Siły zbrojne

Gen. Gocuł dziękuje żołnierzom. "Jesteśmy ważnym ogniwem NATO"

Fot. R. Surdacki / Defence24.pl
Fot. R. Surdacki / Defence24.pl

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł złożył wszystkim żołnierzom podziękowania za służbę pod jego rozkazami. Kadencja obecnego Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysława Gocuła kończy się 31 stycznia br. w momencie przejścia na wojskową emeryturę.

Służbę na tym stanowisku gen. Gocuł pełnił od 7 maja 2013 roku. Szef Sztabu Generalnego odchodzi na własną prośbę, pomimo tego że na drugą kadencję został mianowany w maju 2016 roku. Na kilka dni przed odejściem do rezerwy gen. Gocuł skierował słowa podziękowań do podległych mu żołnierzy.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przeszły w minionych latach ogromne przeobrażenia. Wpisywały się one w dynamikę procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Zmieniły się warunki służby oraz mentalność żołnierzy, struktury i organizacja wojska, jak również stosowane technologie. Członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udział w operacjach w Iraku czy w Afganistanie, a także proces profesjonalizacji i modernizacji wywarły istotny wpływ na współczesny kształt Wojska Polskiego. Jesteśmy ważnym ogniwem NATO we wspólnej Europie. To efekt naszego połączonego wysiłku.

gen. Mieczysław Gocuł

W swoim podziękowaniu gen. Gocuł zauważył, iż w czasie jego 30-letniej służby w Siłach Zbrojnych RP nastąpiły przeobrażenia. Zmieniły się warunki służby (uzawodowienie armii), tym samym dokonano profesjonalizacji wojska oraz jego modernizacji technicznej.

Generał podkreślił również, że "Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się przekonaniem, że to oni są najważniejsi". W związku z tym apeluje o kierowanie się etosem żołnierskim, kultywowanie pamięci i pielęgnowanie chlubnych tradycji. "Wyzwalajcie w sobie entuzjazm do służby dla dobra Polski" - pisze gen. Gocuł.

Dziękując za współpracę proszę, aby pamiętali Państwo, że służba w mundurze żołnierza Wojska Polskiego jest szczególnym doświadczeniem i honorem. To zaszczyt opierający się na wartościach uniwersalnych. Służąc pod biało-czerwonym sztandarem, dochowując wierności przysiędze wojskowej wielu naszych kolegów oddało swoje życie.

gen. Mieczysław Gocuł

Pod koniec 2016 roku nastąpiły zmiany w najwyższych stanowiskach Wojska Polskiego. Rezygnację ze stanowiska złożył Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański oraz gen. Adam Duda, szef Inspektoratu Uzbrojenia. Z dniem 1 stycznia skończyła się również kadencja Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Marka Tomaszyckiego, którego zastąpił gen. Sławomir Wojciechowski.

Pojawiły się informacje, że nowym Szefem Sztabu Generalnego WP może zostać gen. Leszek Surawski, obecnie pełniący obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.