Reklama

Geopolityka

Narodowa Rada Rozwoju o Planie Morawieckiego: "Niedostateczna rola przemysłu zbrojeniowego"

Fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Narodowa Rada Rozwoju oceniła projekt Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. W swoim raporcie podkreśliła ona m.in. niedostateczną rolę polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zastanawia brak wskazania znaczenia sektora zbrojeniowego jako istotnego z punktu widzenia „inteligentnego” rozwoju gospodarczego. […] rola przemysłu zbrojeniowego w Strategii powinna być znacząco dowartościowana - podkreśla Rada.

Na początku października w Kancelarii Prezydenta omawiany był projekt Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP wyłoniła sześcioosobowy zespół zadaniowy pod kierunkiem prof. Marka Rymszy, który we współpracy z kilkunastoma ekspertami Rady, w tym prof. Stanisławem Gomółką oraz prof. Witoldem Orłowskim, dokonał oceny dokumentu. Następnie, 6 października 2016r., przedstawił wnioski Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, a parę dni później - 12 października 2016r. - Prezydentowi, Wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz kierownictwu Ministerstwa Rozwoju. W pracach prezydenckiego zespołu uczestniczył także ekspert branży zbrojeniowej, mec. Filip Seredyński.

Filarem Strategii odpowiedzialnego rozwoju jest bezprecedensowy program inwestycyjny w krajową gospodarkę. Na ten cel, do 2020 roku, zostanie przeznaczonych ok. 1,5 bln zł. Inwestycje zostaną ukierunkowane w projekty, które mają stanowić podstawowy instrument realizacji celów Strategii. W gospodarce za kluczowy uznawany jest rozwój innowacyjnych firm, zmiana modelu przemysłowego na bardziej zaawansowany technologicznie, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ekspansja zagraniczna. Strategia nie zmienia standardowego modelu gospodarki rynkowej z dominującym sektorem prywatnym.

Środowisko prezydenckie akceptując diagnozę oraz cele Strategii zgłosiło szereg uwag, wśród których, obok zastrzeżeń dotyczących braku mapy drogowej, niedookreślenia programów oraz źródeł finansowania Strategii, zgłoszono uwagi dotyczące przemysłu zbrojeniowego. Strategia wymienia przemysł zbrojeniowy jako jeden z kluczowych branż. Równocześnie, jedynym projektem dotyczącym tej branży jest projekt Żwirko i Wigura, czyli projekt… bezzałogowych systemów powietrznych. Narodowa Rada Rozwoju podkreśliła w swojej opinii, że: zastanawia brak wskazania znaczenia sektora zbrojeniowego jako istotnego z punktu widzenia „inteligentnego” rozwoju gospodarczego. Przedstawiciele resortu obrony narodowej podkreślają, że przemysł obronny jest wszędzie na świecie ważnym kołem zamachowym rozwoju i umacniania gospodarki, stąd wydaje się, że rola przemysłu zbrojeniowego w Strategii powinna być znacząco dowartościowana.

Rzeczywiście, projekt Strategii - poza wskazaniem, że branża systemów militarnych jest jedną z dziesięciu branż strategicznych - milczy w jaki sposób ta branża będzie rozwijana oraz jakie projekty będą prowadzone w celu jej rozwoju. Jest to sytuacja zdecydowanie odmienna od np. branży medycznej, środków transportu zbiorowego czy branży żywności wysokiej jakości, w których projektów przewidziano znacznie więcej. Dodatkowo, za obszar wpływający na realizację celów strategii wskazano bezpieczeństwo narodowe. W tym obszarze także nie wymienia się żadnych projektów przemysłowych. Uwagę zespołu zadaniowego Narodowej Rady Rozwoju należy więc uznać za w pełni uzasadnioną.

Czytaj także: Zbrojeniówka w Planie Morawieckiego

Warto również zaznaczyć, że w trakcie dyskusji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli ministerstwa oraz członków Zespołu poruszono tematy związane ze szczegółowymi propozycjami Strategii, jak np. energetyką, rozwojem wsi, stymulowaniem rozwoju startupów czy funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uwzględniono także bardziej generalne aspekty związane z wdrażaniem Strategii, jak spójność programowanych działań, wpływ na rozwój zrównoważony terytorialnie oraz możliwości aparatu administracyjnego do realizacji ambitnych planów.

Duże uznanie uzyskał selektywny charakter dokumentu, czyli skupienie uwagi na wybranych projektach, które stwarzają duże szanse rozwojowe. Jednocześnie wskazywano na brak operacjonalizacji wielu działań. Brak takiej „mapy drogowej” w opinii ekspertów może skutkować trudnościami z ustaleniem priorytetów w danym horyzoncie czasowym.

Reklama

Komentarze (4)

 1. pragmatyk

  Brak wskazań do rozwoju przemysłu zbrojeniowego to ewidentna wina obecnego ministra obrony ,który do tej pory nie potrafi wskażać kierunków modernizacji polskiej armii.

 2. obserwator

  Program określa eksport uzbrojenia, jako jednej z "lokomotyw" polskiej gospodarki. Pytania podstawowe, które powinni zostać zadane w trakcie spotkania Narodowej Rady Rozwoju: jakie programy promocji realizuje, lub planuje w najbliższym czasie (3 miesiące) realizować PGZ? Kto w tej Grupie jest odpowiedzialny za ten sektor? Jakie ta osoba na doświadczenie w handlu bronią? Poznanie planów i odpowiedzialnych za ich realizację pozwoli rozliczać wykonanie. Wiedza o doświadczeniu wskazać może prawdopodobieństwo właściwego działania.

 3. lo

  co tu komentować? Program ma 10 dziedzin gospodarki w tym zbrojenia, ale wspomina o ....1 projekcie drona Żwirko i Wigura. Reszta programu nie lepiej jest opisana. Nie ma Mapy Drogowej jak zauważyli recenzenci. W sumie program jest do 2020, czyli 2017, 2018, 2019 i ewentualnie pół 2020, raptem na 3,5 roku. Jednak, że program jest zbiorem życzeń a nie sprecyzowanym programem nie ma co o nim czytać. Program powstanie ok 2017/2018, realizacja od końca 2018, czyli dla następnych rządów. Następne rządy przesuną go w czasie lub opracują swój na lata 2025-2030 dla następnych rządów.

 4. X

  1,5 bln zł na ten (tylko ten jeden) program? - hmm, chyba jednak odnaleźli ten złoty pociąg...

Reklama