Polityka obronna

Prof. Jakubczak: obronę trzeba budować od fundamentów

Fot. DWOT/Youtube
Fot. DWOT/Youtube

Gościem najnowszego odcinka Forum Strategicznego, a więc wspólnej inicjatywy Defence24.pl i Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS), był profesor Ryszard Jakubczak, autor wielu publikacji na temat obrony terytorialnej i powszechnej w tym wydanej obecnie książki "Powszechna Obrona Terytorialna w Bezpieczeństwie Narodowym RP", a także działań nieregularnych.

Prof. Ryszard Jakubczak powiedział, że jednym z dwóch podstawowych komponentów sił zbrojnych, obok wojsk operacyjnych, powinna być właśnie powszechna obrona terytorialna.

W kontekście obecnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie kładzie się nacisk na odporność państwa i obronę powszechną, to obrona terytorialna jest w istocie gruntem, podstawą do tych pojęć (...) a miejsca nie znalazła w tym dokumencie. (….) O ile cztery wymienione tam filary bezpieczeństwa narodowego są zasadne to, nie ma tam tego fundamentu. Stąd ta strategia przyjmuje formę budowli bez fundamentu (…) Myślę, że wyszczególnione akcenty – odporność strategiczna i powszechna obrona w obecnej strategii bezpieczeństwa, to elementy które można wykorzystać budując naszą skuteczność obronną.

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

W rozmowie profesor mówił także o książce "Powszechna Obrona Terytorialna w Bezpieczeństwie Narodowym RP", zaadresowanej do zainteresowanych tematyką polskiej obronności.

Pisząc tą książkę kierowałem się założeniem, że może ona być ona użyteczna dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani rzeczywistą obronnością Państwa Polskiego i tym jakie się przyczyny tego, że tak nie jest. Wskazuję tam gdzie są nieprawidłowości, które można łatwo decyzjami systemowymi wyrugować. (...) Ja tam publikuję wiele danych na ten temat, a potencjał w narodzie, który doświadczał wiele krzywd ze strony naszych sąsiadów można przekształcić skuteczną samoobronę zbrojną. Nikt za nas tego nie podejmie. (…) Więc jeśli chcemy istnieć jako naród zwarty, to powinniśmy się zabrać poważnie za obronę terytorialną, bo ona jest fundamentem, gruntem stanowiącym o tej strategii.

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
image
Reklama

Komentarze