Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

DSEI 2021: Babcock prezentuje system budowy fregat Arrowyard

Graf. Babcock
Graf. Babcock

Arrowyard — system rozwiązań służących do budowy fregat został opracowany przez brytyjską spółkę Babcock. Zawiera on zakres opcji transferu technologii i wiedzy, w celu stworzenia warunków do lokalnej budowy fregat rodziny Arrowhead 140 poprzez wykorzystanie zdolności stoczniowych i przemysłowych państwa — użytkownika.

Według informacji udzielonych przez brytyjskiego Babcocka zaprezentowany na DSEI 2021 ArrowyardT umożliwia budowę kadłuba, nadbudówki i komponentów AH140, montaż końcowy i wyposażenie okrętu, a także wspiera rozwój suwerennych zdolności wsparcia floty w trakcie eksploatacji.

Firma Babcock deklaruje, że podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie przygotowania i inwestowania w infrastrukturę, kompetencje zawodowe, systemy i procesy. W tym celu mają zostać wykorzystane doświadczenia z przeprowadzonej niedawno transformacji jej własnego zakładu w Rosyth, przygotowującej miejsce do budowy Arrowhead 140 dla okrętów Type 31 typu Inspiration dla Royal Navy.

W zależności od wymaganej transformacji i dostępnego budżetu, pakiety Arrowyard obejmują cały cykl rozwoju produktu, w tym między innymi skalowalne rozwiązania projektowe i konstrukcyjne, infrastrukturę budowy okrętów. Babcock może też zapewnić wspomaganie swoich pracowników, szkolenia oraz wsparcie w cyklu życia.

Will Erith, dyrektor generalny sektora morskiego firmy Babcock, powiedział:

Jesteśmy bardzo pozytywnie zbudowani potencjałem ArrowyardTM i możliwościami, jakie ten projekt oferuje na globalnym rynku stoczniowym. Zainteresowanie fregatą Arrowhead 140 rośnie, a jako jedna z firm wybranych do opracowania projektu i studium wykonalności dla polskiego programu budowy fregat Miecznik, mamy nadzieję, że ArrowyardTM ze wszystkim korzyściami, jakie niesie naszym globalnym klientom, którzy poszukują wsparcia w budowie platform morskich we własnym kraju, będzie kolejną zachętą do współpracy z nami.

Will Erith

Fregata Arrowhead 140

Projekt Arrowhead 140 (AH140), wybrany przez Royal Navy jako rozwiązanie projektowe do budowy nowych fregat Type 31 typu Inspiration. Korzysta z formy kadłuba, która została wykorzystana w rzeczywistych warunkach operacyjnych, na duńskich fregatach Iver Huitfeldt.

Wyzwania, na które Babcock napotkał w trakcie realizacji dotychczasowych projektów, przełożyły się na rozwiązania, które teraz są przez stosowane w celu zredukowania ryzyka ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych w fazie projektu kosztów budowy nowych jednostek. Modułowa budowa fregaty oznacza, że jest ona przygotowana do wstępnego wyposażenia w otwarte przedziały umożliwiające szybki montaż, co przyczynia się do skrócenia czasu i obniżenia kosztów oddania okrętu do użytkowania.

Babcock podkreśla, że projekt AH140 można skonfigurować tak, aby spełniał założenia zdefiniowane przez użytkownika. Poszczególne państwa mogą również korzystać z systemu Arrowyard, po to, by uzyskać transfer technologii projektowania, budowy i wsparcia nowoczesnych okrętów.

image
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama