Geopolityka

Chińska straż wybrzeża będzie mogła strzelać

Fot. 由Tyg728 - 自己的作品,licencja CC BY-SA 4.0,commons.wikimedia.org
Fot. 由Tyg728 - 自己的作品,licencja CC BY-SA 4.0,commons.wikimedia.org

Chiny mają zwiększyć możliwości swojej Straży Wybrzeża jeśli chodzi o użycie broni względem obcych jednostek naruszających wody terytorialne państwa. Takie zmiany miały być przynajmniej zaobserwowane w przypadku rewizji prawa odnoszącego się do polityki morskiej Pekinu i jeśli wejdą w życie mogą stać się czynnikiem wysoce konfliktogennym w spornych rejonach akwenów morskich Azji.

Na wstępie należy podkreślić, że wspomniane przepisy prawne zwiększające możliwości działania własnej straży wybrzeża oficjalnie miały jeszcze nie wejść jeszcze w życie. Jednakże, zdaniem obserwujących ścieżkę legislacyjną w Chinach, odpowiednie zapisy były włączone w dyskusję o nowych rozwiązaniach prawnych opracowywanych obecnie przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (postrzegane jako ośrodek legislatywy chińskiej). Wskazano przy tym, że chińska Straż Wybrzeża byłaby uprawniona do użycia broni w przypadku bezprawnego naruszenia przez państwo lub osobę fizyczną strefy chronionej przez nią. Prawo miałoby również wyrazić aprobatę względem podjęcia wszystkich niezbędne środków, aby zatrzymać naruszenie i wyeliminować zagrożenie na miejscu.

Cała sprawa nie pozostała bez echa w przypadku Stanów Zjednoczonych i pisał o niej „Stars and Stripes”. Albowiem, to właśnie amerykańskie okręty wojenne są oskarżane przez Chińczyków o naruszanie ich wód terytorialnych, które przez Waszyngton nie są w żadnym razie tak postrzegane i uznaje się je za wody międzynarodowe. Tym samym, zauważa się, że ostrze tego rodzaju przepisów od razu mogłoby być wysoce widoczne w przypadku chociażby Morza Południowochińskiego.

Lecz wprost należy brać pod uwagę, że nowe przepisy, jeśli wejdą w życie, mogą stać się podstawą kolejnych niebezpiecznych incydentów również pomiędzy jednostkami chińskiej Straży Wybrzeża i innymi państwami w regionie Azji Południowej i Wschodniej. Szczególnie, że raz po raz pojawiały się informacje o spotkaniach kutrów chińskiej straży wybrzeża z jednostkami pływającymi, chociażby jednostkami rybackimi, z krajów, które spierają się z Chinami, co do przynależności danych obszarów morskich. Tych zaś jest spora liczba, jeśli spojrzymy na długość chińskiego wybrzeża oraz liczbę miejsc oraz obszarów spornych.

Chińska Straż Wybrzeża dysponuje obecnie zróżnicowaną gamą jednostek pływających. Jej kutry patrolowe są najczęściej wyposażone w karabiny maszynowe, ale wprowadzane są również jednostki dysponujące w swym arsenale cięższym uzbrojeniem artyleryjskim. Należy pamiętać, że pewne kutry patrolowe są efektem przejęcia starszych okrętów należących pierwotnie do marynarki wojennej tego kraju. Kluczowym elementem mogą więc stać się starcia Straży Wybrzeża z cywilnymi jednostkami obcych państw.

image

Reklamy

Komentarze