Reklama

Siły zbrojne

MON nagrodził inżynierów PGZ

  • Fot. PGZ.
    Fot. PGZ.

Ministerstwo Obrony Narodowej nagrodziło w konkursie na najlepsze prace naukowe i wdrożenia w obszarze obronności rozwiązania, opracowane przez inżynierów Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W konkursie nagrody przyznawano w dwóch kategoriach – dla zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe oraz za opracowania, które zostały już wdrożone i wykorzystane przy opracowaniu konkretnych produktów. Pierwsza nagroda za rozwiązanie wdrożone do produkcji została przyznana za pocisk podkalibrowy 120 mm z penetratorem nowego typu dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz należącą do PGZ spółkę Mesko SA. Pociski te są produkowane i dostarczane armii, w celu uzbrojenia czołgów Leopard 2A4 i 2A5.

Druga nagroda w tej kategorii została przyznana za zestaw modyfikacyjny kamery termowizyjnej z kamerą III generacji KLW-1 Asteria. Został on opracowany przez naukowców spółki PCO, należącej do PGZ.

Inżynierowie Polskiej Grupy Zbrojeniowej uczestniczyli też w opracowaniu rozwiązań, wyróżnionych drugą i trzecią nagrodą za prace badawczo-rozwojowe oraz „najlepszy patent, wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo rejestracji wzoru przemysłowego”.

Tą ostatnią otrzymali autorzy pracy „Optoelektroniczny, wielowidmowy system wspomagający lądowanie samolotów”. Praca została zrealizowana przez Wojskową Akademię Techniczną, w konsorcjum ze spółkami PIT-Radwar i PCO, należącymi do PGZ.

Z kolei druga i trzecia nagroda w kategorii prac badawczo-rozwojowych zostały przyznane za projekty realizowane pod egidą Europejskiej Agencji Obrony.

II nagrodę otrzymali wykonawcy pracy „System monitorowania i prognozy stanu technicznego struktury statku powietrznego z wykorzystaniem sieci czujników i systemu eksperckiego”, realizowanej przez ITWL w konsorcjum z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą, należącymi do PGZ Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 SA, Politechniką Mediolańską oraz hiszpańskim instytutem lotnictwa INTA. Natomiast III nagroda w zakresie prac B+R została przyznana za „Modułowy lekki system trałowy MLM”, wykonywany przez należący do PGZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, współpracujący z partnerami z Norwegii, Włoch, Francji oraz Polski.

Nagrody zostały wręczone przez podsekretarza stanu w MON prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego. - Bez rozwoju techniki, technologii i nauk ścisłych nie ma współczesnej gospodarki, współczesnego państwa, a także rozwiązań z dziedziny obronności - stwierdził wiceminister. -  Obronność jest częścią państwa, a to państwo funkcjonuje na płaszczyźnie cywilizacyjnej, która utrzyma się tylko wtedy, kiedy będzie rozwój techniki, poziomu życia i całej sfery niedefiniowalnej, sfery moralności, sfery ducha, sfery związanej z podstawowymi wartościami - dodał.

Prezes PGZ Arkadiusz Siwko wyraził zadowolenie z otrzymanych wyróźnień. Zwrócił uwagę na znaczenie działań Ministerstwa Obrony Narodowej dla rozwoju polskiej myśli technicznej. 

Jestem niezwykle usatysfakcjonowany nagrodami, do których uzyskania przyczynili się naukowcy, projektanci oraz inżynierowie zatrudnieni w zakładach skonsolidowanych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem organizatora konkursu, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej, bez którego zaangażowania w rozwój polskiej myśli technologicznej, wykorzystywanej następnie przy projektowaniu produktów zwiększających bezpieczeństwo kraju i polskich żołnierzy, nie byłoby to możliwe.

Prezes Zarządu PGZ, Arkadiusz Siwko

Arkadiusz Siwko zadeklarował też, że segment badawczo-rozwojowy Grupy, w ramach którego prowadzone są badania zarówno nad technologiami wojskowymi jak i cywilnymi, ma szczególne znaczenie dla Zarządu PGZ. Wyraził przekonanie, że w efekcie poszerzona zostanie oferta Grupy.

Chcę jednocześnie podkreślić, że segment badań i rozwoju, w ramach którego prowadzone są prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi dla Sił Zbrojnych RP, a także dla rynku cywilnego, ma dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej znaczenie priorytetowe. Zarząd PGZ dokłada wszelkich starań, żeby ludziom, którzy pracują nad nowoczesnymi technologiami w ramach Grupy PGZ, zapewnić doskonałe warunki pracy i rozwoju. Jestem przekonany, że w przyszłości będzie to skutkowało nie tylko kolejnymi nagrodami, ale przede wszystkim jeszcze doskonalszymi produktami w ofercie PGZ

Prezes Zarządu PGZ, Arkadiusz Siwko

 

  • pgz
Reklama

Komentarze

    Reklama