Reklama

Geopolityka

ORION 2023 - wielodomenowy test francuskiego wojska

Francuskie jednostki powietrznodesantowe w trakcie wcześniejszych faz ORION 2023
Fot. Armée de Terre, oficjalne konto na Twitterze

Jedne z najważniejszych francuskich manewrów wojskowych, które mają miejsce w przeciągu trzech ostatnich lat, zbliżają się do swej decydującej fazy. We wszystkich domenach ma ćwiczyć ok. 12 tysięcy wojskowych z ponad 14 państw. Dla Francji manewry pk. ORION 2023 to ważny krok do przeprowadzenia sprawdzenia wielu aspektów systemu obronnego kraju, zdolności do koordynacji działań sojuszniczych w warunkach wojny dużej intensywności, a także uzyskanie odpowiedzi na pytania o wpięcie aktywności wojskowej w szerszy aspekt budowania całościowej odporności kraju na kryzysy.

Reklama

We Francji już za chwilę rozpocznie się czwarta i ostatnia faza wielkich manewrów pk. ORION 2023. W jej ramach wojska francuskie, wsparte przez siły sojusznicze z innych państw, w tym USA, będą ćwiczyły działania na wielodomenowym polu walki. Dokładniej, mówimy o ok. 12 tys. żołnierzy zaangażowanych w działania na szczeblu dywizyjnym. Oprócz wspomnianych już Francuzów, Amerykanów, zaangażowani zostaną Belgowie, Hiszpanie, Brytyjczycy, Niemcy, Grecy oraz międzynarodowy sztab. W sumie, organizatorzy manewrów podkreślają, że na 12 tys. ćwiczących 1700 wojskowych ma pochodzić z, aż 14 państw sojuszniczych. Jeśli chodzi o inne dane, to w manewrach będzie zaangażowanych 2600 pojazdów, 400 pojazdów bojowych różnych typów. Do tego dochodzą oczywiście komponenty jednostek marynarki wojennej oraz sił powietrznych, gdzie do działania ma wejść ok. 60 załogowych statków powietrznych, w tym 50 bojowych. W dodatku, planowane jest wykorzystanie ok. 100 bezzałogowych statków powietrznych różnego typu i klas.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Francuzi podkreślają znaczenie manewrów dla budowania własnych zdolności do działania na tego rodzaju szczeblu związku taktycznego, ale jednocześnie możliwości stania się państwem ramowym do działań z komponentami sił sojuszniczych. Główny obszar manewrów to przestrzeń w północno-wschodniej Francji (obszar o wymiarach 400 km na 250 km). Część jednostek marynarki wojennej będzie działała z rejonu zachodnich wybrzeży Francji. Opisując przygotowania do manewrów, Juliusz Sabak w swojej analizie wskazał, że odnośnie omawianej właśnie czwartej fazy manewrów, cyt. "w sumie ponad 12 000 żołnierzy wojsk lądowych i sił powietrznych zostanie przebazowanych i rozlokowanych, aby odeprzeć inwazję powietrzno-lądową o dużej intensywności na „Arnland" przeprowadzoną przez „Mercure".

Czytaj też

Co równie ważne, zakłada się prowadzenie operacji w styczności już nie z asymetrycznym przeciwnikiem. Stąd wiele komentarzy wokół ORION 2023, że jest to ponowne wprowadzanie sił zbrojnych Francji na płaszczyznę konfliktu o dużej intensywności. I rzeczywiście, francuskie wojsko niejako pod akronimem ORION skryło następujące założenia – operacja o dużej skali, odporność, interoperacyjność, wysoka intensywność, innowacyjność zastosowanych systemów oraz kooperacja z sojusznikami. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że wagę manewrów podkreśla to, iż zostały one osadzone w trzyletnim okresie programowania rozwoju sił zbrojnych.

Decyzja o przeprowadzeniu ORION 2023, to tak naprawdę rok 2021, 2022 r. był kluczowy dla przygotowań i teraz widać ich praktyczny wymiar. Na pytanie Defence24 o przełożenie się doświadczeń zaobserwowanych w toku wojny w Ukrainie na toczące się manewry, prowadzący specjalny briefing płk Pierre Gaudilliere odpowiedział, iż pewne elementy są oczywiście brane pod uwagę. Lecz zaznaczył, że rdzeń ćwiczeń został przygotowany wcześniej. Co świadczy o tym, że wiele państw świata nie zostało niejako zaskoczonych możliwością wybuchu wojny o dużej intensywności. Analitycznie i strategicznie było to brane pod uwagę, a przykład francuskich manewrów pk. ORION 2023 tylko to podkreśla.

Czytaj też

Manewry, jak podkreślił wspomniany powyżej płk Pierre Gaudilliere są elementem sprawdzania francuskich sił zbrojnych. Jak również elementem przeprowadzenia szerszej refleksji w zakresie odporności państwa i możliwości działań w nowych domenach (cyber czy też info). Francuskie wojsko przywiązuje wielką wagę do przygotowania i możliwości prowadzenia działań symultanicznie w klasycznych domenach – lądowej, morskiej, powietrznej, jak i właśnie w kosmosie, przestrzeni informacyjnej czy cyber. Stąd też, w manewrach pk. ORION zobaczymy przeprowadzenie działań desantowych przy wsparciu zespołu lotniskowcowego, bliskie wsparcie sił lądowych ze strony lotnictwa, działania manewrowe z użyciem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek zmechanizowanych oraz pancernych. Jednostki testują również umiejętności usuwania skażeń CBRN. Zaś jednocześnie będziemy mieli do czynienia z symulacją działań z uwzględnieniem akcji w kosmosie, w info i cyber, ale też w całym spektrum walki radioelektronicznej. Jeszcze w kontekście wspomnianej odporności należy odnotować szczególną III fazę manewrów pk. ORION 2023. Była ona bowiem mocno ukierunkowana na sprawdzenie efektywności relacji państwa na kryzys. Obejmując aktywność nie tylko wojska i co naturalne resortu obrony, ale innych struktur francuskiej administracji.

Konkludując, manewry pk. ORION 2023 są ważnym elementem wzmacniania nie tylko francuskiej obronności w kontekście wyzwań bezpieczeństwa oraz obronności w obecnej rzeczywistości. Pozwalają bowiem na uzyskanie ważnej interoperacyjności pomiędzy siłami sojuszniczymi z uwzględnieniem roli Francji jako integratora takich operacji wojskowych. Zauważmy, że Francuzi będą ćwiczyć z Amerykanami czy Brytyjczykami, co powinno nam wiele powiedzieć o praktycznej stronie wielu sporów o "autonomię strategiczną" - jeśli chodzi o wypowiedzi polityków i praktyczne działania wojskowo-polityczne, mające na celu wzmocnienie interoperacyjności. Jest to o tyle kluczowe, że Francja jest chociażby państwem ramowym w ramach natowskiej grupy bojowej rozlokowanej w Rumunii. Co więcej, Francja odgrywa ważną rolę w grupie bojowej w Estonii. Stąd też, tego rodzaju przedsięwzięcia z udziałem sztabu międzynarodowego oraz bezpośrednio komponentów lądowo-powietrzno-morskich innych państw są elementem wzmacniania całościowej, kontynentalnej obronności.

Czytaj też

Przy czym, nie ma się co oszukiwać, najwięcej odpowiedzi dadzą one jednak samym Francuzom. Jeśli chodzi o wypunktowanie przede wszystkim wszelkich mankamentów sił zbrojnych i państwa na wypadek kryzysu o dużej skali, w tym konfliktu o dużej intensywności. Stąd też, mowa o 12 tys. żołnierzy, ale w wymiarze refleksji to już jest oddziaływanie na przestrzeń myśli strategicznej. Szczególna uwaga należy się także tym przestrzeniom manewrów pk. ORION 2023, które obejmują narzędzia cyber, info, WRE czy technologii kosmicznych. Urobek Francuzów może być bardzo istotny dla wszystkich sojuszników. Co interesujące, Francja w przestrzeni debaty natowskiej, jest tym państwem, które bazuje na znacznym wydzieleniu działań w cyber i działań w info.

Komentarze