Reklama

Geopolityka

Wsparcie dla logistyków

Afgańscy żołnierze w trakcie szkolenia - fot. ppor Katarzyna Szal
Afgańscy żołnierze w trakcie szkolenia - fot. ppor Katarzyna Szal

W ramach partneringu żołnierze z kompanii logistycznej ze Zgrupowania Bojowego BRAVO Polskich Sił Zadaniowych przyjeżdżają do bazy Vulcan na szkolenie logistyczne dla Afgańczyków.Regularnie, co tydzień polscy logistycy na kilka godzin spotykają się z żołnierzami z 5 kandaku logistycznego 3 Brygady ANA (Afgańska Narodowa Armia), aby dzielić się swoim doświadczeniem i wiedza z zakresu zabezpieczenia logistycznego. Koordynacją działań zajmuje się major Grzegorz Kordasz - szef sekcji planowania logistyki PSZ.

Trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek pododdział funkcjonował bez zabezpieczenia logistycznego. – podkreśla mjr Kordasz. 5 kandak, jako nowopowstały twór, wymaga wsparcia i doradztwa ze strony kogoś, kto ma doświadczenie w tym zakresie. Z tego, co dotychczas obserwujemy jest bardzo duże zainteresowanie tego typu szkoleniami. – kontynuuje koordynator przedsięwzięcia.

Szkolenie obejmuje miedzy innymi działania z zakresu obsługi sprzętu, uzbrojenia, urządzeń łączności oraz pojazdów, w tym przeszkolenie żołnierzy w kierowaniu pojazdami różnego typu. Chodzi nam głównie o to, aby skupić się na wskazywaniu rozwiązań dla problemów w zakresie występowania usterek, zaopatrzenia w części zamienne oraz problemów w usuwaniu niesprawności sprzętu samochodowego, a także omówienie właściwej eksploatacji pojazdów pod kątem zapobiegania powstania niesprawności. – wyjaśnia dowódca kompanii logistycznej z ZB BRAVO kapitan Paweł Jakowicz.

W całym procesie planowania logistycznego ważna jest również tzw. praca sztabowa. Jak składać zapotrzebowania na części zamienne oraz sposób realizacji ich dostaw w 5. kandaku. W tym zakresie prowadzone są spotkania z przedstawicielami logistyki wykonawczej oraz planistycznej 3 Brygady ANA. Praca nad tego typu elementami jest podstawą funkcjonowania całego kandaku logistycznego.

Według majora Kordasza dotychczasowa współpraca daje już pierwsze rezultaty – Coraz częściej z inicjatywą kolejnych szkoleń wychodzi sam dowódca kandaku. Proponuje zagadnienia i zakres szkolenia. Dla nas jest to sygnał, że nasze działania przynoszą rezultaty i korzyści dla samych Afgańczyków, co też powoli widać podczas prowadzenia przez nich operacji.

W myśl logistycznej zasady mówiące, że Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym tego typu działania prowadzone przez Polaków są jak najbardziej zasadne w kraju, który jest na etapie budowania swoich struktur na wielu płaszczyznach. Już za dwa lata logistycy z 5 kandaku będą musieli wziąć na siebie cały ciężar odpowiedzialności za zabezpieczenie logistyczne działań całej Brygady.

(ppor. Katarzyna Szal, Dowództwo Operacyjne)
Reklama

Komentarze

    Reklama