Siły zbrojne

Wojsko zamawia sprzęt komputerowy

FOT. MAXPIXEL
FOT. MAXPIXEL

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi duże postępowanie na realizację dostaw sprzętu komputerowego dla sił zbrojnych. Jaki asortyment oraz jakie ilości sprzętu będą pozyskiwane w 2020 roku informuje redakcja Defence24.

Przypomnijmy, że Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) i dysponentem środków budżetowych specjalizującym się w pozyskiwaniu sprzętu ICT dla Sił Zbrojnych.

Ogłoszenie o postępowaniu w formule przetargu nieograniczonego ukazało się 22 kwietnia na portalu zamówień publicznych Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (CZC SZ). Termin składania ofert wyznaczono do 26 maja, a ogłoszenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępne są pod tym adresem.

Według informacji, do których dotarła redakcja Defence24 zamówienie jest jednym z zakupowych priorytetów CZC SZ i NCBC na 2020 rok.  W ramach postępowania Centrum poszukuje bowiem dostawców sprzętu w ramach aż 14 zdań.

Planowane zakupy obejmą m.in. dostawy:

  • stacji roboczych i monitorów;
  • stacji graficznych;
  • notebooków;
  • tabletów;
  • drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych;
  • projektorów i monitorów;
  • serwerów i dysków;
  • skanerów;
  • drukarek laserowych

 

W każdym z zadań opisanych w SIWZ zawiera zarówno informacje na temat zamówienia gwarantowanego jak i tzw. opcji – możliwości zakupów dodatkowego sprzętu.

Wybór ofert nastąpi na podstawie kryterium z uwzględnieniem ceny i terminu dostawy – odpowiednio z wagą 60 i 40 procent.

Należy spodziewać się dużego zainteresowania ze strony dostawców, gdyż obejmuje znaczne ilości sprzętu komputerowego. Przykładowo małogabarytowych stacji roboczych, czyli komputerów osobistych CSZ planuje pozyskać 5 430 sztuk w zamówieniu gwarantowanym oraz do 3 262 sztuk jako dodatkową opcję. W przypadku stacji graficznych gwarantowane zamówienie to 150 sztuk stacjonarnych i 62 sztuk notebook-ów – zamówienie gwarantowane oraz 112 sztuk stacji stacjonarnych jako dodatkowa opcja.

To tylko przykładowe pozycje pełny opis przedmiotu zamówienie jest dostępny na stronie internetowej CZC SZ.

O skali i wartości zamówienie świadczyć mogą wartości wadium dla poszczególnych części przetargu. Wynosi ona od 450 złotych do 700 tysięcy. Poza samym wadium potencjalni dostawcy muszą potwierdzić m. in. że w okresie ostatnich 3 lat wykonali z sukcesem co najmniej dwa zadania polegające na dostawie sprzętu komputerowego o określonej wartości od pięćdziesięciu tysięcy do sześciu milionów złotych, w zależności od tego jaki sprzęt komputerowy będzie elementem ich oferty.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.