Reklama

Polityka obronna

Polsko-rumuńskie rozmowy o wdrażaniu decyzji szczytu NATO

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej
Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

Realizacja decyzji Szczytu NATO była głównym tematem polsko-rumuńskich konsultacji, które odbyły się 16 stycznia. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w MON.

Jak informuje resort obrony, podczas rozmów omówiono stan wdrażania decyzji Szczytu NATO w Warszawie, odnosząc się zarówno do północnej, jak i południowej części flanki wschodniej. Wskazano także potrzebę dalszej adaptacji Sojuszu do zagrożeń, w tym reformy struktury dowodzenia.

Rozmówcy wysoko ocenili dotychczasową współpracę polsko-rumuńską na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, obejmującą wzajemne wydzielenie kompanii. Odnosząc się do wymiaru obronnego UE, omówiono m.in. oczekiwania związane z inicjatywą PESCO

Ministerstwo Obrony Narodowej

Pozytywnie oceniona miała zostać również rozwijająca się współpraca regionalna w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w ramach „Formatu Bukaresztańskiego” (tzw. inicjatywy B9, obejmującej kraje Grupy Wyszehradzkiej, Państwa Bałtyckie, Rumunię i Bułgarię). Podjęto także decyzję, że planowane w marcu 2018 r. spotkanie ministrów obrony B9 w Bukareszcie będzie okazją do zapewnienia spójnego stanowiska regionu przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli.

Tematem rozmowy była także sytuacja bezpieczeństwa w Europie, szczególnie zagrożenia płynące z kierunku wschodniego. Omówiono perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy wojskowej, również w kontekście podobnych planów modernizacyjnych sił zbrojnych Polski i Rumunii. 

Szefem delegacji MSZ był podsekretarz stanu Bartosz Cichocki. Delegacji rumuńskiej przewodniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan Mircea Dusa oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan George Ciamba.

Komentarze