Polityka obronna

Litwa zwiększy wydatki na obronność

Fot. Fot. Ministerstwo obrony Litwy, kam.lt

Parlament Litwy zatwierdził we wtorek budżet, obejmujący w swym zakresie również wydatki na obronność. Decyzja pozwala temu państwu w kolejnym roku budżetowym wydatkować 2,05 proc. PKB właśnie na cele związane z wojskiem. O takich planach tamtejszych władz państwa pisaliśmy już w połowie października tego roku . Litwa będzie tym samym wypełniała jedno z założeń na jakie zgodzili się przedstawiciele państw członkowskich NATO, a odnoszące się właśnie do wydatkowania przynajmniej 2 proc. PKB na cele odnoszące się do obronności.

Ministerstwo obrony Litwy poinformowało przy tym, że wydatki państwa na obronność mają wzrosnąć o 153 mln euro w 2022 r. Tym samym, resort obrony ma dysponować 1 201 mln euro i będzie to oznaczało, że wspomniane wydatki na obronność staną się piątym co do wielkości segmentem budżetu całego państwa. Najwięcej Litwini zamierzają przeznaczyć na kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym i sprawami zatrudnienia, gdzie kwota oscyluje wokół ok. 7 600 mln euro. Głosowania nad budżetem państwa odbywały się przy problemach wynikających z kwestii zignorowania ich przez kluczowe frakcje opozycyjne w parlamencie (jednoizbowy Seimas).

Czytaj też

Wzrost finansowania sił zbrojnych jest wyjaśniany potrzebą realizacji dużych programów modernizacyjnych, które mają przygotować litewskie wojsko do wyzwań pojawiających się w otoczeniu systemowym kraju. Litwini podkreślają przy tym wymóg wprowadzenia w pełni operacyjnego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu dla kluczowych jednostek wypełniających zadania natowskie. Litwa zamierza również przywrócić własne zdolności w zakresie obserwacji radarowej właśnie średniego zasięgu do 2025 r.

Inwestycje będą obejmowały również zapewnienie odpowiednich bojowych wozów piechoty dla litewskich jednostek znajdujących się w gotowości operacyjnej w ramach zobowiązań sojuszniczych w 2022 roku. Zakłada się także kontynuowanie dalszych prac nad pojawieniem się tego rodzaju nowoczesnych maszyn w innych jednostkach, co ma być zakładanym celem w perspektywie 2031 r. Generalnie istnieje plan przezbrajania wojsk lądowych w nowoczesne pojazdy opancerzone i pierwszeństwo w tym zakresie mają mieć jednostki również zadeklarowane do systemu działań sojuszniczych w ramach NATO. W tym przypadku mowa o planach zakupowych do 2024 r.

Plany zawierają też rozwój zdolności do wsparcia ogniowego w ramach własnych sił zbrojnych. Jeśli chodzi o marynarkę wojenną, litewski resort obrony wskazuje na wymóg odbudowy zdolności do działania okrętów MCM. Litwa zamierza również zainstalować systemy obrazowania morskiego. Planowane są również inwestycje na rzecz wsparcia infrastruktury wykorzystywanej przez natowską batalionową grupę bojową.

Komentarze