia. Jakby był bez znaczenia, to by go nie było w umowie.

ASD
niedziela, 16 sierpnia 2020, 21:07

100 tysięcy rocznie na utrzymanie jednego żołnierza, to raczej okazyjna cena. Śmiało powinniśmy zwiększyć tę ilość amerykańskiego wojska nawet 10 razy. Może to być tańsze i efektywniejsze niż wydawanie pieniędzy na naszą armię.

SAS
niedziela, 16 sierpnia 2020, 19:49

Papiery tyle są warte, co tusz do zapisania. Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Umiesz liczyć, licz na siebie.

młody
niedziela, 16 sierpnia 2020, 16:49

Pytanie do starszych. Czy wojskom sowieckim płaciliśmy za pobyt i bratnią pomoc przez prawie 50 lat czy sami brali?

rob ercik
czwartek, 20 sierpnia 2020, 19:34

jakie to ma znaczenie czy płacilismy sowietom czy nie! wyrwalismy się z pod jednej dominacji i pchamy się w nową

codybancks
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 13:09

Co ty , oni nam płacili , a ich robotnicy musieli na nas pracować w pocie czoła na nasz kawałek chleba i z wdzięczności uczyliśmy się ich języka !!! A byliśmy tacy silni , że że nas na pierwszą linie zachodniego frontu chcieli puścić z tym naszym czołgiem Rudy i Szarika też !!!

clash
niedziela, 16 sierpnia 2020, 21:49

Tak płaciliśmy, zywilismy (dostawali wszystko to czego w PRL zwykly glodujacy obywatel nie mial) i budowalismy im instalcje wojskowe do ktorych nie mielismy oczywiscie dostepu.( i bylo ich nie 5000 a ponad 100000) Postawienie przed sadem radzieckiego soldata za popelnione przestepstwa w Polsce to juz ....abstrakcja . Znane sa przypadki z lat 40 i 50 rozstrzelan i zabojstw polskich milicjantow i zolnierzy ktorzy probowali przeciwstawic sie gwaltom albo rabunkowi popelnianych przez bratnia armie. Generalnie takie sprawy uchodzily im na sucho a wladza zamiatala wszystko pod dywan. O przjazdach kolumn wojskowych nie informowali polskich wladz - taka kolumna mogla ciagnac sie nawet przez 2h.Droga albo cale miasto bylo zablokowane- nawet przy poruszaniu sie takiej kolumny nie bylo szansy przejscia na druga strone ulicy- podejzewam ze jakby kogos przejechali nie zatrzymaliby sie . Robili co chcieli. W latach 80 raczej tylko oficerowie wychodzili na miasto . Soldatow z nizszym stopniem to zazwyczaj trzymali w koszarach . - Mogli by nie poradzic sobie z szokiem kulturowym :-) . Dostawali tylko jeden mundur na rok i smierdzieli niesamowicie .... Wlasciwie czy ktos na forum moglby podac chodz jeden przyklad skazania radzieckiego zolnierza w Polsce przez polski sad? Z ciekawosci pytam.

BUBA
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:04

Pomordowani na Pomorzu, Poznaniu, Slasku TO WIELKA BRATNIA POMOC

BUBA
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:04

Pomordowani na Pomorzu, Poznaniu, Slasku TO WIELKA BRATNIA POMOC

KrzysiekS
niedziela, 16 sierpnia 2020, 16:35

Układ jak najbardziej potrzebny Polsce. Mam nadzieję że za tym idą inwestycję w gospodarkę. Przeraża mnie tylko jakość myślenia naszych decydentów M.P. USA mówi o kosmosie i 5G (początku SI w wojsku) nasz minister o budynkach i dobrym samopoczuciu żołnierzy USA czujecie różnicę.

wert
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 10:27

To znaczy że nasi nie bujają w obłokach. Potrzebujemy pracy organicznej. Obecność wojsk zwiększa bezpieczeństwo, bezpieczeństwo zwiększa chęć inwestycji, inwestycje zwiększają chęć ich obrony. Spirala wzrostu

andys
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:44

Cóż , zrobiono- teraz trzeba myśleć. 1. ten układ formalnie nie jest specjalnie ważny, w końcu tylko reguluje jeden z wielu problemów zwiazanych z pobytem zołnierzy USA w Polsce. Mogą być watpliwości, mogą być emocje, ale takie uklady są zawieranie wszędzie , gdzie USA ma swoje bazy (chyba się nie mylę?) 2. Ważniejsza jest otoczka propagandowo-polityczna wokół tego wydarzenia i ogólnie jego znaczenie jako sygnał o naszej polityce zagranicznej . Przecież przemieszczanie sie Amerykanów do Polski realizowane jest jako element działalności sił NATO, a nie jako indywidualne działania Polski i USA (znowu pytanie, czy mam rację?). Jesli tak, to dlaczego brakuje flag NATO i, może trochę grzecznościowo,ale z realnym uzasadnieniem - UE? Dlaczego brakuje, choćby 10 referenta w siedzibie NATO lub przedstawiciela Niemiec, które przekazują nam tych amerykańskich zuchów? 3. Uważam, że poruszamy sie w tych sprawach jak słoń w składzie porcelany. Przeciez naszym celem nie jest ograniczanie sie do sojuszu z USA, a szukanie bezpieczeństwa w układach zbiorowych, z NATO i , działając szerzej , w skutecznym uczestnictwie w procesie integracji europejskiej. Ta pompa, w rocznicę ważnego i symbolicznego wydarzenia , będzie niewątpliwie odebrana w UE, jako taki zgrzyt w stosunkach wewnatrz UE, jako pewien sygnał o dezintegracji, braku zaufania itd. 4. A cóż nasz przeciwnik/wróg, państwo zajmujace pół Europy i od zawsze uczestniczace w jej losach - Rosja? I jeszcze, co na to Białoruś? Łuksaszenka przezucił brygade desantową do Brzescia, wprawdzie w innym celu , ale przypadkowo wyszedł symbol. Białorusini szanuja i zazdroszczą Europie, w tym Polsce , sukcesów ekonomicznych , ale w sprawach politycznych i, tym bardziej, historycznych sa bardzo wstrzemieźliwi (delikatnie mówiąc). 17 wrzesnia to dla nich, swieto odzyskania jednosci Białorusinów . .......................................................................Podsumowując - myślmy, spokojnie i bez emocji. .

Murf fanem Polski
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:14

Z prawnego punktu widzenia jest to umowa dwustronna między Stanami Zjednoczonymi a Polską i niezwiązana z NATO, więc nie dotyczy żołnierzy z innych krajów NATO. Bezskuteczne, gdyby zarówno USA, jak i Polska opuściły NATO, porozumienie nadal obowiązywałoby. Lub Gdyby Polska została zaatakowana, a NATO nie wywiązałoby się ze swoich zobowiązań wynikających z artykułu 5, Stany Zjednoczone nadal byłyby zobowiązane. Jednak umowa ta jest zgodna z przepisami NATO. Miejsce, w którym NATO się zaczyna i kończy, to rodzaj mgławicy.

DefBot
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:50

Nie wychodzi ci to myślenie na chłodno. Umowa podpisana jest z USA i co ma do tego NATO? Czy natowskie wojska, nie-amerykańskie będą w tych bazach? Nie. Jeżeli będą korzystać, drawskiego np., to będą za to płacić. Dążysz na siłę teraz ze starą narracją "oblężonej przez NATO twierdzy". Gonicie własny ogon, towarzyszu...

andys
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:38

Przetłumaczę ten bełkot na język zrozumiały - Polska swoją polityke obronna opiera na równoległej, niezaleznej współpracy z 1. USA i 2. NATO. Kontunuujac tę mysl , należy zapytać MON o dwa równoległe plany prowadzenia wojny. Ostatnie zdanie w zapisach stenograficznych zaznaczane byłoby jako "niezrozumiałe".

DefBot
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 20:20

Dlaczego dwa osobne plany? O co ci chodzi człowieku? Obecność wojsk USA właśnie pomaga nam przełamać strach przed wstrzemięźliwością NATO w przypadku agresji... No ale żopy pieką i nie ma co innego krzyczeć, co? "Ostatnie zdanie w zapisach stenograficznych zaznaczane byłoby jako "niezrozumiałe" - WTF? Translator?

Tak mi się zdaje
niedziela, 16 sierpnia 2020, 15:08

Niestety, nie po drodze nam z Niemcami, Francją i podobnymi. Ci pierwsi na nas napadali, ci drudzy nie pomogli w 1939 a teraz jedni i drudzy pozwalają zmieniać swoje kraje i Europę na islamskie. Jaki zatem będzie miało kształt NATO gdy już będzie wprowadzony szariat? Dlatego ten krok współpracy z USA wydaje się być właściwym tylko... chyba zaczynamy tracić suwerenność Decyzje podejmowane przez decydentów nie do końca są słuszne, np zakupy w USA sprzętu wojskowego z półki gdy inni oferują transfer i naszą niezależność w produkcji. Za duża ilość żołnierzy zacznie nam zagrażać. Nie bez znaczenia są działania przeciwko naszemu krajowi (447), granica naszego bezpieczeństwa i niezależności przesunie się coraz bardziej na naszą niekorzyść. Zacznijmy wreszcie sami o sobie decydować. Zacznijmy wreszcie myśleć!

SimonTemplar
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:08

Dobrze piszesz. Niestety takie kraje jak Niemcy, Francja, Szwecja, Belgia i Holandia będą w perspektywie 20 lat krajami islamskimi. Rozumiem przez to decydujący wpływ ugrupowań islamskich na kreowanie ich polityki wewnetrznej i zewnętrznej a - co za tym idzie - również militarnej.

Franco
niedziela, 16 sierpnia 2020, 21:26

Wg. Wikipedii: "Wyznawcy islamu stanowią około 17–20 milionów, czyli około 3,4–4,0% populacji" EU. Biorąc pod uwagę zmiany ekonomiczne na Bliskim Wschodzie (wśród państw finansujących ugrupowania islamskie) to raczej islamizacja nie będzie postępować w EU.

KNP
wtorek, 25 sierpnia 2020, 21:40

islamiści mają po 5 dzieci, Niemka 1,3. Matematyka zwycięży

AlMighty
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:05

Masakra, ile trolli (O.o) Moze lepiej byłoby bez tych komentarzy

Autor
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:50

Haniebna sytuacja! Sprowadzanie i utrzymywanie wojsk obcych z budżetu naszego państwa to zwykła zdrada stanu! Chcę wreszcie usłyszeć, że wojska amerykańskie zbierają się do domu a polska armią regularnie pozyskuje nowoczesny sprzęt.

Murf fanem Polski
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:23

Jeśli chcesz być sam i dumny, będziesz musiał wydać znacznie więcej niż 2% swojego PKB na obronność. Dużo więcej. Podczas zimnej wojny normalne było, że kraj zachodni wydawał 5%. I nadal musieli mieć wojska amerykańskie, aby zapewnić sobie suwerenność. Więc zastanów się, z czego chcesz zrezygnować, aby nie zapłacić około 2 miliardów. Pamiętaj, że Brygada Pancerna, której obecność tak bardzo nie lubisz, kosztowała amerykańskich podatników około 5,5 miliarda dolarów. plus kilka miliardów więcej pracowników. To około połowy rocznego budżetu obronnego Polski na obecnym poziomie. Tylko kilka faktów do rozważenia.

Oleg
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 05:38

@Murf fanem Polski Od kiedy jestesmy suwerenni?chcialbym sie dowiedziec Twojego zdania na ten delikatny temat.

Clash
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 14:46

Odkąd możemy zabiegać o obronność USA w Polsce. Jest to nasza suwerenna decyzja. Dziekuje za uwage i życzę miłego dnia.

wert
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:22

jedno drugie uzupełnia a nawet warunkuje. Za 500 mln czyli np 20 szt nowoczesnych Borsuków masz: Poznań – siedziba Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Drawsko Pomorskie – główna siedziba Centrum Szkolenia Bojowego do wspólnego wykorzystania przez Siły Zbrojne Polski i Stanów Zjednoczonych. Wrocław-Strachowice – siedziba bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Łask – siedziba eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Powidz – siedziba lotniczej brygady bojowej, batalionu bojowego wsparcia logistycznego oraz obiektu sił specjalnych Lubliniec – obiekt sił specjalnych Żagań/Świętoszów – pancerna brygadowa grupa bojowa. Wojska USA stacjonują w niemczech, Japoni, Korei Płd. Powiedz w czym te państwa straciły suwerenność??? Zastanów się CO piszesz

Franco
niedziela, 16 sierpnia 2020, 21:32

Za 500 mln masz najemników, którym ktoś inny może zaproponować wyższą cenę. Machiavelli już o tym pisał.

wert
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 09:46

Państwa nie mają przyjaciół, państwa mają interesy. Polska ma w najbliższych dziesięcioleciach interesy zbieżne z amerykańskimi. Czy je wykorzystamy jak niemcy Japonia Korea Płd zależy od nas. Jest oczywiste że będzie to torpedowane przez naszych faktycznych przeciwników: sowietów i niemców

Kikoś
niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:46

Dzięki za tak merytoryczny komentarz. Może nie zadziała na rosyjskiego pracownika służb informacyjnych ale może otworzyć oczy człowieka który nie zdaje sobie sprawy z jakiego bagna musimy się teraz wyczołgać wepchniętemu tam przez naszego sąsiada. 150 lat zaborów, potem na dobry start wojna polsko-bolszewicka, cios w plecy 17. września gdy mogliśmy powstrzymać niemiecki holokaust, współudział tym samym w rzezi Polaków wyznania mojżeszowego, morderstwa masowe i zagarnięcie ich dóbr tylko z powodem kierowania się jakąś absurdalną czystką rasową, okupacja przez Rosję pod szyldem ZSSR przez 50 lat dzięki czemu papier toaletowy był dobrem deficytowym a my wszyscy teraz musimy składać się na głodowe emerytury ludzi pracujących w ciężkich warunkach od czasów wojny i ograbionych z ich składek i owoców pracy, zarobków, trzymanych jak mrówki w blokach z wielkiej płyty. Zacofanie technologiczne, zakazy wszechobecne, dostępu do broni, utrudnienia budowlane, prawne, gospodarcze, to wszystko spadek po okupacji przez naród z przeważającą domieszką mongolskich genów. Co tu dalej pisać - rosyjskie wpływy Korea Północna - obozy śmierci, bieda, jeden człowiek ma internet. Południowa strefa wpływów pod protektoratem USA - Hyundai, Samsung, Kia i pomimo kary śmierci ucieczki z KRLD. No i Japonia, a tak szczerze mówiąc to ludzie z NRD burzyli mur berliński a nie uciekinierzy z RFN. Jakaś paranoja, ludzie, przepaść pomiędzy poziomem życia, bogactwem, technologią, opieką społeczną i zdrowotną pomiędzy państwami rządzonymi przez dyktatorów a państwami gdzie obywatele sami sobie wybierają władze jest gigantyczna!

Trzciun
niedziela, 16 sierpnia 2020, 14:27

Dokładnie tak. Targowica w akcji

rozbawiony
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:45

Amerykanie na zachodzie Polski a tu zaraz pod Brześciem będą Rosjanie w ramach bratniej pomocy dla Białorusi . U nas spokój i wakacje , min. Błaszczak zadowolony bo Żelazna Dywizja gotowa do boju , Narew osiągnęła gotowość operacyjną podobnie jak 8 baterii Patriot i 160 wyrzutni Himars . 32 F-35 gotowe do odparcia ataku a pięknie odmalowane T-72 już zapuszczają silniki .Ponad 50 tys wojaków WOT bezapelacyjnie odeprze każdy atak zielonych ludzików . Jedyny problem jaki mamy to niedobór w armii generałów ale nasz PAD szybko to naprawi i na 11 listopada mianuje ile trzeba . Także można spać spokojnie narodzie i śnić dalej sny o potędze . Wysyp wielu komentarzy świadczy dobitnie , że niektórzy obudzą się dopiero gdy Sasza przyp....kolbą w drzwi ich domu .

Kikoś
niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:48

Nie trzyma się wojsk w zasięgu rakiet i samolotów wroga. To nie czasy hord mongolskich, czas na zmianę waszej taktyki.

wert
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 09:48

Tia, wycofajmy wojsko za Ren. Będą bezpieczni

Rusek
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:30

Niepodlegly kraj prosi o obce bazy wojskowe, po co bylo rezygnować z Układu Warszawaskiego? ZSRR dawała dwa razy tyle wojska i taniej

Grzesiek
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:58

Na pewno dobrze obliczyłeś koszty?

Olać ciemne masy
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:45

Zamiast rozwijać swoją armię utrzymywać będziemy obcą ot logika Polaka. Kiedyś Armia Czerwona obecnie Amerykańska i sobie tłumaczcie jak chcecie że to nie to samo wszak kreowanie rzeczywistości na wasze widzi mi się wychodzi wam najlepiej. Amerykanie realizują swoją politykę. Nacisk na Rosję i atut w polityce z UE a gdzieś w tle "wojna" z Chinami. Na końcu lub jednocześnie przy okazji wyciągną od Polaków pieniądze dla środowiska żydowskiego w Stanach zgodnie z ustawą 447. Majstersztyk polityki amerykańskiej chciałoby się powiedzieć choć patrząc na polskie elity rządzące nie było to nic trudnego- pomógła polska głupota wrodzona. I na koniec. Jak weszli to już nie wyjdą.... Polak musi mieć swego pana inaczej nie potrafi

Olej rustrolla
sobota, 29 sierpnia 2020, 10:00

Ruski trollu. Całe szczęście, że to nie ruskie decydują kto ma być naszym sojusznikiem, od kiedy jesteśmy w NATO i UE to lejemy na ruską opinię co jest dla nas lepsze, i mamy gdzieś co myśli o nas ruski nieudacznik Putlerek-mikrusek ze swoim psem kremlowskiej propagandy Pieskowem, to polska mądrość wrodzona zdecydowała, że wyszliśmy spod orbity ruskich wpływów bez kiwnięcia palcem z ich strony, zresztą na to samo liczą białorusini.

bies
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:37

Widocznie Niemcy, Anglicy i Hiszpanie też mają wrodzoną głupotę, bo jakoś im obecność Amerykanów nie przeszkadza

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:28

Ukraina pokazała co warte jest rozwijanie własnego przemysłu obronnego i wierzenie w rosyjskie gwarancje nienaruszalności granic - trzeba być wyjątkowo niemądrym, by chcieć iść tą drogą.

Olać ciemne masy
niedziela, 16 sierpnia 2020, 14:30

Pokazała. Dzięki temu jakoś dają radę. Co do gwarancji to tak rację masz Rosja i.....dawaj stary ILE są warte gwarancję USA i całego zachodu :) guanooo warte

DefBot
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:52

Nikt z zachodnich gwarantów memorandum budapesztańskiego nie napadł na Ukrainę. Zrobiła to tylko Rosja.

pogromca debilów
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:04

Jednak jesteś ruskim trolem.

realizm
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:38

Świetnie! Powoli, konsekwentnie do przodu. Teraz czas na symultaniczne poprowadzenie trzech spraw: 1.negocjacje i podpisanie dwustronnej umowy o wolnym handlu pomiędzy Polską i USA, 2. złożenie przez Polskę pozwu do sądu w Nowym Jorku o reparacje wojenne od Niemiec, 3. mocne zaangażowanie (oczywiście bardzo jako lojalny partner Niemiec) w sprawy europejskie, choćby w budowę europejskiej armii.

dajcie to
niedziela, 16 sierpnia 2020, 11:20

Realizm 5 letniego dziecka. punkt 2 wyklucza 3. Dodatkowo brakuje 4, kolejny rozbiór polski.

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:31

Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc nie będzie żadnej dwustronnej umowy o wolnym handlu pomiędzy Polską i USA. Ani Polska ani Niemcy nie podlegają pod jurysdykcję sądów amerykańskich, a każdy kto by próbowałby to zmienić działałby na szkodę naszego kraju.

Franz
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:25

Z tym bezplatnym wyzywieniem to chyba jakis zart? Zolnierze USA stacjonujacy za granica sa zaopatrywani z ameryki we wszystko od wody mineralnej po wykalaczki z USA. Zywnosc w ameryce jest napewno tansza od tej w europie ale transport z USA do Europy kosztuje. Wiec chyba chodzi o swierze warzywa i owoce?

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:36

Jadłeś kiedyś jajecznicę z proszku? Nawet tona keczupu nie poprawia tego smaku. Armia amerykańska zapewnia racje żywnościowe, ale jeśli jest możliwość, to żołnierze jedzą "normalną" żywność.

Franz
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 13:19

Widocznie do tej pory jadales tuszonke i te jajka w proszku. Widac ze twoja wyobraznie przerasta menu amerykanskiej zolnierskiej kuchni. To sie daloby naprawic gdyby ktos cie zaprosil na obiad w amerykanskiej kantynie. Jak kilka generacji jadalo surowa cebule i popijalo spirytusem to faktycznie nawet wizuta w kantynie amerykanskiej nie zmienilaby przyzwyczajen. I przekonania.

Chiny górą
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:24

Pisze się świeże, trolu.

Franz
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 13:23

Jako chinczyk opanowales polska ortografie zupelnie niezle. Brawo!. Z tym ze sama gramatyka to poczatek. Trzeba by jeszcze miec cos do powiedzenia. Niestety jeszcze duzo pracy przed toba.

AA
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:10

Stać nas na więcej.

spoko
niedziela, 16 sierpnia 2020, 05:21

Dziwne ze rozne Fany i HeHe Hanysy nie zabraly glosu Obmyslaja taktyke wpisow czy sobie odpuszcza

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:37

Ależ zabrały! tyle że pod mniej skompromitowanymi nickami

spoko
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 17:49

O dzisaj widze skowyt na calego Widac umowa w porzadku

Rafal, Bialystok
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:19

Pompeo przyjechal zapytac o postepy w wymuszeniach..przepraszam...(u)roszczeniach dla nowojorskich organizacji zydowskich. Trzeba patrzyc teraz PiS na rece bo sprzedadza nas bez wahania tak jak PO. Tylko Konfedracja otwarcie mowi o tych wymuszeniach na mocy ustawy JUST 447

jacek
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:23

Odwazni to oni nie sa. Glowny plan pomocy to blyskawiczna, paniczna ewakuacja jak widac z rozmieszczenia wojska, z cala pewnoscia nie walka.

Rtt
niedziela, 16 sierpnia 2020, 01:49

Rosja się kończy, najpierw Ukraina potem Białoruś później Rosja...

Murf fanem Polski
niedziela, 16 sierpnia 2020, 01:21

A więc do Szczekających Trolli; Czy to wszystko poza głównym planem Putina? umieszczenie większej liczby żołnierzy NATO bliżej granicy? Jeśli tak, wydaje się, że działa.

Olać ciemne masy
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 14:06

Sprowadzamy obce wojska do kraju na nasz koszt zamiast inwestiwac we wlasne sily a ty mi pitolisz jakies farmazoony. Sam żeś troll i to wstrętny

darx
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:58

Bardzo dobra wiadomość. Teraz z pewnością Polska pomoże Stanom Zjednoczonym odnaleźć broń chemiczną w Iraku którą Husajn straszył zdaniem Amerykanów świat, a której USA nie potrafią od wielu wielu lat odnaleźć... Polska już raz Amerykanom pomogła w Iraku ( nic z tego nie otrzymując) a więc w sam robota dla wzajemnych przyjaciół...

Danisz
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:25

to było kombo durnych przywódców: Bush jr. i Dick Cheney oraz Kwach i Miller - ciężko powtórzyć taki zestaw. Nasz Jarek, mimo wszystkich swoich wad, to dwa poziomy wyższy level niż te ruskie pachołki, a choć Trump mógłby z Bushem i Błaszczakiem startować w konkursie na prawdziwego Foresta Gumpa, to za pół roku już go nie będzie w polityce...

Olać ciemne masy
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:48

I pomożemy w realizacji ust. 447 wszak pomóc trzeba. Przy okazji wypełnimy swą rolę, psa który szczekać ma na niedźwiedzia. Polak potrafi

Chiny górą
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:07

To twoja rola szczekać, trolu.

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:38

A co nas obchodzi jakaś ustawa o INFORMOWANIU Kongresu, która nie ma żadnej mocy w Polsce?

Trzciun
niedziela, 16 sierpnia 2020, 14:31

Nie ma? Poczekaj chwilkę jeszcze

myślenie nie boli...
niedziela, 16 sierpnia 2020, 19:07

To jest ustawa z 2017 r. więc ile jeszcze mamy czekać i niby na co? Bardziej spolegliwej wobec Ameryki władzy w Polsce raczej nie będzie za naszego życia, a jednocześnie bardziej spolegliwego prezydenta USA wobec środowisk żydowskich trudno nawet sobie wyobrazić - a tymczasem nic się nie dzieje! I to już trzeci rok! Straszy tym świstkiem bez znaczenia Konfederacja i na forach ruskie trolle próbujące podsycać antysemityzm, ale poza tymi dwiema grupami ten akt nikogo nie obchodzi bo on nie ma żadnej mocy prawnej. Ile razy można to powtarzać? Równie dobrze posłowie mogliby uchwalić ustawę zobowiązującą MSZ do INFORMOWANIA polskiego Sejmu o postępach w zwracaniu indiańskim plemionom których już nie ma na Ziemi, terenów którymi oni niegdyś władali - myślisz że ktoś w USA by z tego powodu panikował?

prezes
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:31

Czy przewracającym kartki i wycierającym atrament bibułą musi być generał broni?

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:43

Mnie bardziej zastanawia czemu Sekretarz Stanu (czyli amerykański MSZ) podpisuje umowę razem z polskim ministrem obrony - czyżby nie obowiązywała już najstarsza zasada dyplomacji czyli pełnej symetrii? No przecież to chyba nie dlatego, że Czaputowicz za miesiąc wylatuje z rządu, a ciemniak z MONu rozpaczliwie potrzebuje jakichkolwiek sukcesów...

andys
piątek, 21 sierpnia 2020, 19:51

1. Rozumiem, że twoja ocena sytuacji jest taka - dzieki podpisanej umowie jestesmy bezpieczni, przynajmniej przez jakiś czas, i powinnismy ten czas wykorzystać na modernizacje armii, która zapewni nam docelowo bezpieczeństwo. 2. Takie rozumowanie obarczone jest przynajmniej dwoma wadami (jest błedne) - podpisano rutynową umowę, która sama w sobie nie jest ważna z wojskowego punktu widzenia. Mozna powiedzieć słowami znanego zawołania - "Polacy , nic się nie stało". To po pierwsze. Po drugie zaś - nie myślę , aby nawet bardzo poważna modernizacja zwiększyła w istotny sposób nasze szanse na skuteczna obronę. Przecież przed wojna ponosilismy poważne wydatki na obronę (plus FON) - nie pomogło. Jeszcze lepszym przykładem może być ZSRR - w porównaniu do 1939 , w 1941 roku armia tego kraju miala dwukrotnie liczniejsza armie, miala również około 4 razy wiecej czołgów i samolotów niz Niemcy, "polepszone" z militarnego punktu widzenia granice, dwie linie umocnień -Mołotowa i Stalina, zneutralizowaną Japonię. Też nie pomogło (przynajmniej w 1941r i częściowo w 1942). 3. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu są działania na rzecz likwidacji (zmniejszenia) przyczyn naprężenia politycznego i militarnego. Trzeba rozmawiać z wszystkimi i jednocześnie tworzyć skuteczny układ obronny. Takim układem dla nas jest teraz NATO, twarde jak granit, żywotnie zainteresowane bezpieczeństwem Polski. Nie powinniśmy rozbijać jedności NATO, szukać nowych rozwiązań, "kombinować na boku". Naszymi największymi , naturalnymi sojusznikami są Niemcy, Francja, Włochy, ale i Czechy, Rumunia i Hiszpania.

andys
sobota, 22 sierpnia 2020, 01:39

Przepraszam, ale ten komentarz powinien odnosić sie do wypowiedzi kol. A1amo73, czyli "piętro" niżej

A1amo73
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:38

A teraz błagam, wykorzystajmy ten czas, na odpowiednią i przede wszystkim z głową prowadzoną, modernizację naszej armii.

Horacy
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:47

Właśnie taki jest plan.

niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:17

Kogo?

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:44

Forumowych speców, którzy wierzą że planowany zakup 30-letnich okrętów podwodnych to "rozwiązanie pomostowe", choć jednocześnie nie potrafią powiedzieć do czego niby jest to pomost

wert
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 10:09

Jak masz kasę na OP to powiedz. Bo nam na wczoraj potrzeba silnego komponentu lądowego. W MW stać nas tylko na podtrzymanie zdolności

Horacy
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:47

Właśnie taki jest plan.

Anonymous
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:28

Polska jest tak zdumiewającym krajem, że aż słów brakuje. Naprawdę odnieśliśmy wielki sukces. Powiem wam coś chłopcy i dziewczęta (jeśli są jakieś na tym forum) sukces to jak na chwilę obecną odnoszą Chiny, Rosja, Turcja i ostatnio nawet Ukraina. Ta ostatnia to dlatego, że wskrzesili swój przemysł obronny (który pod wieloma względami góruje nad naszym), wykonali udane testy własnej rakiety przeciwokrętowej Neptun, zbudowali swój własny nowoczesny czołg, własną rodzinę rakiet ppanc., można by wymieniać. Tymczasem w Polszy, wielki sukces bo kilku amerykanów zdecydowało się zostać zesłanymi do tej kolonii (za nie małe pieniądze zresztą). Świętujmy dalej, a tymczasem wszyscy się zbroją i inwestują w swój WŁASNY przemysł i możliwości obronne bo wiedzą, że pokój w dzisiejszym świecie jest kwestią czysto umowną. Zapamiętajcie sobie raz na zawsze jedno (jeśli historia tego kraju jeszcze Was tego nie nauczyła), że sojusze zawsze pięknie wyglądają... ale na papierze. Spokojnej nocy.

Franz
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:28

nie jestes w stanie nazwac Polski Polska tylko uzywasz rosyjskiego "polsza" to oddaje calkowicie twoje prawdziwe intencje.

spoko
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:49

Mamy zaczac budowac wlasne samoloty czolgi itp Plus nie zawierac zadnych militarnych sojuszy Ciekawa teoria

Tak jest
niedziela, 16 sierpnia 2020, 01:41

Boli co? Zaraz zaboli jeszcze bardziej, najpierw ukraina zaraz Białoruś a później sama Rosja.

Jan z Krakowa
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:07

Bardzo się cieszę z podpisanej umowy. Jest to konsekwencja bardzo rozsądnej polityki USA i Polski.

Olać ciemne masy
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 14:07

Janie z Krakowa zamilcz boś żenujący do bólu

Olać ciemne masy
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:18

Nie wuem co napisać:/ buahahaha

Chiny górą
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:09

Przecież z tego wegetujesz, trollu.

Hybryda
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:09

Poczytaj sobie o konsekwentnej polityce zagranicznej sanacji. Zobaczysz jaka ona była rozsądną.

pogromca debilów
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:19

Gratulacje! Dalej czytaj jedynie Angorę, GW i inny szajs.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:31

tak jest i tak ma być!

mhm
sobota, 15 sierpnia 2020, 20:51

dalej od rosyjskiej granicy się literalnie nie dało. żadne to wzmocnienie. na papierze jedynie.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:31

strateg jesteś noooo wschodni...

jacek
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:25

Bingo. Idealna pozycja do blyskawicznej i panicznej ewakuacji

KrzysiekS
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:36

Boże jak bardzo się różni Polska od 1920 a zwłaszcza wojsko polskie (jest małe jak te litery). Brak zdecydowanej kadry i wyszkolonej. Brak własnego zdania oraz kreatywnej kadry oficerskiej. Pozostałość PRL najważniejsza zgodność z ideologią polityczną.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:32

analiza powala...widać że masz pojęcie o wojsku jak ja o gotowaniu...ale ja nie wypowiadam się tam gdzie gotują... przemyśl to jak masz czym!

KrzysiekS
niedziela, 16 sierpnia 2020, 17:36

I jeszcze jedno dzisiejsza Rosja wysyła oficerów ale też wykładowców akademii wojskowych w rejony zapalne oni nie uczą się tylko starych teorii, ale i widzą jak to działa realnie. Polska tez musi się przygotować dobrze. Nie stać nas na słabości musimy być tak dobrzy jak nasi w 1920. Oni uczyli się w boju w armiach Rosji, Niemiec, Austrii, Francji i zebrali te doświadczenia przenosząc na "Polski Teatr Wojny".

KrzysiekS
niedziela, 16 sierpnia 2020, 16:51

jkkk nie pisze o wyjątkach z całą pewnością mamy sporo pereł chodzi mi o system czyli większość.

asdf
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:39

jako ruski trol w ramach podpisanej umowy zapraszam amerykanow do stacjonowania w Bialej Podlskiej, Międzyrzeczu albo Siedlcach

Pentagram
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:26

500 000 000 pln / 5,500 żołnierzy Tanioszka

John
niedziela, 16 sierpnia 2020, 01:42

U was 200 rubli na żołnierza, konserwa + smycz z kagancem.

clash
niedziela, 16 sierpnia 2020, 11:33

KONSERWA to u nich tylko w swieto pracy i dzien " pabiedy nad germania" .....

Pentagram
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:25

Pani Ambasador jak zwyklw w kolorze flagi Bravo

kmdr
sobota, 15 sierpnia 2020, 17:36

Jak się kasę wydaje na bzdury. Przepiep.. no 6 mln na koncert Madonny ,basen w każdej gminie , śnieżki rowerowe ,chodnik z kosteczki na zadup.. dwie chałupy na krzyż itd itd itd .I utrzymuje się około 1,5 mln urzędników ,radnych, sekretarek ,prezesów PUP-ów, MOPS-ów,ZUS-ów KRU-ów,rad nadzorczych itd itd itd ,burmistrz nawet najmniejszego Rozkraczewa ma samochód służbowy, to trzeba podpisywać coś takiego w taki sposób.

marian
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:13

Zapomniał Pan o ARiMRach, KOWRach, sanepidach, dziesięciu, czy dwudziestu różnych inspekcjach no i prawie, które jest rajem dla księgowych, różnych doradców, prawników, ubezpieczycieli itp. Tylko realna produkcja dóbr daje dobrobyt i możność utrzymania armii, a przy armii urzędasów produkujących papiery, na tą prawdziwą już nie starcza.

kmdr
niedziela, 16 sierpnia 2020, 02:34

Są jeszcze dotacje celowe jak nie dla Tadeusza to dla Krysi .Czy to szkoła ,termy czy teatrzyk albo instytut sztuki filmowej.Darmowe bilety na wszelaki transport ja to nazywam tur de la koryto i kilometrówki dla nie posiadających praw jazdy. " Lecz wizje te pełne poezji nie podniecały wcale Rurki. „Poezji — mawiał — to nikt nie zji!” Jego zaś obchodziły kurki. Rurka od dawna snuł marzenia,aby w centralną sieć dojenia,gdzieś w plątaninie rur i rurek malutki zamontować kurek. Tak mi się skojarzyło .

marian
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:46

Dobre. To znaczy smutne, ale dobrze napisane.

Królewiec
sobota, 15 sierpnia 2020, 17:35

Super ale wykorzystajmy to jako osłonę do stworzenia nowoczesnego Wojska Polskiego zdolnego do samodzielnej projekcji siły i działań. 1920 rok pokazuje że słabszy może wygrywać gdy ma się wolę walki ,dobrych dowódców , mobilność ,nowe metody i środki walki .Jeśli stać na to Izrael i Turcję to tym bardziej stać na to Polskę. Mamy ludzi i środki .Potrzeba determinacji i decyzji .Nie chcemy wisieć na cudzej klamce, Turcy już nie wiszą. Chcemy własnej tarczy plot.,rozpoznania,Marynarki Wojennej. Chcemy realnych a nie defiladowych Sił Zbrojnych .

Dick Steel
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:17

Rozejrzyj się wokół - socjal rozleniwia naród, a pozorny pokój tępi instynkt samozachowawczy. W okresie międzywojennym była duża presja i wspólny cel. Polakowi trzeba rozpalić niezły ogień pod d... , aby zaczął myśleć samodzielnie... To jeszcze nie ten moment ( jak w legendzie o śpiących rycerzach ).

kmdr
niedziela, 16 sierpnia 2020, 16:37

To nie socjal jest problemem ,tylko Bizancjum i zamtuz żeby nie powiedzieć burdel.Tak was boli to 500 ,ale jak zrywają asfalt co był 5 lat bo trzeba położyć rury ciepłownicze i nie minie kolejne dwa lata i znów zrywają w tym samym miejscu bo rurę gazową trzeba kłaść.A jeszcze trochę a każdy miejski szalet z osobna będzie miał rade nadzorczą i samochód służbowy.Magiczne rozleniwiające właściwości ma to 500.Ciekawe jak dawali by po 1000 na dziecko to po zaksięgowaniu na koncie kobitki zapadały by sen ( jak w bajce o Śpiącej Królewnie ).

spoko
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:55

Powiedz mi jaki jest ten social w Polsce ?

Max
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:17

W stosunku do PKB jeden z najwyższych na świecie.

zbych
sobota, 15 sierpnia 2020, 17:17

V kolumna zaczyna wyć, to znaczy, że jest dobrze

kosmogonik
sobota, 15 sierpnia 2020, 17:14

Od XVII wieku wiemy, jak wygrać z wojskiem najemnym, wysyła się posła, który proponuje lepsze warunki i pyta, czy najemnicy chcą umierać za... Gdańsk, Suwałki, Warszawę czy Kraków. Dziś sprawa zmieniła się o tyle, że zamiast posła wystarczy e-mail. Gdzie polskie helikoptery, czołgi, amunicja, rakiety, drony, nie wspominając już o lotnictwie i silnikach? Niestety płacąc haracz za ochronę sami upośledzamy własne możliwości kontruktorskie, remontowe, produkcyjne i w konsekwencji obronne. To jest zła umowa i wie o tym każdy rozsądnie myślący w Polsce i w Stanach. Przyjdzie nam ją w trudnych warunkach renegocjować.

clash
niedziela, 16 sierpnia 2020, 11:39

Najpierw towarzyszu piszecie ze wiecie jak wygrywac z wojskiem najemnym.....a po chwili w tym samym wpisie podszywacie sie pod Polaka mowiac "my " ze "przyjdzie nam zaplacic" 2 przyjdzie nam ja w trudnych warunkach regenocjowc"..... Czy naprawde nie macie juz lepszych prowokatorow i kretaczy ? Czy teraz moze wszyscy wasi najlepsi trolle troluja na Bilorusi? A i przy okazji jaka tam u was pogoda w Petresburgu Sasza ?

Baca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 10:47

Jakbyś miał pojęcie o czym piszesz. Wiedziałbyś,że nie ma czegoś takiego jak helikopter? Jest śmigłowiec!! O reszcie głupot przez grzeczność nie wspomnę.

Narodowa Demokracja
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:13

Okupacją pełną parą zero Pisowskie. Ta umowa to zwykła Sowiecka powtórka z rozrywki tylko teraz będziemy mieli zachodnią okupacje Polski.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:34

1 maja wal na defiladę...

Oleg
niedziela, 16 sierpnia 2020, 00:49

Stalinowcy nas opuscili a zaprosilismy jeszcxe gorszych tj trockystowcow. Bolszewia jeszcze gorsza. Rece opadaja jak wielu z tutejszych komentujacych sa prawdziwymi dzbanami. Malo kto sobie zdaje sprawe ze jestesmy w mackach permanentnej rewolucji. I po co swietowac glorie 1920 roku?

Horacy
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:50

Troll płacze, dusza się raduje

a jakże łaskawco
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:14

Czyli wschodnia Polska będzie wolna, uff...

Fji8lm
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:06

Pompololo przyjechal wodzic polaczkow za nos. Dudololo bredzi cos o cudzie nad wislo. Kubel zimnej wody i 2x zwiekszyc wydatki na armie, wlasna bron A, rozpoznanie , artyleria dalekiego zasiegu i ruscy zaczna z nami rozmawiac jak z doroslymi.

wert
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:50

sypnij grubszą kasą i nie ma sprawy. Albo coś lepszego: kubeł zimnej wody na pusty baniak

no
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:11

Nie napinaj się tak, bo za tą pisownie to wcześniej rozstrzela cię prof. Miodek.

A.
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:20

Tę pisownię, mądralo.

Box123
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:59

Im większe piszczenie ruskiej trolowni i niestety zmanipulowanych przez nich niby patriotów, tym bardziej wiadomo, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jedne z najlepszych warunków, wszystkie bzdury o eksterytorialnych bazach i wyjęciu amerykańskich żołnierzy z pod prawa polskiego okazały się kłamstwami, a jak wiele na to wskazuje te 6 tys to nadal dopiero początek. Polacy czekali na te wydarzenia od dziesięcioleci. Przynajmniej od lat 40tych dwudziestego wieku, przez cały okres okupacji rosyjskiego po 45. Wreszcie Polska znajduje się w strefie wpływów USA. Jedynego realnego gwaranta naszego bezpieczeństwa. To umożliwia nam wejście w okres szybkiego rozwoju gospodarczego, bo to właśnie bezpieczeństwo militarne jest jego podstawą oraz odbudowy polskiej armii. Polska tak naprawdę uzyskuje to pierwszy raz od XVII wieku, bo dwudziestolecie wojenne było prawdopodobnie zbyt krótkim okresem, żeby się w pełni odbudować i co byśmy w tedy nie zrobili, prawdopodobnie nie mogło się udać, szczególnie przy zdradzieckiej postawie wszystkich europejskich sojuszników - to był raczej rodzaj złapania oddechu przez kogoś kto się topi, żeby dał radę jeszcze chwilę dłużej utrzymać się blisko powierzchni, a nie pójść na dno i kończymy w ten sposób dotrwać do otrzymania pomocy. Dzisiaj tylko wojska amerykanskie są naszą szansą na ugranie wystarczająco dużo czasu, aby umocnić się na tyle aby móc samemu się bronić w przyszłości. Osoby które to krytykują (a nie są trollami) myślą w sposób życzeniowy (a czasami można odnieść wrażenie że w ogóle nie myślą, biorąc pod uwagę jakie argumenty padają) - uważają ze lepiej żeby Polska była samowystarczalna, więc jak pstrykną w palce to w rok tak będzie. Otóż nie. Nie będzie. Nasza zamoznosc, rozwój technologiczny, dostęp do kapitału i technologi oraz wewnętrzne podziały i rozgrywanie nas przez wschód i zachód, jeśli do tego równania nie dodamy żadnego silnego stabilizatora, nie wystarczą i nie pozwolą abyśmy wyrwali się z tego błędnego koła. Potrzebujemy na to minimum 15-20 lat. 15-20 lat ciężkiej pracy, a nie krzyczenia i machania szabelką. I bez wsparcia USA, z dużym prawdopodobienstwem nigdy tego stanu nie osiągniemy. Wsparcie USA jest jak tarcza, która osłania kogoś kto upadł i musi się podnieść żeby móc dalej walczyć. Dlatego środowiska narodowe zamiast pisać bzdury lepiej by zaczely dokładać cegiełkę do ugrania lepszych warunków, a nie pluc na naszego sojusznika, który jako jedyny może być zainteresowany tym, żeby w razie potrzeby udzielić nam pomocy i w ten sposób uderzać w największa szansę Polski od stuleci. A jak nie macie nic mądrego do zaproponowania ( bo nie zauważyłem żadnego całościowego spojrzenia konfederacji na rozwój i bezpieczeństwo Polski - bo mówienie że mamy być zamozni, bezpieczni, mieć silną armię i niskie podatki to tak jak mówienie, że powinniśmy być młodzi, piękni i bogaci), to przynajmniej nie przeszkadzajcie.

Fanek kacapkow
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 04:08

100/100, głos rozsądku, prawie bez politycznych podziałów, kwintesencja polskiej racji stanu w tym ćwierćwieczu.

spoko
niedziela, 16 sierpnia 2020, 05:09

Dzieki za komentarz Ps Sily narodowe maja swoich wrogow to Zydzi i Ameryka plus Ukraina Litwa

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:36

prawda 100% popieram i każdy myślący też!

heej
niedziela, 16 sierpnia 2020, 00:21

b o co mi zrobisz

archipelag Gułag
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:49

zgadzam się w zupełności Box123,wycie czy skowyt ruSStrolni i reszty sobaczych sługusów kremlowskiego chanatu jest doskonałym miernikiem pozytywnych wydarzeń w Polsce. Tak trzymać!

matrioszka
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:04

Opieranie swej świadomości o sytuacji w Polsce na wyciu rosyjskich trolli jest ryzykowne . Dlaczego ? Bo oni zawsze skowyczą , jak sprawy u nas idą w dobrą stronę z złości jak w złą z radości nad naszą głupotą i nieudolnością.

7plmb
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:25

Fajnie i mądrze napisałeś ! brawo Ty !

Raf
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:26

No to chyba powinieneś podziękować Rosjanom, bo zgodnie z twoją teorią jak przestaną o tym pisać to wszystko będzie zmierzać w złym kierunku. To dzięki Rosji i jej trolom Polska staje się potęgą militarną.

spoko
niedziela, 16 sierpnia 2020, 05:12

Raf Nie rozumiesz polskiego tekstu Gdzie on pisze o ruskich trolach?

Gts
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:38

Think Tank Stimson Center na potrzeby dyskusji Trumpa z Kongresem: "Szybkie, krótkie i niespodziewane wizyty jednostek wojsk USA w krajach sojuszniczych zdają się dość silnie wpływać na postawę potencjalnych agresorów. Znaczenie stałej obecności wojsk zza oceanu bywa zaś przez nich marginalizowane" Trump wycofuje jednak wojska z Polski za rok, dwa czy trzy (o ile jeszcze rządzi) Błaszczak przeznaczający cały budżet na spełnianie amerykańskich życzeń: robi minę zdziwionego pikachu. Ludzie którzy mówili, że najpierw dba się o siłę własnej armi: Brawo ty, miszczu.

Wppr
niedziela, 16 sierpnia 2020, 01:46

Już niedlugo putina wywioza na taczce, Rosja się kończy.

wert
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:51

Jackowski przy Tobie to mały pikuś

no tak
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:00

A jak "potencjalni agresorzy" rozpoznają wcześniej że niespodziewana wizyta będzie krótka i szybka? Aaa, bo przeczytają komentarz Gts na D24... ha, ha

Pawel
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:16

Widze ze na Kremlu smuta.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:38

ojjjjj smuta wielka ...usa zaraz baze zrobi 400km od Moskwy..:)

Juliusz Cezar
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:11

Pięknie, kolonia i kolos na glinianych nogach podpisują umowę. Hurra?

Pawel
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:15

O tym kolosie na glinianych nogach to ja slysze od 30 lat-po drodze upadlo ZSRR,pokonano gospodarczo Japonie oraz pobito islamistow-no niezly "upadek".

kmdr
niedziela, 16 sierpnia 2020, 02:00

Każde mocarstwo kiedyś upadnie.My kiedyś też byliśmy mocarstwem , a później co konfederacje i trzy striptizy .

Juliusz Cezar
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:39

Pobito Islamistów? :D Przecież USA zawija kitę z Bliskiego Wschodu, co ty chłopie palisz?

spoko
niedziela, 16 sierpnia 2020, 05:15

Mozesz sobie pzgrzytac zebami nic wiecej

clash
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:57

Pięknie, no i 10 kopiejek za antypolski komentarz w sobote wpadlo ...... Jaka u was pogoda towarzyszu w Petersburgu dzisiaj?

Rah Warsz
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:53

Ot wydało odgłos paszczowy Olgino pod awatarem Julka C... Kolos na glinianych nogach:) powiadacie i kolonia? No towarzyszu to jak was nazwać? Wam to u..ało nogi przy 4 literach i do 30 lat czołgacie się na brzuchu ryjąc nosem w piachu. Co do kolonii, to 90% waszych chciało by bardzo tak żyć, smuteczek ... Paka

clash
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:53

Co Polska wam z garsci wypadla towarzyszu? Zal do/o/o/pe sciska?

BUBA
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:40

GRATULACJE ... No prosze a myslalem ze ci na gorze umieja tylko pudrowac zlom. Jestem pod wrazeniem. To dobre nie tylko dla Polski ale i dla wschodniej flanki. Gratulacje.

TakPytam
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:08

Poprawcie mnie jesli sie myle, ale wojska USA maja stacjonowac na zachodniej flance...

y
sobota, 15 sierpnia 2020, 20:23

Chyba kiepsko u Ciebie z geografią! Czas się dokształcić. A na początek kupić jakiś dobry atlas geograficzny. A potem sprawdzić gdzie jest zachodnia, a gdzie wschodnia flanka NATO.

sprawf
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:36

Kurcze, a gdzie są tzw. "patrioci", cisza, spokój, ciekawe czy blaszczak i duda czytali "ZSRR-Polska. Umowa o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce. Warszawa.1956.12.17. Dz.U.57.29.127 UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1956 roku.Czegoś takiego jak w umowie polsko-amerykanskiej nie ma w tej umowie.

andys
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:16

"Czegoś takiego jak w umowie polsko-amerykanskiej nie ma w tej umowie." Nie rozumiem , czego nie ma?

BUBA
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:58

Kurcze a gdzie sa tzw."patrioci" - " ZSRR-PRL / kto podpisywal takie umowy. Sowiecki Rzad ze swoimi agentami i to w colym UW. I takie umowy byly z Moskwy narzucane. A te czasowe trwalo ponat 50 lat i mialy bac punktem wypadowym na Zachod. A te umowy z USA podpisuja prawdziwi patrioci.

BUBA
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:55

Kurcze gdzie sa tzw "patioci" - Umowy miedzy PRL a ZSRR - Bajeczny swiat . Kto z kim podpisywal???? A to czsaowo trwalo pond 50 Lat.A Bazy mialy byc punktem wapadowyn na Zapad.

Paweł P.
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:29

Na plus, róbmy swoje – wiemy co, wiemy jak. GO! POLAND

bropata
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:20

Armia Radziecka była z nami od dziecka. Z US Army będzie czekał nas koniec marny.

BUBA
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:09

Koniec marny to pomordowani na Pomorzu, Poznaniu, Slasku

BUBA
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:09

Koniec marny to pomordowani na Pomorzu, Poznaniu, Slasku

spoko
niedziela, 16 sierpnia 2020, 05:18

Armia Czerwona byla z nami od dziecka:))) Nie pisz tylko ze sie urodziles dzieki Armii Czerwonej;))

andys
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 08:32

To logiczne i proste - gdyby nie zwycięstwo ZSRR nad IIIRzeszą, nie byloby Polski i narodu polskiego.

Lukas
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:46

Wiadomo już gdzie będzie miało siedzibę dowództwo V korpusu?

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:40

W Moskwie....

Grzesiek
sobota, 15 sierpnia 2020, 20:13

W tekście jest napisane, że Poznań.

polak
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:27

HANBA!!!!!!!!!!!.

A.
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:37

To jest skrót. Histeryczna Agenda Napoleona Bonapartego Akukunamuniu. Rządzili we Francji w XIII w., brali udział w wyprawach na Konstantynopol. Film oglądałem na Russia Today.

mleko
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:22

vlafumir sie zdenerwowal xD

Rah Warsz
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:14

po pierwsze "Polak" piszemy z dużej litery a po drugie piszemy "ha(ń)ba" :) ,Olgino schodzi na psy i basta... Kasa się kończy, to co coraz gorszy materiał tam przyjmują. Co mądrzejsi pracują w Polsce lub dalej na zachodzie. Zostali "nijacy tacy" z problemami i oto przykład, ale mi to pasuje ;)

Rudy Orm
niedziela, 16 sierpnia 2020, 07:51

Zdanie również zaczynamy od (nie "z") wielkiej litery. Może być mała albo duża, ale kształt powinna mieć litery wielkiej. My tak piszemy.

clash
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:58

Bez nerwow Sasza ....

Tweets Defence24