Reklama

Polityka obronna

Korekta w kierowaniu resortem obrony narodowej

ministerstwo obrony narodowej
Autor. Lukas Plewnia/Wikimedia Commons/CC2.0 / Modyfikacje: CyberDefence24.pl

4 sierpnia wprowadzono kolejną w tym roku zmianę w obszarze kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej. Sprawdzamy jaki jest tym razem zakres zmian i podległości służbowej.

Reklama

W dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję nr 111/MON. Dokument wprowadza stosunkowo niewielkie, ale ważne zmiany w zakresie podporządkowania jednego z departamentów resortu obrony narodowej. Na podstawie tej regulacji Departament Wojskowej Służby Zdrowia będzie nadzorowany przez podsekretarza stanu Michała Wiśniewskiego. Do tej pory kontrolę i nadzór nad tym departamentem pełnił inny wiceminister – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz.

Reklama

Warto zaznaczyć, że poza departamentem wojskowej służby zdrowia ministrowi Wiśniewskiemu podlegają m.in. departament kontroli cyberbezpieczeństwa. Michał Wiśniewski uprawniony jest także do reprezentowania resortu na posiedzeniach stałego komitetu rady ministrów oraz komitetu rady ministrów ds. cyfryzacji, a także do podpisywania z upoważnienia szefa MON dokumentów przygotowywanych na posiedzenia obu gremiów oraz dokumentów związanych z procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami legislacyjnymi.

Michał Wiśniewski nominację na stanowisko podsekretarza stanu otrzymał 27 maja. Polityk wcześniej związany był z wieloma innymi resortami, a od 22 czerwca pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Kierownictwo resortu obrony narodowej od 27 maja funkcjonuje w sześcioosobowym składzie: wicepremier - minister obrony narodowej, trzech wiceministrów (dwóch w randze sekretarzy stanu i jeden podsekretarza stanu), Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektor Generalny MON.

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Wilis

    5 cywili i jeden wojskowy. No i wszystko jasne że bajzel na kółkach

    1. Jan24

      Pamiętam 15 lat temu jak wojskowi kierowali resortem. Byłem często na ćwiczeniach. To był bajzel! Brak wszystkiego. W NATO jest cywilne kierownictwo możesz zmienić sojusz.

Reklama