Reklama

Geopolityka

Szczyt NATO: W Warszawie wprowadzono stopień alarmowy

Fot. Policja
Fot. Policja

Beata Szydło zarządziła wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA, co związane jest z odbywającym się w Polsce szczytem NATO. Stopień ten obowiązywał będzie jednak tylko na terenie Warszawy.

"Premier Beata Szydło podpisała w środę zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA od północy 7 lipca do godziny 23.59 10 lipca, czyli na czas trwania szczytu NATO w Warszawie - powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Ma to charakter ogólnego ostrzeżenia. Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego organy administracji publicznej będą zobligowane do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludności. Będą musiały na bieżąco przekazywać informacje odpowiednim służbom w przypadku znalezienia podejrzanych pakunków, samochodów, czy o podejrzanie zachowujących się osobach.

rzecznik rządu Rafał Bochenek

Organy administracji będą też zobligowane, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych i dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych zakłada, że w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Najwyższy czwarty stopień, DELTA, może być wprowadzany, gdy dojdzie do zdarzenia terrorystycznego lub informacje będą wskazywać na zaawansowaną fazę przygotowań do takiego zdarzenia w Polsce albo wobec Polaków lub naszych instytucji za granicą.

Czytaj więcej: Ustawa ureguluje zwalczanie terroryzmu. "Użycie broni, koordynacja służb" 

Stopień alarmowy wprowadza premier lub - w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister spraw wewnętrznych, informując premiera.

Przy trzecim lub czwartym stopniu zagrożenia (CHARLIE lub DELTA) szef MSWiA może sam albo na wniosek szefa ABW lub szefa policji "zarządzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym, jeżeli jest to konieczne dla ochrony życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa publicznego". 

Trzeci i czwarty stopień można wprowadzić w przypadku zdarzeń terrorystycznych godzących w bezpieczeństwo Polski lub innego państwa, ale stwarzającego zagrożenie dla nas oraz w przypadku zdarzenia terrorystycznego godzącego w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przy trzecim i czwartym stopniu można skorzystać też z pomocy wojska do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Decyzję o użyciu sił zbrojnych ma podejmować szef MON na wniosek szefa MSWiA, a prezydent może je uchylić lub zmienić.

PAP - mini

Reklama

Komentarze (1)

  1. say69mat

    @def24.pl: "Premier Beata Szydło podpisała w środę zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA od północy 7 lipca do godziny 23.59 10 lipca, czyli na czas trwania szczytu NATO w Warszawie - powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. say69mat: Biorąc pod uwagę wyjątkową zdolność naszego narodu do komplikowania rzeczy prostych. Ponieważ to co widzimy to jakiś koszmarny proces separowania się elit politycznych od obywateli. W imię bezpieczeństwa ... polityków??? Przypomnijmy sobie wielkość Olofa Palme, który pomimo zagrożenia i ostrzeżeń nie zrezygnował z elementarnego prawa przysługującego każdemu politykowi. Prawa do bycia zwykłym człowiekiem, nawet za cenę śmierci. Stąd, można było tak przemyśleć i zaplanować sposób realizacji eventu. Aby zapewnić przynajmniej minimum komunikacji społecznej pomiędzy elitami państw Sojuszu i mieszkańcami naszej stolicy.

    1. say69mat

      Po korekcie: Biorąc pod uwagę wyjątkową zdolność naszego narodu, a zwłaszcza jego elit politycznych do komplikowania rzeczy prostych. Skoro podniesiono status miasta do statusu ... Festung Warschau. To należy się spodziewać efektu zbliżonego do ... 'warschaugeddonu'. Zarówno w wymiarze politycznym i społecznym. Ponieważ to co widzimy to jakiś koszmarny proces separowania się elit politycznych od obywateli. W imię bezpieczeństwa ... polityków??? Przypomnijmy sobie wielkość Olofa Palme, który pomimo zagrożenia i ostrzeżeń nie zrezygnował z elementarnego prawa przysługującego każdemu politykowi. Prawa do bycia zwykłym człowiekiem, nawet za cenę śmierci. Stąd, można było tak przemyśleć i zaplanować sposób realizacji eventu. Aby zapewnić przynajmniej minimum komunikacji społecznej pomiędzy elitami państw Sojuszu i mieszkańcami naszej stolicy. A nie w-wiać ludzi. Bo w ten prosty sposób terroryści nie oddając ani jednego strzału, osiągają wspaniałe PR-owe zwycięstwo!!! Nie na darmo rządzenie nosi miano ... sztuki. W tym, sztuki zarządzania bezpieczeństwem.

Reklama