Reklama

Polityka obronna

MON wydał prawie sto miliardów. Zastrzeżenia NIK

Wizja F-35A z polskimi szachownicami
Wizja F-35A z szarymi szachownicami
Autor. Lockheed Martin

Sejmowa Podkomisja ds. budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP zebrała się, by omówić raport z wykonania budżetu MON za rok 2023 oraz ocenę NIK. Na posiedzeniu zostały omówione wydatki oraz stan osobowy Sił Zbrojnych RP.

Ministerstwo Obrony Narodowej w poprzednim roku za podstawowe kierunki swoich działań obrało:

 • wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostek wojskowych na wschodzie kraju poprzez formowanie i ukompletowanie struktur organizacyjnych 18. i 16. Dywizji Zmechanizowanej;
 • osiągnięcie gotowości operacyjnej do wykonywania działań przez dowództwo komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni i jednostki podległe;
 • osiągnięcie przez WOT pełnej gotowości do reagowania kryzysowego oraz do współdziałania z jednostkami wojsk operacyjnych;
 • wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP;
 • tworzenie warunków dla zwiększenia liczebności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce;
 • realizację szkolenia Sił Zbrojnych RP, szczególnie w ramach międzynarodowych ćwiczeń.
Reklama

Realizacja budżetu MON

Dochody Ministerstwa Obrony Narodowej za rok 2023 wyniosły 203% zakładanego na wstępie planu. Na jego realizację przeznaczono 97 mld 115 mln zł z czego:

 • dotacje i subwencje blisko 4 mld zł;
 • świadczenia 12,7 mld zł;
 • wydatki bieżące 37,9 mld zł;
 • wydatki majątkowe 42,5 ,mld zł.

Sam budżet zaś został wykonany w niemal 100%. Z kolei wydatki w części 29. (Obrona Narodowa) prezentowały się w następujący sposób:

 • wydatki objęte centralnymi planami rzeczowymi 39,1 mld zł, co stanowi niemal 100% zakładanego wstępnie planu;
 • wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP wyniosły 28,7 mld zł, co stanowiło 29,6% ogółu wydatków;
 • w tej samej sekcji wydatki majątkowe zostały zrealizowane kwocie 42,5 mld zł, co oznaczało 43,8% ogółu wydatków.
 • związane z umową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej 498 mln zł, głównie w ramach zapewnionej infrastruktury;

Czytaj też

Reklama

Liczebność Sił Zbrojnych RP

Opierając się o dane komisji liczebność Sił Zbrojnych RP prezentowała się na koniec 2023 roku w następujący sposób:

 • liczebność żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP na koniec 2023 roku wyniosła 134 362 żołnierzy (przyrost 16 022 w stosunku do roku 2022);
 • do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wstąpiło 34 384 żołnierzy;
 • stan ewidencyjny Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wyniósł 14 531 żołnierzy;
 • Stan osobowy żołnierzy WOT na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 34 945 żołnierzy.

Przeciętne miesięczne wydatki na uposażenie, wynagrodzenie i świadczenia wynosiły:

 • w przypadku żołnierzy zawodowych 7848 zł;
 • pracowników resortu obrony 6664 zł;
 • na świadczenia emerytalne 5281 zł.

Czytaj też

Reklama

Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli

W ramach kontroli NIK wskazano na następujące naruszenia bądź wątpliwości co do wykonanych wydatków:

 • wydano niewłaściwie 1,732 mld złotych, co daje 12% przebadanej próby wydatków, a także 262 tysięcy złotych w sposób niegospodarny;
 • negatywnie zostało ocenione wykonanie budżetu państwa w części 29. (Obrona Narodowa), a wpływ na ocenę miały: oceny poszczególnych dysponentów środków budżetowych, wysoka wartość nieprawidłowości w ramach badanej przez NIK próby oraz systemowy charakter stwierdzonych nieprawidłowości;
 • wzrost dochodów budżetowych MON wynika z ulepszonej ściągalności należności, która nie wystąpiła w roku 2022. Uzyskano przede wszystkim dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
 • nadpłaty wyniosły 1,8 mld zł na poczet kontraktów wieloletnich, z czego 1,3 mld zł to nadpłaty na poczet kontrahentów zagranicznych. To, zdaniem NIK, świadczy o niewystarczającej kontroli szefa MON nad wydatkami;
 • znaczne opóźnienia w niektórych projektach oraz opóźnienie w rozbudowie systemu monitoringu użytkującego dane satelitarne;

NIK zwraca uwagę na pozytywne sprawy:

 • odbiorcami wydatków w znacznej części byli wykonawcy polscy;
 • w samej Agencji Uzbrojenia 80% ogółu wydatków do kontrahentów polskich;
 • rosnąca liczba żołnierzy zawodowych.

Do kwestii przedpłat odniósł się szef Agencji Uzbrojenia gen. Kuptel - „Przedpłaty wykonywane były na system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła czy samolotu wielozadaniowego F-35 pozyskiwanego w ramach programu FMS. Na kierunku polskim płatność dotyczyła dywizjonowego modułu ogniowego Regina. Miało to jak najbardziej celowe działanie, tylko ta celowość nie mogła być wykazana w perspektywie 12 miesięcy a w perspektywie wieloletniej.” Wpłacone na uzbrojenie zaliczki pozwolą bowiem spełnić harmonogramy wpłat z USA, a także odciążą budżet MON w kolejnych latach, gdy będą planowane dostawy.

Pomimo zastrzeżeń NIK, podkomisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

Reklama

Komentarze (7)

 1. Tadeusz Żeleźny - analityk systemowy

  Niestety NIK widzi listki - a nie widzi lasu. 80% obecnego PMT jest CAŁKOWICIE PRZESTARZAŁA systemowo i strukturalnie - oparta o model zimnowojenny - generalnie odtwarzamy LAMUS LWP-BIS wzór 1980 z 300 tys armią oparta o dywizje [!] pancerno-zmechanzowane z 1700 czołgów jako rdzeniem. Nowe WP powinno być oparte o zbudowanie jako rdzenia suwerennego kompleksu C5ISTAR/EW-AI spinającego real-time sieciocentrycznie wszystkie domeny w jedną metadomene i to na poziomie - każdy sensor - każdy nosiciel - każdy efektor. C5ISTAR/EW-AI ma zarządzać real-time 1 mln dronów wszelkich klas, domen i skal - i 1 mln efektorów precyzyjnych - a CAŁA Polska winna zostać przekształcona w jedną saturacyjną A2/AD Tarczę i Miecz Polski - z zasięgiem strategicznej projekcji siły rojów dronów przełamujących - min do Uralu

  1. Nihoo

   ... a do tego Skynet... A tak realnie, bez jakiejś radykalnej zmiany jakościowej w sprzęcie zmiana struktury armii na zaproponowaną to mrzonka.

  2. ginawa

   To o czym piszesz nie było przedmiotem tej kontroli. Pomyliłeś artykuły?

 2. szczebelek

  Największy zarzut NIK dotyczy 2 mld nadpłaty z tytułu zaliczek podkreślając, że nie można wskazać celu tego działania.

  1. ginawa

   1,7 z próbki 14 przebadanych. Nie kontrolowali wszystkich wydatków. 14% to sporo, Można ekstrapolować na całość i mamy wielki gnój..

 3. radziomb

  z czego 1,3 mld zł to nadpłaty na poczet kontrahentów zagranicznych. To, zdaniem NIK, świadczy o niewystarczającej kontroli szefa MON nad wydatkami; - co ?? Proponuje niech NIK sam kupic sprzet z USA na zasadzie najpierw dostawa a potem płatność. No dalej, niech spróbują.. Co,... brak chętnych?

  1. Nihoo

   Raczej nie chodzi o to "ile" tylko komu i za co - tych informacji pewnie zabrakło. Był już taki jeden który wydał 1,6mld zł na przedpłatę na coś, co nigdy się nie pojawiło...

 4. Tadeusz Żeleźny - analityk systemowy

  Nie "nasze" - ale NASZE kierownictwo państwa - winno twardo uzyskać traktowanie wszelkich wydatków na WP i PMT i na odporność państwa - jako wydatki nie wliczane do deficytu budżetowego. Zadłużanie się państwa w budżecie - winno być robione po zmianie klauzuli Konstytucji, która wymusza to zadłużanie w walutach obcych - a winno być w złotówkach - które NAKŁADY INWESTYCYJN zwrócą szybko skokiem gospodarki opartej o nasze pełne produkty OEM high-tech wysokiej marży - cywilne i wojskowe. Sam kompleks C5ISTAR/EW-AI wraz z systemem A2/AD Traczy i Miecza Polski - winien stać się produktem eksportowym - jako zapewniającym bezpieczeństwo strategiczne państwom średnim i koalicjom mniejszych państw na konfrontacyjne czasy, WALKI o PRZETRWANIE na świecie - bo o to idzie dla wielu gra.

 5. user_1067105

  Tylko cywilni pracownicy wojska nie służą a pracują, nie idą ginąć w obronie kraju. Stąd taka różnica, właśnie za gotowość do poświęceń

 6. Gen X

  ojeja wojsko idzie na zakupy - ale jestem zdziwiony :D

  1. szczebelek

   To raport za rok 2023cgcuskbym przypomnieć

  2. Macorr

   Szczerze? Myślałem że będzie gorzej.... Ale nie można się obrażać tlyko trzeba pilnować i może uda się z tego coś zrobić...

 7. Ajot

  "Przeciętne miesięczne wydatki na uposażenie, wynagrodzenie i świadczenia wynosiły: w przypadku żołnierzy zawodowych 7848 zł; pracowników resortu obrony 6664 zł;" Pensja pracownika resortu jest normalnie ozusowana, a więc wynika z tego, że średnie wynagrodzenie w resorcie obrony wyniesie netto 4873 i to ze wszystkimi nagrodami etc. Wliczane są do tej średniej pensje prezesów, specjalistów, więc pewnie większość pracuje za coś ok. minimalnej. Niezła dyskryminacja względem żołnierzy. Do tego nabycie praw emerytalnych następuje po ok. 2x dłuższym okresie pracy.

Reklama