Reklama

Geopolityka

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem AON rozpoczęło działalność

Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON
Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON

Na Akademii Obrony Narodowej odbyła się uroczystość inauguracji działalności Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. „Utworzenie Centrum jest konsekwentnym realizowaniem planu. Cel tego działania to wyraźna zmiana programowa, jeśli chodzi o poziom naukowy i dydaktyczny uczelni. Wyzwaniem jest dla nas to, aby stworzyć najlepszy ośrodek” – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Fałkowski.  

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem to instytucja analityczno-ekspercka, funkcjonująca z myślą o potrzebach organów Wojska Polskiego i instytucji państwa. Chcemy, by pierwsze analizy pojawiły się już jesienią – podkreślił minister Fałkowski. Jednocześnie pracownicy CBnB będą prowadzili działalność dydaktyczną w AON. W strukturze Centrum znalazły się: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej. Na zakończenie uroczystości odbyła się dyskusja dotycząca kierunków przyszłych badań.

Jak informuje MON, uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez rektora-komendanta AON płk. dr inż. Ryszarda Parafianowicza. W swoim wystąpieniu podkreślił on zadowolenie z otwarcia placówki, wskazując na jej istotną rolę w budowaniu silnej pozycji uczelni. Wśród gości znaleźli się: dyrektorzy departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, rektorzy-komendanci wojskowych uczelni wyższych, przedstawiciele uczelni cywilnych i środowisk eksperckich.

W czasie uroczystości głos zabrali nowo powołani szefowie ośrodków, budujących strukturę organizacyjną Centrum: prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, dr Jerzy Targalski oraz dr Krzysztof Iwanek. Naszym potencjałem będzie umysł i kreatywność – powiedział prof. Zybertowicz.

Czytaj więcej: Posłowie o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama