Autor

Jacek Marcin Raubo

Szef Działu Analiz

Dr Jacek M. Raubo – Szef działu analiz Defence24. Analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w różnych aspektach bezpieczeństwa narodowego oraz obronności współczesnych państw, z uwzględnieniem również kwestii wpływu nowych technologii na segment bezpieczeństwa i obronności. Uczestnik licznych konferencji branżowych i sympozjów w Polsce oraz w Europie. Stały komentator w mediach polskich i zagranicznych. Dr. Jacek M. Raubo – Head of the Defence24 Analysis Unit. Analyst, publicist, and academic lecturer. He specializes in various aspects of national security and defense of modern states, also taking into account the issue of the impact of new technologies on the security and defense segment. He participated in numerous specialistic conferences and symposiums in Poland and Europe. He is also a regular commentator in Polish and foreign media.