Reklama

Geopolityka

Drony w służbie SKW i żandarmerii – na co pozwala prawo?

Systemy bezzałogowe stanowią bardzo ważny środek rozpoznania, używany zarówno w siłach zbrojnych, jak i przez służby mundurowe i specjalne. W Wojsku Polskim, obok jednostek liniowych drony mogą być wykorzystywane również przez SKW i Żandarmerię Wojskową, prowadzące często działania na terenie kraju. Rozwiązania prawne w tym zakresie opisuje płk rez. Krzysztof Kula.

Amerykańskie kino pokazuje metody zdobywania informacji za pomocą dronów 

W 2015 r. powstał film pt. Niewidzialny wróg (tytuł oryginalny Eye in the Sky) z Alanem Rickmanem i Helen Mirren w rolach głównych. Fabuła koncentruje się na prawnym aspekcie przeprowadzenia ataku na osoby podejrzewane o terroryzm przy wykorzystaniu amerykańskiego bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9 Reaper uzbrojonego w rakiety AGM-114 Hellfire. W tym filmie są ujawnione interesujące metody zdobywania informacji przez służby specjalne, a przede wszystkim środki techniczne wykorzystane do rejestracji obrazu i dźwięku zarówno w miejscu publicznym, jak i wewnątrz domu mieszkalnego. 

MQ-9 Reaper i inne urządzenia jako „oczy” służb specjalnych 

W filmie możemy zaobserwować sposób prowadzenia obserwacji za pomocą MQ-9 Reaper przez grupy osób, które przemieszczają się drogami publicznymi. Warto wspomnieć, że system był obsługiwany z bazy sił powietrznych na terenie USA, a centrum dowodzenia znajdowało się w bazie wojskowej w Londynie. Kiedy okazało się, że obserwacja była zbyt mało precyzyjna, by przeprowadzić atak rakietowy z uwagi na brak możliwości jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osób podejrzewanych o terroryzm, służby specjalne wprowadziły do użycia system rozpoznawczy w kształcie kolibra. 

Aparat był obsługiwany przez naziemną stację kierowania zlokalizowaną w samochodzie zaparkowanym w dzielnicy terrorystów. Obraz z „kolibra” był na bieżąco przekazywany do bazy w Londynie. Kiedy i ten sposób inwigilacji nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, a do tego terroryści weszli do budynku mieszkalnego, jeden z oficerów kenijskich służb specjalnych zbliżył się na odległość ok. 100 m od tego budynku, a następnie wprowadził do jego wnętrza system rozpoznawczy w kształcie chrabąszcza. Obraz również był na bieżąco przekazywany do centrum dowodzenia w Londynie. Pozwoliło to na jednoznaczne zidentyfikowanie osób podejrzewanych o terroryzm. W konsekwencji doszło do ich likwidacji przy wykorzystaniu pocisku Hellfire, w który uzbrojony był MQ-9 Reaper.

MQ-9 Reaper
Fot. Senior Airman Michael Quiboloy/Air National Guard

Uprawnienia służb wojskowych w obszarze wykorzystania dronów 

Powyższe metody działania służb specjalnych warto odnieść do uprawnień krajowych służb wojskowych. Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmeria Wojskowa również posiadają możliwość wykorzystywania bezzałogowych systemów rozpoznawczych (dronów), w tym w kamuflażu, przy wykonywaniu niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie kontroli operacyjnej, o której mowa w art. 31 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (dalej „ustawa o SKW”), a także w art. 31 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (dalej „ustawa o ŻW”).

W opisywanym przypadku dron należy traktować jako środek techniczny umożliwiający: „uzyskanie i utrwalanie obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne”. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 31 ust. 21 ustawy o ŻW, kontrolę operacyjną, na którą Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę, może realizować wyłącznie Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Inną czynnością operacyjno-rozpoznawczą, w ramach której mogą być zastosowane drony, jest obserwacja (art. 29 ustawy o SKW). SKW realizuje ją również na potrzeby ŻW, której ustawodawca nie wyposażył w tego rodzaju uprawnienie. 

Jako środki techniczne rejestrujące obraz lub dźwięk drony mogą być używane przez SKW oraz ŻW również podczas realizacji czynności tzw. zakupu kontrolowanego (art. 33 ustawy o SKW, art. 32 ustawy o ŻW) oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej (art. 34 ustawy o SKW, art. 33 ustawy o ŻW). Przy czym w przeciwieństwie do ŻW, SKW jest zobowiązana w tym przypadku do uzyskania zgody sądu. 

Konsekwencją takiego stanu prawnego jest sytuacja, w której SKW może stosować środki techniki operacyjnej, a więc i drony, w ramach obserwacji oraz kontroli operacyjnej. ŻW nie może samodzielnie prowadzić obserwacji oraz kontroli operacyjnej, ale ma prawo do stosowania środków techniki operacyjnej przy realizacji zakupu kontrolowanego i przesyłki niejawnie nadzorowanej w granicach zarówno obserwacji, jak i kontroli operacyjnej. 

Żandarmeria
Żołnierze ŻW podczas ćwiczeń Anakonda. Fot. mjr Michał Chyłkowski.

Przepisy dotyczące wykorzystania dronów przez wojskowe służby specjalne niedoskonale zastosowane do Krajowej Administracji Skarbowej 

Pomimo wprowadzonych w ostatnim czasie wielu istotnych i zasadnych zmian w przepisach regulujących wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, swego rodzaju chaos legislacyjny nadal ma miejsce, a nawet został pogłębiony. Chodzi przede wszystkim o art. 119 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „ustawa o KAS”), gdzie ustawodawca, regulując możliwość niejawnego rejestrowania czynności tzw. zakupu kontrolowanego za pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku, wykorzystał obie treści przepisów obowiązujących od kilku lat w ustawach o ŻW i SKW. Z kolei przy czynności przesyłki niejawnie nadzorowanej w ogóle nie przewidział możliwości jej rejestracji środkami technicznymi przez KAS (art. 120 ustawy o KAS), co będzie utrudniać służbom skarbowym prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Użycie dronów w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych wymaga uwzględnienia kilku warunków 

W przypadku zamiaru użycia przez SKW i ŻW dronów w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Oficerowie służb muszą każdorazowo szczegółowo zaplanować miejsce użycia drona, aby nie narazić się na ewentualny zarzut przekroczenia uprawnień. Jeśli jest to miejsce publiczne, a więc miejsce dostępne dla nieokreślonej liczby osób, jak np. ulica, plac, park, sklep, kino, stadion sportowy, tramwaj, itp. (wyrok SN z 9.11.1971 r., sygn. akt VKRN 219/71, OSNPG 1972, nr 2, poz. 25), zarządzenie o użyciu drona, w tym na potrzeby ŻW, może podjąć Szef SKW. Kiedy jednak plan operacji zakłada rejestrowanie za pomocą drona obrazu lub dźwięku w miejscu innym niż publiczne (np. prywatne mieszkanie), jego użycie zarządza sąd, a realizacja zajmuje się SKW. Ograniczenie w zakresie miejsca wykorzystania drona nie obowiązuje jednak ŻW, gdy realizuje ona czynności zakupu kontrolowanego lub przesyłki niejawnie nadzorowanej.

płk rez. Krzysztof Kula

Reklama

Komentarze (6)

 1. taktak

  Chyba znane jest środowisko przemysłowe któremu to służyło i próbuje służyć?

 2. ppo

  To prawda, to dobrze znana postać w pionie uzbrojenia i modernizacji oraz polskim przemyśle obronnym itp.

 3. ofiara

  Czy to jest ta osoba która niezasadnie wprowadziła w kłopoty wiele osób i firm z którymi nie było po drodze w tym byłego komendanta ŻW który następnie po latach wraz z wieloma innymi osobami został oczyszczony z oczernień także prawomocnymi wyrokami sądowymi?

  1. alonzo

   Ciekawe czy to czasem nie służyło jakiejś firmie lub grupie firm?

 4. zawodnik

  Czy to prawda co się często słyszy że ta osoba np. przyczyniła się do cierpień jednej z warszawskich firm zajmującej się dostawami m.in. sygnalizatorów skażeń której określeni przedstawiciele oczywiście znów dopiero po latach zostali prawomocnie oczyszczeni z oskarżeń?

  1. bolo

   Ile takich osób i przez to firm było poszkodowanych i jak to wpłynęło na spowolnienie technicznej modernizacji armii? Może warto poczynić na ten temat solidne opracowanie zakończone solidnymi wnioskami itp.?

 5. Cywil

  Stop inwigilacji dla tzw. naszego dobra.

 6. żw

  Aby dobrze odebrać ten materiał oraz wiele innych opracowań itp. może warto byłoby coś więcej wiedzieć o autorze np. z jakich przyczyn odszedł z SKW i następnie PGZ, skąd i z czyjej inicjatywy zatrudnił się w tej grupie przemysłowej i czemu tak szybko odszedł z niej?

Reklama