Reklama

Legislacja

Zakupy na szczyt NATO wyłączone z Prawa Zamówień Publicznych. Projekt ustawy

Podpisanie umowy ws. organizacji szczytu NATO w Warszawie na Stadionie Narodowym. Fot. CO MON.
Podpisanie umowy ws. organizacji szczytu NATO w Warszawie na Stadionie Narodowym. Fot. CO MON.

Do zamówień publicznych związanych z organizacją szczytu NATO w Warszawie w lipcu nie będą stosowały się przepisy Prawa zamówień publicznych – proponuje MON, które przygotowało projekt odpowiedniej specustawy. 

Jak zapisano w uzasadnieniu, projekt został opracowany "ze względu na konieczność określenia odrębnych regulacji" dotyczących organizacji szczytu.

"Mając na względzie sprawne przygotowanie tego wydarzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników, uważa się za niezbędne wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym udzielanie zamówień publicznych związanych z organizacją szczytu NATO zostanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania zamówień" – podkreślają autorzy projektu.

Jak jednocześnie zaznaczono, zamówienia publiczne będą musiały być realizowane w krótkim czasie.

Zgodnie z projektem, który w czwartek został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zamawiający będzie mógł ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, "jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa".

Jak przypomina MON, podstawową zasadą udzielania zamówień publicznych jest jawność i właśnie dlatego "zachodzi konieczność niestosowania" regulującej to zagadnienie ustawy.

"Ze względu na rangę i charakter spotkania, jakim jest szczyt NATO, ujawnienie informacji związanych z organizacją szczytu NATO np. może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej jak i państw biorących udział w szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. oraz zagrozić sojuszom i pozycji międzynarodowej naszego kraju" – napisano w uzasadnieniu projektu.

MON proponuje, by udzielając zamówień związanych z organizacją szczytu, zamawiający musiał przestrzegać czterech zasad. Po pierwsze, ma zamieszczać ogłoszenie o udzielanym zamówienie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Po drugie, jak napisano, zamawiający, "prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty i zapewnia równe traktowanie wykonawców, uwzględniając okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia". Po trzecie, nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i związanych z zamówieniem, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane.

Po czwarte, zamawiający "zamieszcza niezwłocznie" na swojej stronie BIP informację o udzieleniu zamówienia. Ma przy tym podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.

W budżecie państwa na organizację szczytu NATO zapisano ok. 160 mln zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez MON, choć część środków przesunięto do budżetów innych podmiotów – MSW (44,7 mln), MSZ (7,8 mln) i wojewody mazowieckiego (6,4 mln).

Warszawski szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. na Stadionie Narodowym; przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski. Wybór Polski na miejsce kolejnego szczytu ogłoszono na szczycie w Walii we wrześniu 2014 r.

10 lutego MON podpisało ze spółką PL.2012+ umowę na najem Stadionu Narodowego w Warszawie od 26 maja do 28 lipca. 

PAP - mini

 

Reklama

Komentarze (2)

  1. Luke

    To mi sie podoba

  2. ciekawy

    a czy patrioty, f35 i inne ciekawe rzeczy nie powinny chronić stadionu? :)

Reklama