Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Polscy żołnierze ćwiczyli w Kosowie obronę przed koktajlami Mołotowa

  • Fot. dr Bartłomiej Biskup
  • Samochód HMMWV w wersji oznaczonej w US Army jako M1151. Fot. AM General.
  • Zobrazowanie z satelity Sentinel-3 ukazujące huragan Iota - 15 listopada 2020 roku. Ilustracja: IGiK

Żołnierze kompanii manewrowej XXXVI zmiany PKW KFOR wspólnie z żołnierzami węgierskimi uczestniczyli w treningu FIRE PHOBIA. Celem szkolenia było przećwiczenie postępowania w przypadku użycia przez demonstrantów substancji zapalających zwanych koktajli Mołotowa oraz doskonalenie umiejętności już nabytych w kraju.

Szkolenie było podzielone na trening indywidualny oraz zespołowy w ramach pododdziału. Żołnierze biorący udział w treningu zostali wyposażeni w ognioodporne mundury, kombinezony i buty. 

Fot. st. szer. Sebastian Brzezina / do.wp.mil.pl

Nie było to pierwsze szkolenie tego rodzaju, bowiem w ramach certyfikacji żołnierze utrwalali opanowane dotychczas elementy fire phobii. Na początku instruktorzy przypomnieli podstawowe zasady i techniki działania. Kolejnym etapem był trening praktyczny, podczas którego ćwiczono przyjmowanie odpowiednich postaw w przypadku kontaktu z substancjami łatwopalnymi, unikanie obrażeń w czasie zamieszek oraz dynamiczne opuszczenie rejonu zagrożenia z jednoczesnym zachowaniem jednolitego szyku ugrupowania.

Czytaj też: Polsko-rumuńskie ćwiczenia szpicy NATO

Jak podaje serwis Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych do.wp.mil.pl, który informuje o szkoleniu, żołnierze zrealizowali postawione im zadania, co potwierdziły stosowne certyfikaty otrzymane przez uczestników, potwierdzające ukończenie szkolenia. Był to kolejny element podtrzymania zdolności żołnierzy kompanii manewrowej do wykonywania zadań w rejonie odpowiedzialności mandatowej, a w szczególności do prawidłowego reagowania na zagrożenia.

Fot. st. szer. Sebastian Brzezina / do.wp.mil.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama