Reklama

Geopolityka

Chorwacja: Więcej pieniędzy na armię i informacji dla opinii publicznej

Foto: MORH/ J. Kopi
Foto: MORH/ J. Kopi

W ubiegłym tygodniu ministerstwo obrony narodowej Chorwacji przedstawiło Plan Zamówień na 2017 r. Wzrost wydatków na armię idzie w parze z pełnym odtajnieniem wszystkich pozycji zawartych w dokumencie, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości finansowania wojska.  

Do 2012 r. aż 50 proc. pozycji zawartych w planach było zakwalifikowanych jako "poufne", jednak w 2016 r. ich liczba zmalała do 2,6 proc. W tegorocznej publikacji wszystkie pozycje zostały odtajnione, co ma służyć zwiększeniu przejrzystości wydatkowania publicznych środków. Dzięki publikacji Planu na stronie internetowej ministerstwa potencjalni wykonawcy będą mogli zapoznać się z planowanymi przetargami. Resort poinformował także o przyjęciu wewnętrznych procedur, które rozdzielają zakres odpowiedzialności osób przypisanych do konkretnych etapów realizacji zamówienia. Podczas prezentacji dokumentu minister obrony narodowej Chorwacji Damir Krstičević podkreślił, że przejrzystość procesu realizacji zamówień publicznych leży we wspólnym interesie wszystkich stron. 

Z dokumentu wynika, że rząd planuje przeznaczyć ok. 226 mln euro na środki zaopatrzenia i utrzymania armii, co jednocześnie stanowi 40 proc. planu finansowego ministerstwa. Resort zdecydował się przeznaczyć na cele wojskowe 582 mln euro, czyli o pond 53 mln euro więcej niż w roku poprzednim. Szef resortu obrony poinformował, że tegorocznym priorytetem będzie poprawa standardów życia i pracy żołnierzy oraz pracowników cywilnych armii, a także zapewnienie im warunków do rozwoju potencjału potrzebnych na misjach zagranicznych, ćwiczeniach oraz do wsparcia instytucji cywilnych. W nowym planie uwzględniono również budowę przybrzeżnych łodzi patrolowych, nabycie helikopterów Mi-171Sh oraz modernizację czołgów M-84.  

Reklama

Komentarze

    Reklama