Reklama

Legislacja

Komisje zaakceptowały projekt ustawy o odbudowie przemysłu stoczniowego

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisja Finansów Publicznych zaakceptowały rządowy projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.  

8 czerwca w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, której celem jest rewitalizacja przemysłu stoczniowego w Polsce. Obecnie projekt został skierowany do komisji w celu rozpatrzenia. 

Projekt zawiera konkretne rozwiązania w obszarze podatków VAT, CIT, zgodne z prawem krajowym i unijnym. Mają one wzmocnić kapitałowo stocznie budujące kompletne statki, zaktywizować kooperantów, pobudzić cały sektor okrętowy, który ma stanowić trzon polskiej gospodarki morskiej

Paweł Brzezicki, wiceminister MGMiŻŚ

Ustawa stwarza ramy prawne, organizacyjne i finansowe zapewniające rozwój istniejących i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, które zyskają zdolność zawierania kontraktów i budowy nowych statków morskich i śródlądowych i staną się konkurencyjne na rynku globalnym. Ma być stymulatorem rozwoju podmiotów w ramach produkcji komplementarnej w sektorze okrętowym. Umożliwi objęcie statusem specjalnych stref m.in. gruntów przeznaczonych na produkcję okrętową: nie będących własnością Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego. 

Jak podkreślił wiceminister Brzezicki, ustawa ma przyczynić się do wykorzystania ogromnego potencjału stoczniowego, który posiadamy, przywrócić sektorowi okrętowemu należną pozycję „koła zamachowego” gospodarki morskiej, generującego tysiące miejsc pracy, spowodować, by biura projektowe zaczęły pracować na rzecz polskich stoczni i dla nich tworzyły innowacyjne projekty.

Reklama

Komentarze (1)

  1. cotozaroznica

    Sztuka dla sztuki ? To musi iść w parze z wymiernymi efektami. Szwedzi proponują, Francuzi proponują, Norwegowie proponują, a Holendrzy mają gotowego Miecznika i Czaplę.

Reklama