Geopolityka

Prezydent redukuje PKW w Afganistanie

fot. PKW Afganistan
fot. PKW Afganistan

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jednocześnie zdecydował o jego znaczącej redukcji.

Postanowienie zakłada, że w ramach XIV zmiany PKW użyte zostaną siły o liczebności do 1000 żołnierzy i pracowników wojska w Afganistanie oraz do 200 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tej pory PKW w Afganistanie liczył do 1800 żołnierzy i pracowników wojska.

Kontyngent w ramach XIV zmiany zostanie znacząco zredukowany w stosunku do dotychczasowej liczebności, zgodnie z zapowiedziami oraz uzgodnioną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i rząd strategią pt. Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014.

Redukcje wynikają z planów, zgodnie z którymi Polska – podobnie jak cały Sojusz Północnoatlantycki – zakończy operację w Afganistanie w formule ISAF do końca 2014 r. Stopniowo wycofywany jest również sprzęt, z którego korzystają polscy żołnierze.

Od 1 kwietnia br. głównym zadaniem polskich żołnierzy jest szkolenie afgańskich sił bezpieczeństwa, które przejęły odpowiedzialność za sytuację w prowincji. PKW zajmuje się także wspieraniem afgańskich władz i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej. Zadaniem polskiego kontyngentu jest również realizacja projektów rozwojowych i pomocowych poprawiających sytuację życiową lokalnej społeczności. 

PKW Afganistan 

Komentarze