Wojsko w czasach pandemii. Jaki był 2020 rok dla SZ RP?

4 stycznia 2021, 13:10
odkazanie_1wbp_3
Fot. Archiwum DGRSZ
Reklama

Pandemia COVID-19 wpłynęła nie tylko na nasze, obywateli życie i aktywności zawodowe, ale także na wszystkie obszary działalności państwa, w tym na aktywność Sił Zbrojnych RP w 2020 roku. Jednak pomimo nowych wyzwań i ograniczeń związanych z pandemią, Wojsko Polskie udowodniło, że jest instytucją elastyczną szybko i płynnie adaptującą się do nowego środowiska, do nowych warunków służby.

Pomimo znaczących ograniczeń zrealizowano wszystkie priorytetowe zadania, które zostały zaplanowane w mijającym roku. Dodatkowo panująca pandemia spowodowała, że szkolenie poszczególnych rodzajów wojsk, takich jak chociażby pododdziały medyczne, chemiczne, logistyczne, inżynieryjne odbywało się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Siły Zbrojne RP realizowały liczne zadania na rzecz społeczeństwa, wspomagając swoim potencjałem służby mundurowe oraz instytucje cywilne w przeciwdziałaniach SARS-CoV-2.

image
Fot. Archiwum DGRSZ

Zaplanowane krótkotrwałe szkolenia żołnierzy rezerwy podlegały ciągłym modyfikacjom ze względu na obostrzenia obowiązujące w kraju. Pomimo tego zdecydowana większość z nich została przeprowadzona. Ponadto uruchomiono długoterminowe 90 dniowe szkolenia żołnierzy rezerwy mające na celu wsparcie społeczeństwa w walce ze skutkami pandemii. Niewątpliwym sukcesem szkoleniowym jest dwukrotnie większa liczba w porównaniu do roku ubiegłego szkoleń podstawowych dla ochotników nie będących żołnierzami. Oczywiście szczególna sytuacja wymagała zastosowania nadzwyczajnych środków, ale do takich sytuacji Wojsko Polskie jest przygotowywane. 

Reklama
Reklama

Obostrzenia sanitarne i epidemiczne są bardzo restrykcyjnie przestrzegane przez jednostki podległe Dowódcy Generalnemu RSZ. Stały pomiar temperatury, punkty dezynfekcyjne zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych przed i w samych obiektach wojskowych, profilaktyczna dezynfekcja i ozonowania kluczowych pomieszczeń służbowych, czy choćby przesiewowe testy na obecność SARS-Cov-2 to wszystko pozwoliło sprawnie walczyć z pandemią, zachowując zdolność do realizacji zadań.

Siły Zbrojne to potężny żywy organizm, który aby sprawnie funkcjonować musi dbać o najmniejsze detale, dlatego też wszelkie sygnały o wykryciu wśród żołnierzy źródła wirusa były szczegółowo analizowane i w możliwie najlepszy sposób neutralizowane poprzez stosowanie izolacji i kwarantanny w specjalnie wydzielonych na tą okoliczność obiektach.

image
Fot. Archiwum DGRSZ

Gotowi by nieść pomoc

Warto podkreślić, że w walkę z COVID-19 żołnierze włączyli się już w marcu 2020 r. i można stwierdzić, że żołnierz WP realizował i nadal realizuje zadania przeciwdziałające SARS-CoV-2 niemal w każdym obszarze. Warto w tym miejscu przypomnieć zaangażowanie kilku tysięcy żołnierzy w uszczelnienie granicy państwowej RP wspierających Straż Graniczną oraz wspólne działania z Policją mające na celu przestrzeganie obowiązku kwarantanny. Na rzecz organów administracji publicznej działają także, a może przede wszystkim wojskowe zgrupowania zadaniowe (WZZ) z zadaniem udzielenia wsparcia podmiotom pozawojskowym. Mają one do dyspozycji m.in.: wojskowe szpitale polowe, pojazdy sanitarne, mobilne zespoły medyczne, mobilne laboratoria mikrobiologiczne oraz personel medyczny.

100 proc. żołnierzy podlegających pod DG RSZ przeszkolono w zakresie zdolności do wsparcia organów administracji publicznej w związku z występowaniem stanu epidemii. Ponadto stale utrzymywane są w gotowości, w określonych reżimach czasowych siły i środki przygotowane w realizacji zadań przeciwdziałających COVID-19.

Nie sposób nie wspomnieć także o darze, jaki ofiarują niemal codziennie polscy żołnierze, a więc krwi i osocza „ozdrowieńców”. Szeroko podjęta akcja oddawania krwi i osocza przyniosła wymierny efekt w postaci kilku tysięcy żołnierskiej krwi oraz ponad 60 litrów życiodajnego osocza.

image
Fot. Archiwum DGRSZ

Do walki w koronawirusem wykorzystywane są także Siły Powietrzne, które nie tylko transportują newralgiczny sprzęt medyczny, ale są swoistymi powietrznymi karetkami ratującymi ludzkie życie, gdy decydująca może być każda sekunda.

Szkolenie to obowiązek

Przeprowadzono najważniejsze ćwiczenie DEFENDER Europe 20, to największe od lat ćwiczenie wojsk żołnierzy PL-USA w Europie. Zostało ono, co prawda zredukowane oraz podzielone na dwie fazy, ale cel został osiągnięty.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem szkoleniowym był udział 21. Brygady Strzelców Podhalańskich jako brygady ramowej VJTF 20 w ćwiczeniach serii BRILLIANT JUMP. W tym miejscu należy podkreślić, że strona polska po raz pierwszy do Sił Wysokiej Gotowości NATO zadeklarowała brygadę, która w ocenie sojuszników bardzo dobrze wywiązywała się z powierzonych zadań.

image
Fot. Archiwum DGRSZ

Warto podkreślić także udział SZ RP w ćwiczeń realizowanych poza granicami naszej Ojczyzny, jak choćby Combined Resolve XIII czy Iron Wolf-20, które zdecydowanie podniosły poziom interoperacyjności. 

Szczególnie intensywna była jesień 2020 r., gdy większość pododdziałów pancerno-zmechanizowanych wyruszyła na poligony. Niemal w tym samym czasie w wszystkich ośrodkach szkolenia poligonowego w Polsce, w ramach ćwiczeń taktycznych z wojskami GEPARD, LAMPART, PANTERA, RYŚ, TUMAK szkoliło się blisko 10 tys. żołnierzy.

Co w 2021 roku?

W roku 2021 z całą pewnością kluczowe będzie cyklicznie realizowane ćwiczenie DRAGON-21, zaplanowane w pierwszej połowie czerwca, na dwóch kierunkach jednocześnie. Realizowane będzie siłami blisko dwóch dywizji przy wsparciu komponentu morskiego i powietrznego. To będzie solidny sprawdzian żołnierskiego kunsztu i obraz naszych narodowych zdolności obronnych.

image
Fot. Archiwum DGRSZ

Oczywiście nie ustaną szkolenia z naszymi sojusznikami, aby utrzymać na wysokim poziomie ciężko wypracowany stopień interoperacyjności. Jedną z sprzyjających ku temu okolicznością będzie ćwiczenie taktyczne pk. VICTORY EAGLE 21, które ma wspomóc proces budowy Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Ćwiczenie planowane jest jesienią 2021 r.

Musimy także pamiętać o przygotowaniu kolejnych zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych, które cyklicznie przechodzą wymagające certyfikacje oraz godnie reprezentują żołnierza Wojska Polskiego na obczyźnie.

Nie ulega wątpliwości, że roku 2020 był wyjątkowy i obnażył wiele niedomagań instytucji państwa, w tym odpowiedzialnych za działania w sytuacjach kryzysowych. Jednak skuteczna walka z pandemią nie była by możliwa bez wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP, które w tym trudnym czasie były w stanie jednocześnie realizować zadania przeciwdziałające SARS-CoV-2 niemal w każdym obszarze oraz te, które zostały zaplanowane w 2020 roku.

DGRSZ/Defence24.pl

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Reklama
mm
poniedziałek, 4 stycznia 2021, 19:28

Czy to nie we wrześniu w wojskowej szkole zorganizowali uroczystość wręczenia stopni oficerskich, bez zachowania odpowiednich środków ostrożności, po czym większość uczestników się rozchorowała. A jak to było z zmianami w Wojskowym Instytutucie Higieny i Epidemiologii na wiosne ?

marian
poniedziałek, 4 stycznia 2021, 20:58

A jakie znaczenie mają środki ostrożności w trakcie wręczenia patentów oficerskich, jeżeli po uroczystości ci ludzie biorą udział w bibie na mieście?

ursus
poniedziałek, 4 stycznia 2021, 16:29

Czwarty stycznia, więc gdzie ten duży kontrakt?

Tweets Defence24