Reklama

Polityka obronna

InSec 2017: Ochrona granic to kluczowy element suwerenności Państwa

 • Chiński lądownik Chang-e 3 na powierzchni Księżyca. Fot. cnr.cn
  Chiński lądownik Chang-e 3 na powierzchni Księżyca. Fot. cnr.cn
 • Fot. kpt. Adriana Wołyńska, Katarzyna Przepióra
  Fot. kpt. Adriana Wołyńska, Katarzyna Przepióra
 • Fot. Straż Graniczna
  Fot. Straż Graniczna

Bezpieczeństwo wewnętrzne, a w szczególności bezpieczeństwo granic to temat, który obecny jest w debacie publicznej niemal od zawsze. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość, szczególnie w kontekście toczących się konfliktów, zagrożeń hybrydowych, terroryzmu czy nowych narzędzi wykorzystywanych do przemytu coraz częściej skłania do prowadzenia debat dotyczących sposobu zachowania integralności i bezpieczeństwa państwa poprzez skuteczną ochronę granic zewnętrznych. Między innymi te tematy są przedmiotem konferencji i targów InSec 2017.

Polska granica wschodnia jest kluczowym i strategicznym elementem bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale także Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granic staje się coraz istotniejsze, jeśli weźmiemy pod uwagę niestabilną sytuację na wchodzie Ukrainy, kryzys migracyjny w Europie czy ciągle obecne zagrożenie terrorystyczne. Bez wątpienia program modernizacji służb mundurowych, w ramach którego, jak mówił podczas otwarcia konferencji, przewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski, 9 mld zł przeznaczone zostało m.in. na Straż Graniczną, Policję czy BOR, skłania do pewnego optymizmu. 

Czartoryski podkreślał, że wg. badań aż 80% Polaków jest zadowolonych z poziomu bezpieczeństwa. Jednak zdaniem posła, trzeba zadać sobie pytanie czy Polska jest krajem bezpiecznym? I bez względu na badania, trzeba ciągle podejmować działania zmierzające do poprawy wyposażenia służb czy zacieśniania współpracy w ramach FRONTEX.

Czartoryski insec
fot. D. Mikołajczyk

Na pewno nie powinniśmy być bierni, tylko uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach europejskich mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Arkadiusz Czartoryski Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Poseł wskazywał też, że jednym z poważnych zagrożeń jest kryzys migracyjny i fakt, że pod pretekstem ucieczki z miejsc w których toczy się wojna, na teren Europy przenikać mogą członkowie grup terrorystycznych. Jego zdaniem działania ustawodawcze podejmowane w ostatnim czasie, np. ustawa o Służbie Ochrony Państwa, mają za zadanie między innymi lepiej przygotować się na potencjalne zagrożenia.

Musimy wyprzedzać te zagrożenia. (…) Musimy być mądrzy przed szkodą.

Arkadiusz Czartoryski Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

By służby mogły działać sprawnie, powinny posiadać sprzęt umożliwiający im skuteczną walkę z przestępcami wykorzystującymi dzisiaj najnowsze zdobycze techniki w postaci np. dronów. Dariusz Gwizdała, zastępca szefa BBN podkreślał, że modernizacja techniczna powinna iść w parze z wsparciem prawnym.

Gwizdała insec
fot. D. Mikołajczyk

Podstawową kwestią jest oprzyrządowanie prawne.

Dariusz Gwizdała Zastępca Szefa BBN

Współpraca między różnymi służbami dbającymi o bezpieczeństwo jest sprawą bez wątpienia kluczową. Jednak, by mogła być efektywna potrzebne jest stworzenie mechanizmów określających jakie informacje, w jakim czasie, komu i w jakim systemie powinny być przekazywane. Zdaniem dr Krzysztofa Liedla powinniśmy skoordynować nie tylko przekazywanie informacji, ale też współdziałanie różnych instytucji i służb, także w kontekście działań w całej Europie. Rolę wymiany informacji podkreślał także przedstawiciel FRONTEX Klaus Rösler.

Ważne jest by oficer pierwszej linii, miał dostęp do systemów i baz danych różnych służb państw członkowskich.

Klaus Rösler - Dyrektor Operations Division FRONTEX

Tocząca się od dłuższego czasu dyskusja dotycząca zagrożeń, z jakimi instytucje i służby państwa muszą się mierzyć, skoncentrowana jest m.in. wokół kwestii terroryzmu. Coraz częściej pojawiają się też pytania o to, jak daleko państwo może wkraczać w swobody i wolności obywateli. Zdaniem dr. Krzysztofa Liedla, jako obywatele już dzisiaj godzimy się na pewną rezygnację z praw i swobód na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, by znaleźć balans miedzy tym czego służby potrzebują by walczyć i dbać o nasze bezpieczeństwo, a tym na co się zgodzimy. 

Bezpieczeństwo granic jest niezaprzeczalnie jednym z kluczowych elementów wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne. Wyraźnie widać, że w stale zmieniającym się świecie, w którym wciąż pojawiają się nowe zagrożenia, realizacja zadań służb dbających o bezpieczeństwo musi być ciągle „wspomagana” przez decydentów nie tylko finansowo i sprzętowo, ale też prawnie. W Polsce jesteśmy dziś na początku drogi związanej z modernizacją służb mundurowych.

Pytanie jednak, czy pieniądze przeznaczone będą na wymianę mocno wysłużonego już sprzętu czy na zakupy najnowocześniejszych zdobyczy techniki pozostaje nadal otwarte. Jednak wydaje się, że tylko stała, ewolucyjna a nie skokowa profesjonalizacja techniczna pozwoli wyprzedzać działania tych, którzy są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Skuteczna walka o bezpieczeństwo wewnętrzne wymaga także koordynacji wymiany informacji i współpracy służb i instytucji. Dzisiaj jest to szczególnie ważne nie tylko w kontekście współpracy wewnętrznej, ale także tej w ramach europejskich struktur.

Defence24.pl objął konferencję i targi InSec 2017 patronatem medialnym.

Reklama

Komentarze (1)

 1. Harry

  "Ochrona granic to kluczowy element suwerenności Państwa" Słusznie! Tylko skąd tyle kolorowej ludności w dużych polskich miastach? Ukraińców też przebywa w Polsce i jest ich co najmniej ok 1,3miliona choć granica wschodnia najlepiej jest strzeżona?

Reklama