Reklama

Geopolityka

RCB i Korpus ze Szczecina zwiększają współpracę. "Na straży bezpieczeństwa regionu"

Fot. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa/Twitter
Fot. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa/Twitter

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zawarły porozumienie w zakresie wymiany informacji, którego celem jest poprawa bezpieczeńtwa w regionie.

Szeroko zakrojona współpraca między Korpusem a polskim rządem jest istotna dla obu stron - podkreślał Hofmann chwilę po podpisaniu porozumienia. "Pogłębiając naszą współpracę zwiększamy nie tylko bezpieczeństwo państwa gospodarza, lecz również całego regionu" - powiedział.

Decyzje podjęte na szczycie NATO w 2014 r. w Walii oraz niedawno na szczycie w Warszawie zmieniły rolę, zadania, oraz charakter Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Dzięki wzmożonemu wysiłkowi pracowników Korpusu oraz jednostek integracji sił NATO została nam powierzona rola strażnika bezpieczeństwa na terenie północno-wschodniej flanki NATO.

dowódca Korpusu gen. Manfred Hofmann

Z punktu widzenia bezpieczeństwa informacja jest bezcenne, a porozumienie pozwoli dzielić się nią - powiedział z kolei dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak. "Informacja niejednokrotnie decyduje o tym, czy jesteśmy w stanie prawidłowo podjąć działania, prawidłowo przygotować się i przeciwdziałać zagrożeniom" - dodał Kubiak. Według dyrektora Centrum, porozumienie otwiera możliwości wymiany nie tylko informacji w postaci analiz, ale również wiedzy eksperckiej.

Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby oprócz budowania odporności również właściwie zarządzać informacją i starać się przeciwdziałać wszystkim tym ryzykom, które zidentyfikowaliśmy, a których z doświadczenia być może jeszcze nie znamy natomiast nasi partnerzy mają takie doświadczenia i są w stanie nam je przekazać.

dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak

"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z tym, że zbiera informacje z najistotniejszych kluczowych elementów administracji i analizuje te informacje jest w stanie przekazywać (Korpusowi - przyp. red.) sytuację wewnątrz regionu. Nasze oczekiwania są takie, że Korpus będzie przekazywał nam swoje analizy dotyczące militarnej sfery związanej z bezpieczeństwem też dotyczącym naszego regionu" - odpowiedział Kubiak pytany przez dziennikarzy o szczegóły współpracy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od początku swojego funkcjonowania współpracuje z NATO. M.in. uczestniczy w pracach Komitetu ds. Planowania Cywilnego (Civil Emergency Planning Comittee, – CEPC), najwyższego organu NATO ds. planowania cywilnego. Centrum jest też punktem kontaktowym przy wymianie informacji w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response System – NCRS), stanowiącym jeden z kluczowych elementów szybkiego i sprawnego funkcjonowania Sojuszu w różnych sytuacjach i wspomagającym podejmowanie decyzji. Porozumienie z Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim jest naturalną kontynuacją tej współpracy.

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni powstał w 1999 r., list intencyjny o jego utworzeniu został podpisany między Polską, Niemcami i Danią w 1998 r. - jeszcze przed wejściem Polski do NATO. Oficerowie z tych trzech państw najliczniej reprezentowanych w Korpusie rotacyjnie zajmują najwyższe stanowiska dowódcze i sztabowe. Po wybuchu kryzysu ukraińskiego zdecydowano o znacznym podwyższeniu gotowości bojowej Korpusu, do jego zadań ma należeć między innymi prowadzenie działań z zakresu rozpoznania, nadzoru i wywiadu na flance wschodniej.

W trakcie pokoju buduje zdolności do prowadzenia szerokiego spektrum operacji, ale ze szczególnym uwzględnieniem obrony kolektywnej. W sytuacji zagrożenia ma być odpowiedzialny za dowodzenie wojskami biorącymi udział w operacji obronnej, w tym (ale nie tylko) siłami natychmiastowego reagowania VJTF (tzw. szpicą NATO) czy innymi elementami Sił Odpowiedzi. 

Obecnie w Korpusie reprezentowane są 25 państwa, w tym USA, ale także Finlandia i Szwecja, niebędące członkami NATO.

JP/RCB/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama