Polityka obronna

Podwyżki dla żołnierzy WOT i rezerwistów

Autor. Wojska Obrony Terytorialnej/Twitter

MON pracuje nad podniesieniem stawek uposażeń dla żołnierzy niezawodowych - WOT i rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach. Jak wskazano, stawki wzrosną o nawet 19,9 proc. dla szeregowych.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji; obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. W projekcie zaproponowano nowe stawki uposażeń zasadniczych - czyli bez różnego rodzaju dodatków, np. funkcyjnych - dla żołnierzy niezawodowych - czyli żołnierzy WOT oraz aktywnej i pasywnej rezerwy.

Proponowane stawki podano w postaci uzależnionych od stopnia wynagrodzeń za dzień służby w jednostce, np. udziału w ćwiczeniach. Przykładowo wynagrodzenie dla niezawodowego szeregowego ma wynieść 169 zł za dzień służby, dla sierżanta - 201 zł, porucznika - 235 zł, pułkownika - 331 zł, a generała dywizji - 451 zł.

Czytaj też

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wzrost uposażeń dla żołnierzy niezawodowych jest konsekwencją podniesienia uposażeń żołnierzy zawodowych, które weszło w życie na początku roku. Podwyżki dla żołnierzy zawodowych wyniosły wtedy od 15,2 proc. do 25,4 proc. względem ubiegłorocznych uposażeń.

Jeśli chodzi o obecnie planowane podwyżki dla żołnierzy niezawodowych, mają one wynieść od 16,8 proc. do 19,9 proc. względem ubiegłorocznych stawek w korpusie szeregowych, dla podoficerów wzrosną zaś od 10,3 proc. do 19,7 proc. Korpus oficerów ma otrzymać podwyżkę w wysokości 7,5 proc. w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

Czytaj też

Pieniądze na podwyżki mają pochodzić z części budżetu państwa, którą rozporządza MON. Zgodnie z projektem nowe stawki miałyby obowiązywać od 1 lipca b.r.

Źródło:PAP

Komentarze (1)

  1. szczebelek

    Podwyżki mają służyć demencji żołnierzy? 🫣🤣

    1. Monkey

      @szczebelek: Demencji? W jakim rozumieniu? Jeśli chcemy mieć dobrze wyszkolone siły wsparcia, to trzeba jakoś tych ludzi do służby zachęcić. Nie każdy pójdzie tylko na patriotyzm, przygodę, obietnice itd. Przecież nawet pospolite ruszenie wymaga wynagrodzenia.