Reklama

Polityka obronna

Gen. bryg. Adam Joks dołączył do grona zastępców szefa SGWP

Dotychczasowy szef sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu gen. bryg. Adam Joks został zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie na stanowiskach pozostają dotychczasowi zastępcy gen. broni Leszka Surawskiego – gen. broni Michał Sikora (I zastępca) i gen. bryg. Jan Dziedzic.

Jak poinformował Sztab Generalny WP, nowy zastępca szefa tej instytucji został wyznaczony z dniem 10 stycznia. Decyzję w tej sprawie podjął jeszcze poprzedni, odwołany we wtorek szef MON Antoni Macierewicz.

Szeroki zakres wyzwań podejmowanych przez sztab wymaga wieloaspektowego działania. Wdrażanie rekomendacji i zaleceń Strategicznego Przeglądu Obronnego, planowane rozszerzenie zakresu kompetencji oraz zadań, optymalizacja systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, proces modernizacji technicznej Wojska Polskiego czy intensyfikacja współpracy sojuszniczej to przykłady tych aktywności sztabu, które stanowić będą treść pracy. Wsparcie nowego zastępcy przyczyni się do optymalnego wykorzystania potencjału.

komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Gen. Joks służył w elbląskim dowództwie od połowy lipca 2017 r. Wcześniej, od września 2016 był szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także dowodził polsko-litewsko-ukraińską Wielonarodową Brygadą w Lublinie (2015-17) oraz 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie (2012-15).

W przeszłości służył w dowództwie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku jako zastępca szefa oddziału, dowodził Centralną Grupą Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach oraz kierował zarządem operacji lądowych w Dowództwie Wojsk Lądowych. Ma w życiorysie także dowodzenie batalionem zmechanizowanym (w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu), kompanią (w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim) oraz plutonem (we wspomnianym ośrodku oraz w 13 Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie).

52-letni gen. Joks jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, kursów w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Europejskiego Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen oraz studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks. Odznaczony m.in. amerykańską Legią Zasługi (ang. Legion of Merit).

Reklama

Komentarze

    Reklama