Reklama

Polityka obronna

Nominacje generalskie i admiralskie wręczone po ponadrocznej przerwie

Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl.
Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl.

14 oficerów, w tym szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jego zastępca oraz dowódcy generalny i operacyjny, odebrało w czwartek nominacje generalskie i admiralskie. – To oznaka zaufania, ale i zadanie, zobowiązanie do jeszcze większego skupienia na służbie – powiedział do mianowanych prezydent Andrzej Duda.

Nominacje zostały wręczone w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość odbyła się w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Wręczając nominacje zwierzchnik sił zbrojnych powiedział, że generałowie i admirałowie to absolutna elita polskiej armii.

Te awanse oznaczają zaufanie ze strony ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i z mojej strony jako prezydenta Rzeczypospolitej. Oznaczają również i zadanie, bo awans to nie jest przejście na emeryturę. Awans to nie tylko docenienie dotychczasowej pracy i służby dla Rzeczypospolitej, tego w jaki sposób panowie działali do tej pory jako generałowie czy też jako oficerowie, pułkownicy. Ale to przede wszystkim także i zadanie, w związku z tym zobowiązanie do jeszcze większej uwagi, jeszcze większego skupienia na służbie, na kierowaniu armią, rodzajami sił zbrojnych czy też jednostkami.

prezydent Andrzej Duda

Generałem (potocznie zwanym "czterogwiazdkowym") został szef Sztabu Generalnego Leszek Surawski. Generałami broni są od czwartku obaj dowódcy połączonych rodzajów sił zbrojnych – dowódca generalny Jarosław Mika oraz dowódca operacyjny Sławomir Wojciechowski. Tym samym oficerowie na samym szczycie Wojska Polskiego mają stopnie wojskowe zgodne etatami, jakie są przypisane do stanowisk, które zajmują.

Generałami dywizji zostało czterech oficerów. Są to dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu Stanisław Czosnek, zastępca szefa SGWP Adam Joks, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie Krzysztof Król oraz attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy w ambasadzie RP w Waszyngtonie Cezary Wiśniewski.

Pozostała siódemka to nowi generałowie brygady i jeden nowy kontradmirał. Generałem brygady został zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 SGWP Szymon Koziatek. Ten sam stopień otrzymał dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Jacek Pszczoła oraz dowódcy czterech brygad w Wojskach Lądowych: Zenon Brzuszko (Wielonarodowa Brygada w Lublinie, którą tworzą Polska, Litwa i Ukraina), Dariusz Parylak (10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie), Ryszard Pietras (21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie) i Jan Rydz (1 Brygada Pancerna w Warszawie-Wesołej).

Jedynym awansowanym marynarzem jest dowódca 8 Flotylli Okrętów w Świnoujściu Krzysztof Zdonek, który od czwartku jest kontradmirałem.

undefined
Nominacje generalskie i admiralskie, 1 marca 2018 r. Rys. Defence24.pl

Była to pierwsza uroczystość wręczenia nominacji generalskich i admiralskich od ponad roku. Przerwa, precedensowa pod rządami obowiązującej od połowy 2004 r. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (a być może najdłuższa po 1989 r.) była skutkiem konfliktu, jaki wybuchł między prezydentem Andrzejem Dudą a byłym już szefem MON Antonim Macierewiczem. Spór skończył się dymisją Macierewicza w pierwszej połowie stycznia 2018 r. Resort objął Mariusz Błaszczak. Za tym poszła normalizacja relacji między MON a prezydentem i jego otoczeniem, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego na czele.

undefined
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Leszek Surawski odbiera nominację na stopień generała, 1 marca 2018 r. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Generał Leszek Surawski od początku lutego 2017 r. jest szefem Sztabu Generalnego WP. Po objęciu władzy przez PiS często awansował. Mimo to pojawiały się nieoficjalne informacje, że nie układała mu się współpraca z byłym szefem MON Antonim Macierewiczem. Faktem jest, że za poprzedniego ministra resort nie wnioskował o awans dla gen. Surawskiego, mimo że prezydenckie BBN wskazywało, że byłby to pożądany krok.

Gen. Surawski w marcu 2016 r. awansował z dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej na inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym RSZ. W sierpniu 2016 r. awansował do stopnia generała broni, co wyróżniało go spośród pozostałych inspektorów w DGRSZ, a na początku listopada objął, utworzone właśnie wtedy stanowisko I zastępcy dowódcy generalnego. Niedługo przed objęciem stanowiska szefa SGWP, od połowy grudnia 2016 r. pełnił obowiązki dowódcy generalnego w zastępstwie urlopowanego gen. broni Mirosława Różańskiego, który postanowił odejść z wojska. W przeszłości Surawski był także szefem jednego z zarządów w Sztabie Generalnym WP, dowódcą 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i zastępcą szefa sztabu dywizji w Iraku.

undefined
Dowódca generalny Jarosław Mika odbiera nominację na stopień generała broni, 1 marca 2018 r. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Gen. broni Jarosław Mika dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych jest od lutego 2017 r. Wcześniej przez trzy lata dowodził 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Ma w życiorysie także służbę na stanowisku zastępcy dowódcy i szefa sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. Na misji w Afganistanie służył jako zastępca dowódcy regionu wschodniego ds. koalicyjnych, w Iraku – jako asystent dowódcy dywizji.

undefined
Dowódca operacyjny Sławomir Wojciechowski odbiera nominację na stopień generała broni, 1 marca 2018 r. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Gen. broni Sławomir Wojciechowski dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych został na przełomie 2016 i 2017 r., po prawie dwuletniej służbie na stanowisku zastępcy swego poprzednika gen. broni Marka Tomaszyckiego. Wojciechowski był m.in. dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2011 r. przez pół roku dowodził zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, wcześniej w Iraku był szefem sztabu wielonarodowej dywizji. Służył także w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 SGWP oraz w zespole ds. nowego systemu kierowania i dowodzenia, wprowadzonego w 2014 r.

undefined
Gen. dyw. Stanisław Czosnek. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Gen. dyw. Stanisław Czosnek od lutego 2017 r. dowodzi 11 LDKPanc. Na tym stanowisku zastąpił awansowanego gen. Mikę. Wcześniej krótko, od grudnia 2016 r. Czosnek był w tej dywizji zastępcą dowódcy i szefem sztabu. Przez trzy lata (od 2013 r.) dowodził 1 Brygadą Pancerną w Warszawie-Wesołej, służył też w dowództwie regionu wschodniego misji ISAF w Afganistanie.

undefined
Gen. dyw. Adam Joks. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Gen. dyw. Adam Joks dołączył do grona zastępców szefa Sztabu Generalnego WP w styczniu 2018 r. W trakcie służby m.in. dowodził 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie i Wielonarodową Brygadą LITPOLUKRBRIG w Lublinie, zaś w DGRSZ szefował Zarządowi Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych. Był także szefem jednego z oddziałów w sztabie dywizji w Iraku.

Gen. dyw. Krzysztof Król od dwóch lat jest zastępcą dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, czyli obecnie najwyższym rangą Polakiem w tej jednostce (choć stanowisko obejmował będąc jeszcze pułkownikiem, co dla wielu obserwatorów było zaskoczeniem). Wcześniej, od jesieni 2012 r. dowodził Brygadą Wsparcia Dowodzenia szczecińskiego korpusu. Służył m.in. w Iraku i na misji pokojowej ONZ w Libanie.

Gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski stanowisko attaché obrony w ambasadzie RP w Waszyngtonie objął w kwietniu 2017 r. Stało się to po publicznej wymianie korespondencji między prezydentem Dudą a ministrem Macierewiczem, w której zwierzchnik sił zbrojnych zwracał uwagę na nieobsadzone attachaty w kluczowych państwach sojuszniczych, m.in. w USA. Gen. Wiśniewski jest pierwszym polskim pilotem, który na samolotach F-16 osiągnął nalot tysiąca godzin. W listopadzie 2015 r. został dowódcą 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, w lutym 2016 r. – inspektorem MON ds. bezpieczeństwa lotów oraz przewodniczącym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zaś w listopadzie 2016 r. – inspektorem Sił Powietrznych w DGRSZ.

undefined
Gen. bryg. Zenon Brzuszko. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Gen. bryg. Zenon Bruszko LITPOLUKRBRIG dowodzi od września 2016 r. Wcześniej był m.in. dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Uczestniczył w misjach w Iraku, Kosowie i Afganistanie.

Gen. bryg. Szymon Koziatek jest zastępcą szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 SGWP jest od września 2016 r. Ma na koncie m.in. służbę na misji w Iraku.

Gen. bryg. Dariusz Parylak od listopada 2016 r. dowodzi 10 BKPanc. Wcześniej był szefem szkolenia 12 DZ, służył także w Iraku i w Afganistanie.

Gen. bryg. Ryszard Pietras dowodzi 21 BSP od kwietnia 2017 r. Duża część jego kariery była związana z Wojskami Specjalnymi – przez ponad 2 lata dowodził m.in. 1 Pułkiem Specjalnym w Lublińcu, przemianowanym za jego kadencji na Jednostkę Wojskową Komandosów. Służył m.in. na misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.

Gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła dowodzi wyposażonym w samoloty F-16 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego od grudnia 2016 r. Wcześniej, przez pół roku był zastępcą dowódcy tego skrzydła, dowodził także 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

undefined
Gen. bryg. Jan Rydz. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Gen. bryg. Jan Rydz dowodzi 1 BPanc. od grudnia 2016 r. Jest to już trzecia brygada dowodzona przez tego oficera, po 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie (2010-15) i 15 Brygadzie Zmechanizowanej (2015-16). Gen. Rydz był też zastępcą dowódcy PKW Afganistan.

undefined
Kontradmirał Krzysztof Zdonek. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Kontradmirał Krzysztof Zdonek dowodzi 8 FOW od maja 2016 r. W przeszłości był szefem szkolenia i zastępcą dowódcy tej flotylli oraz szefem Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej w DGRSZ. Dowodził też 2 Dywizjonem Okrętów Transportowo-Minowych oraz ORP Gniezno.

Reklama

Komentarze (15)

 1. waldek

  a po co nam nowi generałowie ? - czy awans o jeden stopień np. z generała brygady na generała dywizji coś zmienia poza większą kasą dla awansowanego ? - NIC !!!

  1. marian

   Idąc Pana tokiem myślenia to wystarczą nam sami szeregowi, będzie taniej.

 2. Gość

  Kim tu modernizować armie jak 90 %kadry to z okrogłego stołu komuchy . Dla tego dla nich najlepsza modernizacja to milion generałków na posatkach i emeryturkach stary schodzi młody wchodzi i rozbudowywuje kadre koncepcyjno logistyczna.

 3. Tyllo w polsce

  Jak widze to towazystwo pamietajace stalina do odznaczen to krew człowieka zalewa.Za co te odznaczenia rękę może któremu na bitwie urwało czy buty moze woda na poligonie mu przebrała i doszuszyc nie zdołał.Jle kasy idzie na tych grzybów w armi teraz i w cywilu moze tak defense podliczy.

 4. restarter

  narescie! tego bylo nam najbardziej potrzeba! teraz spokojnie mozemy odpuscic sobie zakupy OPL , nowych smiglowcow , czolgow , rakiet itd itp No i nie zapomnijcie wprowadzic jak najszybciej nowych mundurow galowych , nowych stopni wojskowch - przedwojennych - plus nowych guzikow i szalików! Armia w koncu wstaje z kolan! Zapomnialem - troche wiecej samolotow dla ViP-ow tez by sie przydalo

  1. szewc

   Ciekawy wzór butów - powrócono do XV - wiecznych ciżemek. Brawo.

 5. observer

  najlepiej uchwycony przez reportera wygląda marsz dowódcy generalnego Jarosława Mika, świetnie się prezentujemy, ten dynamizm marszu nie ma sobie równego z posiadanym sprzęcie pancernym i lotnictwa.

 6. Bartek

  czy w zwiazku z tym wzmogla sie sila naszej armii?

 7. NAVY

  Najważniejsza sprawa naszej obronności ...

 8. R24

  Ciekawe jak symbole metafor przełożą się na wartość w realu ????

 9. m

  No nareszcie jesteśmy bezpieczni. Modernizacja armii właśnie została zakończona.

 10. Z

  Tak jest ! Wiecej generalow bez Armii ! Wiecej admiralow bez Floty ! I juz jest ten wymarzony i wyczekiwany sukces !!

 11. ktos

  Uff juz sie balem ze nasze grupy lotniskowcow i tysiace czolgow zostana bez dowodcow. Ale rzad czuwa... Za tak dobre wykonanie zadania nalezy przyznac kazdemu ministrowi po 100tys zł.

 12. Basenji

  Brawo generał Rydz. Bardzo dawno mu się należały lampasy.

 13. Grzegorz

  teraz wartość bojowa naszej armii wzrosła o 300% normy ;)

 14. Jududd

  Po tym jak najlepsi generałowie masowo odchodzili

 15. Bart

  Normalnosc :) ulga

Reklama