Polityka obronna

Ankieta prezydencka Defence24.pl: Krzysztof Bosak

Fot. Paaavao (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
Fot. Paaavao (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Poniżej przedstawiamy pełne odpowiedzi kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka w ankiecie Defence24.pl.

1. Jaka powinna być docelowa liczebność armii zawodowej w Polsce?

200 000 żołnierzy zawodowych powinno być celem wyznaczonym na najbliższą, kilkuletnią perspektywę rozwoju sił zbrojnych. Nie wyklucza to dalszego podnoszenia liczebności sił zbrojnych w dalszej przyszłości.

2. Czy polskie wydatki obronne powinny być?
a)    Zwiększane, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stopniowo do 2,5 proc. PKB do 2030 roku)
b)    Zwiększane, szybciej niż przewidują obecne przepisy
c)    Utrzymane na poziomie z br. (2,1 proc. PKB)
d)    Zmniejszone
Odpowiedź:
a)    Zwiększane, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stopniowo do 2,5 proc. PKB do 2030 roku)

Ważniejsze od zwiększania poziomu wydatków są zmiany systemowe, bardziej efektywne wydawanie pieniędzy oraz pokonanie marnotrawstwa i nadmiernej biurokratyzacji sił zbrojnych. 


3. Spośród podanych niżej proszę wybrać trzy obszary modernizacji Sił Zbrojnych, które należałoby realizować priorytetowo, nawet w sytuacji kryzysu ekonomicznego i uwzględniając ryzyko spowolnienia innych programów:
a)    Obrona powietrzna i przeciwrakietowa
b)    Nowe śmigłowce dla Wojska Polskiego
c)    Bezzałogowe Systemy Powietrzne (BSP)
d)    Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii
e)    Nowe wozy bojowe i pojazdy dla Wojsk Lądowych
f)      Okręty dla Marynarki Wojennej
g)    Systemy obrony cybernetycznej, łączności sieciocentrycznej oraz rozpoznania i walki elektronicznej (WE)
h)    Środki obrony przeciwpancernej
i)      Nowe samoloty wielozadaniowe dla Sił Powietrznych
j)      Indywidualne wyposażenie żołnierzy
k)    Symulatory i trenażery
l)      Wyposażenie Wojsk Inżynieryjnych
Odpowiedzi:
a)    Obrona powietrzna i przeciwrakietowa
d)    Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii
g)    Systemy obrony cybernetycznej, łączności sieciocentrycznej oraz rozpoznania i walki elektronicznej (WE)

Do priorytetów należą także środki obrony przeciwpancernej, indywidualne wyposażenie żołnierzy oraz okręty dla Marynarki Wojennej.

4.    Czy Wojska Obrony Terytorialnej:
a)    Powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych, z priorytetem finansowania
b)  Mogą pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych, ale ich finansowanie należy ograniczyć na korzyść innych jednostek
c)    Nie powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych
Odpowiedź:
a)    Powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych, z priorytetem finansowania

Przy czym cała koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej wymaga gruntownej rewizji w kierunku tworzenia formacji bardziej masowej i zdolnej do organizacji w razie potrzeby działań partyzanckich na terenie całego kraju. Obecnie WOT nie spełnia tych wymogów.

5.    Jaką rolę w procesie modernizacji powinien odgrywać polski przemysł obronny?
a) Powinien stanowić podstawę modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem firm państwowych
b) Powinien stanowić podstawę modernizacji, z równym traktowaniem firm państwowych i prywatnych
c) Powinien być traktowany jako standardowy element gospodarki, z pełnym dopuszczeniem konkurencji w ramach Unii Europejskiej
Odpowiedź:
b) Powinien stanowić podstawę modernizacji, z równym traktowaniem firm państwowych i prywatnych

6.    Czy w zakresie współpracy międzynarodowej Polska powinna:
a) Priorytetowo traktować relacje z USA i w ramach NATO, dążyć do współpracy z UE w różnych obszarach
b) Rozwijać ścisłe relacje z USA i NATO, jednocześnie dążąc do szerszego zaangażowania w ramach inicjatyw Unii Europejskiej
c) Dokonać reorientacji i postawić przede wszystkim na współpracę w ramach UE, zachowując zobowiązania wobec NATO i ograniczyć współpracę z USA
Odpowiedź:
Żadna z odpowiedzi nie odzwierciedla moich poglądów. Między odpowiedziami A i B praktycznie nie ma różnicy, a z kolei odpowiedź C byłaby absurdem w sytuacji, gdy Unia Europejska nie reprezentuje obecnie praktycznie żadnego potencjału militarnego.

7.    Czy Polska powinna dążyć do:
a)    Zwiększenia obecności sił USA i NATO na terenie kraju
b)    Utrzymania obecności sił USA i NATO na terenie kraju
c)    Ograniczenia obecności sił USA i NATO na terenie kraju
Odpowiedź:
b)    Utrzymania obecności sił USA i NATO na terenie kraju

Utrzymanie obecności sił USA obiektywnie poprawia polskie bezpieczeństwo, wiąże się jednak z dużymi kosztami i nie daje żadnych gwarancji w długim terminie (odwołanie wojsk amerykańskich z Polski to dla rządu USA kwestia jednego rozkazu i kilku dni). Polska powinna skoncentrować się na rozwoju własnego potencjału obronnego oraz na rozbudowaniu swojej sieci sojuszy z innymi państwami.

Z kolei w ramach rozwoju współpracy z USA powinniśmy podjąć starania o dołączenie do programu tzw. Nuclear Sharing, w ramach którego sojusznikom amerykańskim powierzana jest broń nuklearna. Udział w tym programie radykalnie podniósłby nasz poziom bezpieczeństwa, znacznie bardziej niż dodatkowy kontyngent amerykańskich żołnierzy na naszym terytorium.

Komentarze