Reklama

Siły zbrojne

OBR CTM laureatem konkursu „Pomorski pracodawca roku 2015”

fot. OBR CTM
fot. OBR CTM

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni został finalistą konkursu „Pomorski Pracodawca roku 2015” zorganizowanego przez „Pracodawców Pomorza”.

OBR CTM z Gdyni, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, został jednym z czterech finalistów VI edycji konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”, którego gala odbyła się 12 lutego 2016 roku. W jego ramach nagradza się firmy prowadzące działalność w sposób przyjazny dla pracowników i otoczenia,  „ mające korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz upowszechniające dobre praktyki i społeczną odpowiedzialność biznesu”.

Zatrudniający 284 pracowników CTM został nominowany do nagrody w kategorii „duże przedsiębiorstwo” nie tylko za osiągnięcie dobrych wyników ekonomicznych, ale również za tworzenie właściwych warunków pracy oraz umiejętność dostrzegania potencjału swoich pracowników.

Odbierając nagrodę Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu kontradmirał rezerwy Konrad Wiśniowski, stwierdził, że władze CTM doceniają różnorodność i wierzą w możliwość wniesienia wartościowego wkładu przez każdego z pracowników. Stwierdził też: „W zamian w naszej firmie zapewniamy pracownikom wyjątkowe możliwości nauki, inwestujemy w ich rozwój, oferując im możliwość udziału w szkoleniach, seminariach i studiach. Na stałe, w roku akademickim, prowadzimy w firmie konwersatoria z języka angielskiego."

Centrum Techniki Morskiej było jedynym przedsiębiorstwem związanym bezpośrednio z wojskiem, które zostało nominowane (pozostałe to Flex Tczew, Steico sp. z o.o., oraz Worthington Industries Poland). Spółka jest jedną z najważniejszych polskich instytucji specjalizujących się w wytwarzaniu i dostawie systemów związanych z wojskową techniką morską. Od ponad 30 lat oferuje swoje rozwiązania przede wszystkim dla Marynarki Wojennej.

OBR CTM ma osiągnięcia między innymi w procesie transformacji naszych sił przeciwminowych. Opracowano wiele rozwiązań związanych zarówno z procesem wykrywania min (np. sonar podkilowy SHL-101T), jak i ich niszczenia (np. zdalnie sterowane ładunki wybuchowe do niszczenia min i Modułowy Lekki Trał Niekontaktowe).

Ostatni realizowanym zadaniem jest dostawa systemu dowodzenia i kierowania środkami walki, systemu obrony biernej, wybranych sensorów i efektorów dla nowo budowanego niszczyciela min ORP „Kormoran”. OBR CTM pracuje również w innych projektach związanych z programem operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu” np. w projekcie OSTRYGA (System ochrony sił morskich) i SRN (Mobilny system radionawigacyjny średniego zasięgu).

OBR CTM jest również zaangażowany w projekty realizowane w ramach Unii Europejskiej i NATO (np. w projekt BURMIN - „Buried Mines”, którego celem jest celu dokonanie oceny bezzałogowych systemów morskich przydatnych w działaniach na morzu – w tym przede wszystkim w operacjach przeciwminowych).

Reklama

Komentarze

    Reklama