Reklama

Opinie i komentarze

TELDAT ponownie z powodzeniem zrealizował kontrakty

Autor. teldat

W 2021 roku było ich 19 i dotyczyły dostaw / realizacji dla Kontrahentów krajowych i zagranicznych (też wielu liczących się przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i dydaktycznych, w tym NCBR) wysoce specjalistycznych projektów, produktów oraz usług z zakresu wojskowego ICT - pisze Daniel Lemke, Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny TELDAT.

Autor. Teldat

Tradycyjnie umowy te lub ich tegoroczne etapy zostały wykonane bez uwag Zamawiających i przed terminem, pomimo nadal trwającej pandemii oraz niekorzystnych zjawisk z tym związanych. Tym samym TELDAT, m.in. jako podmiot o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, również w br. spełnił najważniejszą / służebną misję swojej działalności i przysporzył wymiernych korzyści w skali narodowej oraz sojuszniczej, także dla Skarbu Państwa.

Czytaj też

Główne z ww. umów / zamówień (często wieloletnich) odnosiły się i/lub nadal dotyczą:

  • dostaw kolejnych Węzłów Teleinformatycznych, Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN, szeregu militarnych urządzeń teleinformatycznych (także różnego rodzaju Terminali Taktycznych) oraz tego typu rozwiązań do systemu Patriot;
Autor. teldat
Autor. Teldat

Czytaj też

Autor. Teldat

Czytaj też

  • opracowania wielu innowacyjnych produktów, głównie z zakresu wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności, m.in.: systemu teleinformatycznego dla narodowych wozów dowodzenia (jego model przeszedł z dużym powodzeniem testy resortu ON) oraz rozwiązań realizowanych w ramach programu SZAFIR;
Autor. Teldat
  • rozwoju dotychczas dostarczanych systemów / wyrobów oraz wsparcia producenckiego dla ich efektywnej eksploatacji (też w zakresie realizacji: utrzymania / serwisu, remontu i stosownych szkoleń dla Instruktorów i Użytkowników tych produktów), np.: HMS C3IS JAŚMIN - Wielodomenowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego oraz Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN.
Autor. Teldat

Czytaj też

Autor. Teldat

Daniel Lemke - Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny TELDAT

Reklama
Reklama