Reklama

Geopolityka

NATO zawiesza współpracę z Rosją. Wojska Sojuszu trafią do Europy Środkowej

Według nieoficjalnych informacji siły zbrojne członków NATO mają zostać rozmieszczone na terytoriach państw Paktu graniczących z Rosją i Ukrainą. Co istotne, część jednostek sił sojuszniczych ma pozostać w Europie Środkowo – Wschodniej na stałe.
Według nieoficjalnych informacji siły zbrojne członków NATO mają zostać rozmieszczone na terytoriach państw Paktu graniczących z Rosją i Ukrainą. Co istotne, część jednostek sił sojuszniczych ma pozostać w Europie Środkowo – Wschodniej na stałe.

Ministrowie spraw zagranicznych państw  członkowskich NATO zdecydowali o zawieszeniu wszelkich form współpracy wojskowej i cywilnej z Rosją w reakcji na aneksję Krymu. Według nieoficjalnych informacji siły zbrojne członków NATO mają zostać na stałe rozmieszczone na terytoriach państw Paktu graniczących z Rosją i Ukrainą. 

Decyzja o zawieszeniu współpracy wojskowej i cywilnej Paktu Północnoatlantyckiego z Federacją Rosyjską została podjęta z uwagi na lekceważenie przez Rosję podstawowych norm prawa międzynarodowego. Zawieszeniu podlegają wszystkie formy praktycznej współpracy z Federacją Rosyjską, zarówno wojskowej, jak i cywilnej. Działania Rosji zostały uznane za kluczowe zagrożenie dla bezpieczeństwa obszaru Euro – Atlantyckiego, mogące zaprzepaścić osiągnięcia długoletniej współpracy pomiędzy Sojuszem a Rosją.

Podczas szczytu w Brukseli uzgodniono także szereg posunięć, mających na celu wzmocnienie obecności Paktu Północnoatlantyckiego w państwach Europy Środkowo - Wschodniej. Według nieoficjalnych informacji siły zbrojne członków NATO mają zostać rozmieszczone na terytoriach państw Paktu graniczących z Rosją i Ukrainą. Co istotne, część jednostek sił sojuszniczych ma pozostać w Europie Środkowo – Wschodniej na stałe.

Szefowie resortów spraw zagranicznych państw NATO zapewnili także o rozszerzeniu współpracy wojskowej z Ukrainą. Dialog polityczny w ramach rady NATO – Rosja będzie natomiast kontynuowany na szczeblu ambasadorów i wyższym, przede wszystkim w celu znalezienia politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Relacje Sojuszu Północnoatlantyckiego z Federacją Rosyjską zostaną poddane ponownemu przeglądowi w czasie kolejnego spotkania szefów MSZ państw NATO, planowanego na czerwiec bieżącego roku.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Krzysiek z Wrocławia

    Państwa NATO powinny wprowadzić zakaz zawierania nowych i aneksowania istniejących umów dotyczących eksportu technologii wojskowej do Rosji.

Reklama