Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Piątek z Defence24.pl: Nowe holowniki w MW RP; Nowe regulacje prawne dla posiadaczy broni

Fot. ADC Stephane/wojska lądowe Francji
Fot. ADC Stephane/wojska lądowe Francji

Piątkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Paweł Kryszczak, Gazeta Polska Codziennie, „Ostatni z nowych holowników trafił do Marynarki Wojennej”: W ubiegłym miesiącu miało miejsce podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego H-13 "Przemko". Jednostka ta jest ostatnim z serii sześciu holowników projektu B860, który zasilił 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża (8 FOW). „H-13 <<Przemko>> należy do holowników typu B860. Załogę tych jednostek stanowi 10 marynarzy, a ich autonomiczność wynosi pięć dni [...] Warto zauważyć, że trzy holowniki, którymi są H-1 <<Gniewko>>, H-2 <<Mieszko>> oraz H-3 <<Leszko>>, zostały wprowadzone do służby odpowiednio w kwietniu 2020 r., sierpniu 2020 i marcu 2021 r. Jednostki te znajdują się na wyposażeniu Dywizjonu Okrętów Wsparcia wchodzącego w skład 3 Flotylli Okrętów (3 FO) w Gdyni. Z kolei holownik H-13 <<Przemko>> trafi do 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców należącego do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (8 FOW).”


Agata Łukasiewicz, Rzeczpospolita, „Dla bezpieczeństwa będą przeglądać pozwolenia na broń”: MSWiA planuje nowe regulacje, dotyczące posiadaczy broni. Wszyscy będą musieli się co pięć lat drobiazgowo przebadać. „MSWiA planuje zmiany w ustawie o broni i amunicji. - Wymaga tego od nas unijna dyrektywa - uzasadnia resort. - To nieprawda - twierdzą miłośnicy broni i uważają, że poprzez zmiany rząd zamierza jeszcze bardziej utrudnić Polakom dostęp do broni palnej. [...] Co proponuje MSWiA? Projekt przewiduje m.in. okresowy przegląd wydanych pozwoleń na broń w celu stwierdzenia dalszego spełniania określonych warunków przez ich posiadaczy oraz rozszerzenie obowiązku przedstawienia raz na pięć lat właściwym organom orzeczeń lekarskich i psychologicznych na wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń.”


Reklama

Komentarze

    Reklama