Reklama

Geopolityka

AMW prezentuje ofertę na MSPO 2016

  • Fot. AMW
    Fot. AMW

Agencja Mienia Wojskowego przedstawia na MSPO ofertę dla klientów, zainteresowanych sprzętem wycofanym z Sił Zbrojnych RP bądź też zakupem nieruchomości, posiadanych przez MON i Siły Zbrojne.

Czytaj też: Serwis Specjalny Defence24 MSPO 2016 - wiadomości i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Na stoisku AMW zwiedzający mogą zapoznać się z ofertą Agencji, która odpowiedzialna jest za gospodarowanie i obrót mieniem wojskowym, jakie zostało wycofane z eksploatacji w Siłach Zbrojnych bądź też uznane za nieprzydatne. AMW oferuje potencjalnym klientom nie tylko sprzęt czy uzbrojenie, ale też nieruchomości.

Agencja Mienia Wojskowego podczas MSPO podejmuje działania w celu uzyskania nowych potencjalnych rynków, w tym zagranicznych. W trakcie targów prowadzone są też rozmowy dotyczące optymalizacji współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi instytucjami, z którymi AMW współdziała w wykonywaniu ustawowych zadań.

Przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego spodziewają się, że dzięki uczestnictwu w MSPO będą mogli nawiązać nowe kontakty biznesowe. Stoisko AMW jest odwiedzane również przez liczne delegacje zagraniczne. W trakcie targów MSPO demonstrowany jest między innymi czołg T-72 w kamuflażu pustynnym, co można powiązać z ofertą AMW, dotyczącą sprzętu wycofanego z eksploatacji w polskiej armii.

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. AMW realizuje zadania własne oraz zlecone. Do jej najważniejszych zadań własnych należą: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji; obrót mieniem; przejmowanie i nabywanie mienia; dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury; prowadzenie działalności gospodarczej; sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia; budowanie domów mieszkalnych;  przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Czytaj też: Serwis Specjalny Defence24 MSPO 2016 - wiadomości i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

  • AMW
Reklama

Komentarze

    Reklama